MPS International wspiera polską szkołę na Litwie

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

Transporty z darami dla Polaków mieszkających w podwileńskich Pikieliszkach w czasie Bożego Narodzenia rozpoczęli około 15 lat temu pracownicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

– 8 lat temu do akcji „wciągnął” mnie jeden z kolegów, pracownik Straży Granicznej – wspomina Zenon Lenkiewicz, prezes koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który dziś jest jednym z organizatorów akcji. – Po zmianie władz Ośrodka, by kontynuować świąteczne wsparcie dla Polonusów, zbiórkę przejęło Stowarzyszenie Elektryków Polskich. I tak od 6-7 lat razem z kolegami z tej organizacji przygotowujemy całą akcję.

Do Pikieliszek trafiają słodycze, zabawki i wszystko to, co może ucieszyć najmłodszych. Są też paczki dla rodziców – te są jednak bardziej praktyczne i zawierają przede wszystkim żywność. Wsparcie otrzymuje także sama szkoła. Od kilku lat w pomoc Polakom na Litwie włącza się MPS International.

– Cieszę się, że możemy wspomóc dzieci, ich rodziców i samą szkołę, która dba o to, by osoby o polskich korzeniach uczyły się swojego języka, tradycji, historii, by nie zatraciły swojej tożsamości – mówi Wanda Stypułkowska, prezes MPS International. – Każdego roku przekazujemy na potrzeby zbiórki produkowane przez nas kosmetyki oraz środki czystości, by odciążyć budżet placówki.

– Z panią prezes znamy się od wielu lat i bardzo się cieszę, że zawsze mogę na nią liczyć – mówi Zenon Lenkiewicz. – W pomoc włączają się też inne koszalińskie firmy i ludzie dobrej woli. To dzięki nim wszystkim jesteśmy w stanie każdego roku uczynić święta Polaków z Pikieliszek bogatszymi i weselszymi.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie ogranicza swojej pomocy tylko do wsparcia w święta. Każdego roku dla około 20 dzieci z oddziału polskiej szkoły podstawowej w Pikieliszkach organizowane są kolonie letnie w Sarbinowie. Ta pomoc jest możliwa także dzięki wsparciu sponsorów.

Ponadto pomoc z Koszalina trafia też do innej podwileńskiej miejscowości – Rudomino. Działają tam dwa polskie zespoły wokalno-taneczne, kultywujące naszą tradycję i kulturę.

O szkole w Pikieliszkach

Historia szkoły sięga lat 20. XX wieku. Po I wojnie światowej w okolicy Pikieliszek zaczęły powstawać szkoły prywatne w domach bogatszych gospodarzy. Uczyły się w nich dzieci włościan oraz ziemian. Pierwszą szkołę otwarto w 1923 r. w budynku, w którym wcześniej mieściła się karczma. Była to szkoła czteroletnia. W 1932 r., po parcelacji Pikieliszek, zaczęto budować nieopodal dworku Piłsudskiego nową szkołę. Cztery lata później oddano ją do użytku. W czasie wojny podczas letnich wakacji w szkole stacjonowały jednostki wojskowe, co nie przeszkodziło uczniom przechodzić z klasy do klasy i otrzymywać świadectwa szkolne. W szkole przez pewien okres nauczano w języku litewskim i rosyjskim, jednak od 1952 r. podstawowym językiem nauczania stał się polski. 

W 1992 r. szkoła uzyskała statut podstawowej. Reformy państwowe oraz brak środków przyczyniły się do krytycznego zmniejszenia się liczby uczniów.

źródło: Wilnoteka.lt

Fot. Stowarzyszenie Elektryków Polskich