Zatwierdzenie Rozporządzenia PPWR – wątpliwości i niepokój Cosmetics Europe

Kategoria: Aktualności
3 min. czytania

Fot. AdobeStock

Parlament Europejski 24 kwietnia 2024 roku przyjął ostateczny tekst Rozporządzenia PPWR, które dotyczy opakowań i odpadów opakowaniowych. Jest to przełomowe wydarzenie, które będzie miało znaczący wpływ na wszystkie firmy działających w sektorze kosmetycznym.

Rozporządzenie PPWR zostało przyjęte z przewagą 476 głosów za, przy 129 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się. Jego głównym celem jest rozwiązanie problemu zwiększającej się ilości odpadów, a także harmonizacja przepisów rynku wewnętrznego oraz pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ambitne cele redukcji opakowań

Nowe zasady, uzgodnione z Radą Europejską, nakładają ambitne cele redukcji opakowań: 5% do 2030 roku, 10% do 2035 roku i 15% do 2040 roku. Jednocześnie kraje członkowskie UE zostaną zobowiązane do ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Ważnym krokiem w ograniczaniu niepotrzebnych opakowań jest ustanowienie maksymalnego współczynnika pustej przestrzeni na poziomie 50% dla opakowań zbiorczych, transportowych, a także handlu elektronicznego. Ponadto producenci oraz importerzy będą zobowiązani do minimalizacji masy i objętości opakowań.

Zmiany dla przemysłu kosmetycznego

1 stycznia 2030 roku jest dniem, od które zakazane będzie wykorzystanie niektórych rodzajów plastikowych opakowań jednorazowego użytku. W tym przypadku branża spożywcza musi przygotować się na duże zmiany. Gdyż zgodnie z rozporządzeniem zakaz dotyczy między innymi opakowań na nieprzetworzone owoce, warzywa czy też żywność i napoje rozlewane bezpośrednio w restauracjach i kawiarniach. W przypadku branży kosmetycznej zakazane będzie między innymi wykorzystanie miniaturowych opakowań hotelowych na artykuły toaletowe.

Ponadto wszystkie opakowania będą musiały nadawać się do recyklingu, jednocześnie spełniając rygorystyczne wymagania. Wyjątek będą stanowiły jedynie tekstylia, lekkie drewno, korki, gumy, ceramika, woski oraz porcelana. Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, musi zostać zatwierdzone przez Radę Europejską.

To tylko część zmian, które niesie ze sobą nowe rozporządzenie. Jeśli rozporządzenie zostanie zatwierdzone branża kosmetyczna będzie musiała dostosować się do nowych regulacji, które już wzbudzają wiele emocji i niepokoju.

Niepokój Cosmetics Europe związany z Rozporządzeniem PPWR

Cosmetics Europe wydało oświadczenie, w którym podkreśla “Europejski przemysł kosmetyczny w pełni popiera cele rewizji PPWR mające na celu harmonizację przepisów jednolitego rynku w zakresie opakowań i przejście w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań, jednakże Cosmetics Europe pozostaje zaniepokojone niektórymi elementami umowy” jednocześnie dodając „Jesteśmy jednak bardzo rozczarowani, że przepisy te umożliwiają również unijnym organom normalizacyjnym ustanawianie nowych obowiązków w zakresie opakowań (standaryzowane maksymalne limity wagi i objętości) dla „najpopularniejszych typów i formatów opakowań”. Obowiązki te ograniczyłyby swobodę twórczą przedsiębiorstw przy projektowaniu opakowań, a ostatecznie ich zdolność do wyróżnienia opakowania swojego produktu na tle konkurencji”.

Sporo emocji wzbudza też kwestia wykorzystania opakowań hotelowych, które mają zostać wycofane już w 2030 roku. W oświadczeniu Cosmetics Europe podkreśla „Ten rodzaj opakowania jest najczęściej stosowany w hotelach ze względów higienicznych, aby zapobiec dzieleniu się produktami przez wielu gości. Te nowe środki mogą powstrzymać gości od używania niektórych kosmetyków, np. pasty do zębów, ze względów higienicznych”.

Kolejną niepokojącą kwestią jest wykonalność przepisów, odnoszących się do minimalnej zawartości tworzyw sztucznych, które pochodzą z recyklingu pokonsumenckiego – PCR. Cosmetics Europe podkreśla, że małe zakłady produkcyjne mogą nie sprostać takim obostrzeniom, chociażby ze względów bezpieczeństwa, higienicznych czy też funkcjonalnych. Szczególnie w przypadku producentów pompek do butelek zapachowych, wymagana ilość PCR nie będzie możliwa do uzyskania.

Jednocześnie stowarzyszenie Cosmetics Europe, że jest otwarte na dialog i z niecierpliwością czeka na konsultacje, dzięki którym będzie możliwe rozwianie wszelkich wątpliwości, co również podkreśla w wydanym oświadczeniu „Z niecierpliwością czekamy na zatwierdzenie przez Radę UE tymczasowego porozumienia jesienią i kontynuację naszego dialogu na temat wdrażania PPWR z ustawodawcami UE. Z niecierpliwością czekamy również na wskazówki od Komisji Europejskiej dotyczące aspektów tekstu, które wymagają dalszego wyjaśnienia, aby zapewnić sprawne wdrożenie rozporządzenia”