Nowe wytyczne do oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Ochrona zwierząt na pierwszym miejscu

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

W poprzednich odsłonach wytycznych testy na zwierzętach były zawsze najważniejszym źródłem informacji. W codziennej pracy z danymi kluczowym etapem pracy nad składnikiem było wyodrębnienie ilościowych danych w zakresie bezpiecznego poziomu narażenia – każdy safety assessor skupiał się nad określeniem wartości NOAEL dla składnika po to, aby oszacować margines bezpieczeństwa stosowania substancji (MoS). Jeśli dane dotyczyły autoryzowanego składnika (podlegającego ocenie przez SCCS), Komitet w przypadku braku tych informacji stwierdzał, że nie może ocenić bezpieczeństwa jego stosowania, co mogło przełożyć się na zakaz stosowania. Ostatnie zmiany oznaczają, że przemysł przygotowując dossier do oceny dla Komitetu SCCS i opracowując dane na potrzeby zapewnienia zgodności z art. 3 (OB wyrobu gotowego) – będzie mógł posługiwać się argumentacją naukową opartą na ciężarze dowodów (Weight of Evidence – WoE). Możliwe będzie zebranie informacji z wszelkich możliwych źródeł, zarówno dla analizowanej substancji, jak i jej analogów. Można będzie wykorzystać metody in vitro, ex vivo i odpowiednio uargumentowane wyniki analiz in silico (przewidywanie toksyczności z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowych). Nowa regulacja ma szansę wydłużyć po latach listę substancji dozwolonych do stosowania z ograniczeniami (aneksy III÷VI).

To wszystko nie oznacza jednak, że UE uporała się z dylematem, jak połączyć ochronę zwierząt z priorytetem ochrony zdrowia ludzkiego. Nadal brak alternatywy dla szeregu punktów końcowych. Wciąż bez testów na zwierzętach nie ocenimy jednoznacznie np. ogólnoustrojowych efektów toksycznych przy wielokrotnym podaniu substancji czy jej właściwości rakotwórczych. W tym zakresie wciąż wiele jest do zrobienia. W codziennej pracy z dossier toksykologicznym składników kosmetyków różnica będzie jednak ogromna.

Opinia dr inż. Iwony Białas, safety assessora, właścicielki CosmetoSAFE Consulting

Doktor inżynier chemii, specjalistka toksykologii z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.
Wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej.