Merytorycznie i praktycznie o przemyśle kosmetycznym

Świat Przemysłu Kosmetycznego to specjalistyczny kwartalnik branżowy skierowany do producentów przemysłu kosmetycznego oraz dostawców, oferujących produkty i usługi dla branży kosmetycznej.

Kwartalnik już od 12 lat jest źródłem wiedzy z zakresu rynku, legislacji, produkcji, badań i rozwoju, opakowań, wzornictwa, maszyn, rozwiązań technologicznych oraz usług dla przemysłu kosmetycznego.

Świat Przemysłu Kosmetycznego jest adresowany do inżynierów technologów, specjalistów systemów automatycznych oraz szefów działów produkcji, zapewnienia i kontroli jakości, logistyki i zakupów oraz rozwoju produktów w firmach kosmetycznych.

10%

prenumeraty

75%

zakłady kosmetyczne

15%

targi i kongresy


Stałe działy tematyczne

Aktualności

Bliżej branży

Prawo i legislacja

Opakowania

Surowce

Badania i rozwój

Jakość
i bezpieczeństwo

Rynek i trendy

Produkcja i maszyny


Plan wydawniczy 2024

Numer 1/2024

Nakład

3500 egz. druk
5000 szt. on-line

Deadline

artykuły do 01 marca
reklamy do 08 marca

Dodatkowa dystrybucja

Nakład

5000 egz. druk
5000 szt. on-line

Deadline

artykuły do 17 maja
reklamy do 24 maja

Dodatkowa dystrybucja

19-20 czerwca 2024

Numer 3/2024

Nakład

5000 egz. druk
5000 szt. on-line

Deadline

artykuły do 30 sierpnia
reklamy do 06 września

Dodatkowa dystrybucja

19-21 listopada 2024

Numer 4/2024

Nakład

3500 egz. druk
5000 szt. on-line

Deadline

artykuły do 22 listopada
reklamy do 29 listopada

Dodatkowa dystrybucja


Rada programowa

Każdy numer naszego czasopisma powstaje przy współpracy z najbardziej liczącymi się zakładami farmaceutycznymi, instytucjami, ośrodkami badawczymi i dostawcami dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Nad jakością merytoryczną czasopisma czuwa Rada Programowa, złożona z ekspertów działających na co dzień w szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym. Radę Programową kwartalnika „Świat Przemysłu Farmaceutycznego” tworzą:

dr inż. Ewa Starzyk

Dyrektor Naukowy
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

dr Anna Oborska

Dyrektor Generalny
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

dr Renata Dębowska

Szef Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris

dr inż. Iwona Białas

Safety Assessor, CosmetoSAFE Consulting

dr Antoni Gwardys

Dyrektor ds. Naukowych, Konsultant z zakresu zabezpieczania jakości i bezpieczeństwa stosowania kosmetyków, Passage Cosmetics Laboratory

Marta Krzyśków – Szymkowicz

Rzecznik patentowy I patent and trademark attorney
Szymkowicz Kancelaria Rzecznikowska

dr inż. Magdalena Sikora

Kierownik Pracowni Surowców Kosmetycznych, Technologia Kosmetyków,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Urszula Ptaszek-Rohde

Ekspert ds. Bezpieczeństwa produktu
ChemiCos Consulting

dr Piotr Nowaczyk

Dyrektor Laboratorium
dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków