Nowoczesne receptury kosmetyczne

Kategoria: Jakość i bezpieczeństwo
4 min. czytania

Specyficzne oczekiwania konsumentów

Każdy rok wprowadza do branży kosmetycznej nowe Aktualności w pielęgnacji, stawiając coraz wyżej poprzeczkę twórcom nowych formulacji. Branża kosmetyczna jest też coraz bardziej świadoma, a świadomość kreowana jest nie tylko przez firmy kosmetyczne, lecz również przez użytkowników kosmetyków. Nowoczesne kosmetyki mają być jeszcze bardziej skuteczne, ekologiczne i oczywiście bezpieczne. Za nowoczesne kosmetyki, a tym samym nowoczesne formulacje uznaje się te, które wpisują się m.in. w trend eko pielęgnacji. Ekologiczne podejście dotyczy nie tylko składów produktów, lecz również ich opakowań. W dobie Zielonego Ładu nowoczesne kosmetyki to takie, których opakowania można poddać recyklingowi, zmniejszając tym samym ilość powstających odpadów. Już jakiś czas temu, naturalne składniki, proste, często bardzo krótkie składy zdominowały sklepowe półki. Idealnie zaprojektowane kosmetyki powinny mieć też formułę zero waste. Tu kładzie się nacisk na to, by nowe formulacje  nie zawierały niepotrzebnych wypełniaczy, były bezwodne, a przy tym też bardziej wydajne. Coraz częściej nowoczesne receptury zawierają wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego.

Jak widać, Aktualności kosmetyczne są bardzo zdefiniowane, nie dziwi więc fakt, że branża kosmetyczna i osoby biorące udział w tworzeniu nowych receptur stoją przed ogromem wyzwań. Na szali bowiem stoi powodzenie sprzedażowe danej marki i zadowolenie konsumentów.  

Recepturowanie nowych produktów
Opracowanie nowej receptury produktu kosmetycznego jest procesem nie tylko długotrwałym, lecz też wymagającym specjalistycznej wiedzy. Idealnie skomponowana receptura produktu ma za zadanie zaspokoić wymagania klienta, a następnie konsumenta. By tak się stało, na każdym etapie tworzenia nowej formulacji, krok po kroku analizuje się założenia stawiane danemu produktowi. Pod uwagę bierze się jego skład, oczekiwane działanie, innowacyjność i wyróżnienie się pośród podobnych produktów, wpływ na parametry skóry, a także koszty produkcyjne. Pogodzenie wszystkich tych wymagań wpływa na skomplikowanie procesu tworzenia nowych kosmetyków.
Proces opracowywania nowej formulacji składa się zwykle z kilku etapów. Wszystkie one zależą od polityki opracowywania nowych składów przez działy technologiczne/działy produkcyjne, lecz ostatecznie tok myślowy w każdym zakładzie jest zbliżony i ma prowadzić do otrzymania finalnej, idealnej formulacji. Nie bez znaczenia jest tu doświadczenie i wiedza technologiczna, znajomość nowoczesnych surowców kosmetycznych, a także trendów rynkowych. Co ważne, opracowując nową recepturę kosmetyczną, należy nie tylko przestrzegać zasad stricte technologicznych, lecz również wymogów prawnych.

Branża kosmetyczna regulowana jest przez ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Rozporządzenie dokładnie wskazuje składniki kosmetyczne dopuszczone do stosowania, możliwe do użycia w ograniczonym stężeniu oraz te, które są całkowicie zabronione do stosowania w recepturach. Dużą rolę w procesie tworzenia nowej formulacji odgrywa śledzenie zmian legislacyjnych. Każdy technolog powinien być na bieżąco ze zmianami prawa. Produkty kosmetyczne mają nie tylko działać, ale przede wszystkim muszą być bezpieczne dla użytkowników. Z tego też względu prawo kosmetyczne jasno określa zasady udowadniania bezpieczeństwa nowych produktów. W tym celu przeprowadza się odpowiednio dobrane testy laboratoryjne. Z ich pomocą definiuje się również tzw. deklaracje marketingowe, które później w dużej mierze decydują o chęci zakupu produktu przez konsumentów. Nowoczesne receptury to też nowoczesne, innowacyjne działanie. Zamierzony efekt otrzymuje się stosując surowce kosmetyczne, które skomponowane w odpowiedni sposób wpływają na wybrane parametry skóry. Dzisiejsi konsumenci poszukują produktów wielozadaniowych, a w tym też przejawia się innowacyjność formulacji kosmetycznych. Za innowacyjnością stoją skomplikowane, otrzymywane w Jakość i bezpieczeństwoch cząsteczki, które zaprojektowane są w taki sposób, by działały wielokierunkowo.

Surowce kosmetyczne

Formulacja nie mogłaby istnieć bez odpowiednio dobranych składników – surowców. I choć opracowywanie receptury opiera się na wielu zasadach technologicznych, to bez sprawdzonych, działających surowców nie udałoby się opracować receptury. Ogrom dostępnych na rynku surowców kosmetycznych to nie wszystko. Tu bardzo ważna jest znajomość wpływu poszczególnych składników na skórę,  jak również ich zachowania w formulacji. Tylko doświadczony technolog będzie wiedział jakie surowce i w jakiej formie sprawdzą się podczas opracowywania nowego produktu. Wybierając nowe składniki, warto też bazować na dokumentach/badaniach, jakie dostarczają dostawcy surowców. Na ich podstawie możemy estymować zachowanie danej substancji w mieszaninie. Dokumenty tego typu są też cennym źródłem informacji o działaniu produktu i oczekiwanych efektach. Bardzo często producenci surowców doradzają w doborze najlepszych, działających, aktywnych stężeń oferowanych składników. Analiza składu surowców, ich działania i dokumentacji pomoże uprościć cały proces opracowywania nowej receptury i na każdym etapie jej powstawania przybliżyć nas do idealnej, finalnej wersji produktu.

Znajomość trendów rynkowych

Mnogość różnego typu produktów na rynku sprawia, że opracowując dziś nowe receptury kosmetyczne, musimy być na bieżąco z trendami. Firmy kosmetyczne co rusz wprowadzają innowacyjne rozwiązania technologiczne, nowoczesne składniki aktywne, wielozadaniowe surowce czy też specyficzne formy kosmetyków. Znajomość aktualnych trendów zdecydowanie ułatwi pracę technologom, a co najważniejsze – zachwyci klienta. Zamawiający nowe receptury oczekują produktów, które będą wyróżniać się na ogromnym rynku kosmetycznym, a co za tym idzie, to właśnie ich produkt będzie wybierany przez potencjalnych konsumentów. Spełnienie tych wymogów nie jest proste, ponieważ na rynku zauważamy dużą zmienność, czasami wręcz sezonowość. Z tego też względu to na działach marketingowych i technologach spoczywa największa odpowiedzialność.

 

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2023