Świadomość konsumencka a drugie życie opakowań – Badanie EKObarometr 2023

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

Wzrost świadomości i odpowiedzialności Polaków

Wyniki przeprowadzonego badania EKObarometr wskazują, że na przestrzeni ostatnich 6 lat 69% Polaków regularnie segreguje śmieci, a tylko w ostatnim roku aż 12% Polaków świadomie rozpoczęło segregację odpadów. Dodatkowo badania ukazują rosnącą świadomość oraz odpowiedzialność Polaków w kwestii ochrony środowiska. Jako największy motywator do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń wskazują „chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska”. Ponadto, 71% respondentów nie tylko zwraca uwagę na segregację odpadów, ale też podkreśla, że zastanawia się co dzieje się z wyrzuconymi opakowaniami. Dla 16% ankietowanych motywatorem do segregacji śmieci są zachęty finansowe a dla 14% obawy przed możliwością nałożenia kar i sankcji za brak segregowanych odpadów.

Prezes Zarządu Grupy Akomex – Grzegorz Łacja, podkreśla „Z dużym optymizmem przyjmuję wyniki przedstawione w raporcie EkoBarometr dotyczące m.in. postaw Polaków wobec segregacji odpadów i ochrony środowiska. Polacy robią to chętnie chcąc zadbać o środowisko naturalne, a tylko nieliczna grupa zwraca uwagę na zachęty finansowe i wynikające z przepisów obowiązki w tym zakresie. Warto podkreślić, że czekają nas kolejne zmiany. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej, na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach prawdopodobnie niebawem zostanie nałożony obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów po opakowaniach. Co za tym idzie, marki muszą podjąć wspólne działania mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz zająć się stopniową eliminacją tworzyw sztucznych w tych opakowaniach, w których jest to możliwe. Uważam, że zaproponowane przez UE przepisy zapewne będą determinowały szersze spojrzenie na tę kwestię. Każdy produkt wprowadzany na rynek będzie oceniany także przez konsumentów pod kątem całego cyklu życia i tak już się zaczyna dziać. Ważne jest, aby branża skoncentrowała się na minimalizacji wpływu na środowisko poprzez innowacje technologiczne i promowanie surowców biodegradowalnych. Takie działania wdrożyliśmy również w Grupie Akomex, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła korzystać z certyfikacji PEFC oraz FSC®. Pozwalają one na śledzenie pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji. Dzięki nim wiadomo np. z jakiego drewna wyprodukowano surowiec na dane opakowanie, gdzie rosło drzewo oraz czy posadzono nową roślinę na jego miejscu. Już wkrótce będziemy w stanie także podawać wielkość śladu węglowego dla każdego wyprodukowanego przez nas opakowania”.

Recykling i obieg zamknięty

Respondenci badania EKObarometr wskazują, że promowanie obiegu zamkniętego w gospodarce oraz recyklingu, stanowi jeden z głównych elementów wpływających na zwiększenie świadomość Polaków związanej z segregacją odpadów. Naprzeciw zmianom świadomości konsumenckiej wychodzą również producenci kosmetyków – proponują coraz więcej rozwiązań proekologicznych, wykorzystują nowoczesne rozwiązania, aby zminimalizować wpływ na środowisko, zarówno w przypadku produkcji, jak i odpadów.