Kontrola jakości materiałów opakowaniowych i drukowanych u wytwórcy kosmetycznego

W obliczu stale rosnącej świadomości i wymagań konsumentów, nasilającej się konkurencji i niestabilnego otoczenia rynkowego, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą wytwarzać produkty, których jakość jest niepodważalnym atutem. Rosnąca świadomość konsumencka i podążające za nią rosnące wymagania i oczekiwania względem produktów decydują o tym, czy produkt zostanie zauważony i, co najważniejsze, czy zadowolony klient po niego wróci. To na tej podstawie obecnie buduje się kryteria, według których oceniana jest jakość wyrobów.

Decydując się na zakup kosmetyku zwracamy uwagę na coraz więcej szczegółów, analizujemy składy, porównujemy skuteczność – ale zawsze na początku zwracamy uwagę na to, jak zapakowany jest produkt. W dobie galopujących zmian klimatycznych i wzrastającego zanieczyszczenia naszej planety postrzeganie opakowania przez konsumenta staje się także bardziej krytyczne. Zaczynamy zastanawiać się, jakie będą dalsze losy opakowania: czy ma szansę na recykling, czy będzie można go jeszcze raz użyć? Branża kosmetyczna wykorzystuje różnego rodzaju materiały do pakowania produktów. Należą do nich:

• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• drewno,
• szkło,
• aluminium,
• stal.

Według danych analizy Rekopol, najczęściej wykorzystywanymi materiałami są papier i tektura (stanowią 39% na rynku kosmetycznym), a tuż za nimi znajdują się tworzywa sztuczne (26%).[1]

Funkcja

Opakowania w przemyśle kosmetycznym spełniają wiele funkcji, z których główną jest oczywiście ta ochronna i zabezpieczająca masę produktu. Istotna jest także funkcja informacyjna, mająca na celu prezentację składu, właściwości, sposobu użycia oraz uprzedzenie o ewentualnych środkach ostrożności a także wskazanie danych producenta, itp. Ponadto, opakowania pełnią także funkcje wtórne, takie jak użytkowe, ekologiczne i oczywiście marketingowe.[2]

Kosmetyki w znakomitej większości nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego bez opakowania, dlatego to właśnie opakowania jednostkowe są integralną częścią rynku produktów kosmetycznych.[3]

Kontrola

Szeroko pojęta kontrola oznacza zmierzenie, zbadanie, oszacowanie bądź sprawdzenie właściwości wyrobu/procesu oraz porównanie wyników z określonymi wymaganiami/standardami, aby określić, czy w odniesieniu do każdej z tych właściwości osiągnięto zgodność z założoną specyfikacją.[4]

Według normy ISO 9000:2015 jakość wyrobów (dotyczy to również opakowań) jest definiowana jako stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

Jakość opakowań zależna jest od trzech głównych czynników:

• jakości surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań,
• właściwego przeprowadzenia procesu produkcji,
• zachowania odpowiednich warunków podczas przechowywania, transportu i dystrybucji.[5]

Kontrola jakości może być zdefiniowana jako systematyczna kontrola wszystkich zmiennych, które mają istotne znaczenie przy wykonywaniu konkretnego produktu. W przypadku opakowań mówimy o kontroli:

• wstępnej (przyjęcie opakowań do zakładu),
• operacyjnej (zwolnienie opakowań do procesu wytwarzania),
• końcowej (wraz z kontrolą gotowego produktu).

Oczywiście każde opakowanie, które ma stać się opakowaniem docelowym, musi wykazać swoją kompatybilność z masą, barierowość, bezpieczeństwo, brak migracji z/do materiału, z którego wykonano opakowanie. Po przeprowadzeniu badań kompatybilności, na podstawie takich elementów, jak skład materiału, z którego wykonano opakowanie, jesteśmy w stanie oszacować potencjalne ryzyko zanieczyszczenia, którego nie można uniknąć ze względów technicznych, a także możliwą migrację z opakowania. Ocena ryzyka należy do osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.[6]

Kontrola wstępna

Kontrola wstępna opakowania to początek i zarazem najważniejszy element zapewnienia jakości opakowań. Ocena wstępna polega na badaniu podstawowych parametrów, takich jak:

• wymiary opakowania / materiału drukowanego,
• zgodność materiału, z którego wykonano opakowanie, ze specyfikacją,
• stan opakowań (brak uszkodzeń, tzw. wad grubych),
• obecność zanieczyszczeń.

Kontrola operacyjna

Kontrola operacyjna ma zapewnić, że opakowanie lub materiał drukowany w trakcie procesu produkcyjnego nie będzie stanowił źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nie będzie destabilizował procesu produkcyjnego (np. poprzez nieodpowiedni układ włókien papieru w kartonikach, skutkujący obniżoną sztywnością), będzie zapewniał zgodność z wyznaczonym nominałem dozowania (poprzez zgodną ze specyfikacją pojemnością roboczą) i oczywiście będzie zapewniał bezpieczeństwo masie kosmetycznej (np. poprzez szczelność opakowania) i odbiorcy.

