Świat przemysłu kosmetycznego 1/2012

W tym wydaniu

ROZMOWA Z …
850 lat minęło w zgodzie z naturą
TEMAT NUMERU
11Zastosowanie mikroskopii sił atomowych we współczesnej kosmetologii
PRODUKCJA
14Dokumentacja Produktu Kosmetycznego – wymagania Rozporządzenia Europejskiego
18Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z 30 listopada 2009 r.
22Badania i dokumentacja produktów kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem nr 1223/2009
26Testy stabilności produktów kosmetycznych cz. I
28Ocena skuteczności działania środków dezynfekcyjnych w przemyśle kosmetycznym – metody badania…
31Alternatywne metody in vitro. Badania podrażnienia oka cz.I
34Jak zmniejszyć kawitację w homogenizatorach urządzeń do przetwarzania próżniowego
POLSKI PRZEMYSŁ
36Perfum czar – zapachy alternatywne kontra markowe perfum
SUROWCE
38Oznaczanie wielkości cząstek liposomów z wykorzystaniem techniki dynamicznego rozpraszania światła
42Nawilżanie – nieodzowny element pielegnacji skóry
48Surowce firmy Akzo Nobel do pielegnacji włosów
OPAKOWANIA
50Cyfrowy druk etykiet – alternatywą dla tradycyjnych metod druku
52Rola testów kompatybilności opakowań podczas wdrażania kosmetyków
RAPORTY, PLANY, PROJEKTY
55Wzrostem rynku kosmetycznego sterują drogerie