Zmiany w Grupie Delia – połączenie spółek Delia Cosmetics Sp. z o. o. i Delia Cosmetics Distribution

Kategoria: Aktualności
1 min. czytania

Połączenie z zachowaniem aktualnej kadry oraz siedziby ma na celu uproszczenie struktury wewnętrznej Grupy Delia, a co za tym idzie:

  • ułatwienie współpracy z kontrahentami Delia Cosmetics,
  • efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • lepszą egzekucję i kontrolę procesów wewnętrznych.

Połączenie spółek ma na celu jeszcze bardziej efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Sam proces nie spowoduje zmian wobec klientów Delia Cosmetics i pozwoli kontynuować współpracę w dotychczasowym kształcie i zakresie, a w najbliższej perspektywie udoskonali działania w każdym z wymienionych obszarów.

Połączenie poprzez przejęcie odbyło się w trybie przewidzianym w art. 492 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „Delia Cosmetics Distribution” Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na rzecz „Delia Cosmetics” Sp. z o.o. (spółki przejmującej).  Wraz z zakończeniem reorganizacji bieżąca działalność operacyjna będzie prowadzona przez „Delia Cosmetics” Sp. z o.o., a spółka przejmowana zostanie wykreślona z KRS.

Zgodnie z art. 494 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w wyniku tzw. sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków spółki przejmowanej, w ramach połączenia spółek, wszelkie prawa i obowiązki przysługujące „Delia Cosmetics Distribution” Sp. z o.o. przysługują „Delia Cosmetics” Sp. z o.o.