Kontrola operacyjna to proces, który opiera się o zdecydowanie bardziej rozbudowane badania:

• badanie szczelności opakowań (np. w komorach obniżonego ciśnienia),
• badanie szczelności i trwałości zgrzewu (w przypadku tub i/lub tzw. platynek),
• badanie pojemności nominalnej i roboczej,
• badanie sztywności (szczególnie ważne przy butelkach o dużych pojemnościach, pakowanych na liniach rozlewniczych i zamykanych automatycznie),
• badanie sprawności działania systemów dozujących (np. wielkość dozy),
• badanie czystości mikrobiologicznej ,
• badanie układu włókien w kartonikach,
• badanie wytrzymałości klejenia kartoników,
• badanie wytrzymałości klejenia etykiet,
• kontrola poprawności i trwałości nadruków (w tym także czytelności nadruków).

Kontrola końcowa

Kontrola końcowa to badanie opakowania w trakcie końcowej oceny produktu gotowego. Badanie to zapewnia, że produkt, który został zapakowany do zwolnionego uprzednio opakowania, spełnia wszystkie wymagania specyfikacji produktu gotowego. W ramach kontroli końcowej wykonuje się badania:

• czystości mikrobiologicznej gotowego produktu spakowanego w opakowanie docelowe,
• szczelności opakowania wraz z masą produktu,
• kompletności wszystkich komponentów opakowania,
• poprawności i czytelności oznakowania opakowania numerem partii oraz terminem przydatności,
• poprawności i skuteczności działania systemów dozujących.

Kontrola znakowania

To jeden z najistotniejszych punktów kontroli opakowania, w szczególności materiałów drukowanych (etykiet, kartoników, nadruków bezpośrednich, ulotek). Ważnym elementem kontroli jakości opakowań jest sprawdzanie czytelności nadruków umieszczanych na różnych składowych opakowania produktów kosmetycznych. To na nich znajdują się informacje dotyczące składu, działania, sposobu użycia czy szczególnych środków ostrożności. Zadaniem kontrolera jakości jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy są czytelne i wyraźne, m.in. czy posiadają odpowiednią wielkość czcionki (w prawie kosmetycznym nie jest określona najmniejsza minimalna czcionka, lecz coraz częściej producenci kosmetyków stosują wytyczne innych branż, np. rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w którym został określony minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2 mm[7]). Istotnym elementem kontroli znakowania jest także kontrola powtarzalności wydruku, szczególnie, gdy korzysta się z wielu drukarni. Podczas tej kontroli sprawdzane są takie parametry, jak:

• stałość barwy,
• rozmieszczenie znaków,
• szata graficzna.[8]

Producenci kosmetyczni coraz częściej umieszczają na swoich etykietach oznaczenia świadczące o tym, że ich produkt jest ekologiczny, wegański czy biodegradowalny. Symbole te nie są obowiązkowe, ale wielu klientów widząc je na wybranym przez siebie kosmetyku chętniej po niego sięga. Oznakowanie to musi być jednak zgodne z ustalonymi wzorami.

Coraz częściej można spotkać także na opakowaniach znakowanie w alfabecie Braille’a. Zastosowanie tego zapisu, aby spełniał on swoją rolę, musi być bardzo dokładne, zgodne z wymaganiami dotyczącymi znakowania i czytelne dla osób niewidomych lub słabowidzących. Kontrola jakości zapisu Braille`a polega na sprawdzeniu:

• poprawności przetłoczenia tekstu,
• wysokości przetłoczenia,
• wypukłości i trwałości punktów,
• czytelności dla osoby niewidomej.

Metodyka badania

Kontrola jakości produktów opakowaniowych i drukowanych przeprowadzana jest zgodnie z procedurą kontroli na podstawie wadliwości dopuszczalnej, opisanej parametrem AQL. Parametr ten określa procent niezgodnych wyrobów przypadających na 100 jednostek. Plany badania w oparciu o AQL umożliwiają określenie liczby akceptowalnych błędów w próbie oraz wielkość próby. Można przyjąć, że plany te dzielą ryzyko błędnego zakwalifikowania całej partii na podstawie pobranej próbki po połowie pomiędzy producenta a odbiorcę. Dla każdego rodzaju wyrobu oraz wielkości partii należy określić poziom dokładności kontroli oraz liczbę akceptowalnych błędów. Określa się rodzaj i liczbę dopuszczalnych błędów oraz ustala się, które skutkują odrzuceniem całego nakładu. Na tej podstawie podejmuje się decyzję, czy zaakceptować, czy odrzucić partię bez konieczności sprawdzania każdej sztuki z tej partii.[9] Wszystkie wady wykryte powinny być ewidencjonowane w postaci danych statystycznych. Na podstawie tych danych dokonuje się analizy – np. przy wykorzystaniu diagramu Pareto – w celu określenia, które opakowania czy materiały drukowane, oraz od których dostawców, są bardziej obciążone ryzykiem błędu, a także jaki jest odsetek partii odrzucanych bądź reklamowanych w ciągu określonego czasu. Analiza ta może być elementem kwalifikacji dostawców.

Kontrola jakości jest elementem niezbędnym w celu monitorowania zgodności produkowanych wyrobów z przyjętymi standardami w oparciu o określone procedury. Umożliwia ona wykrywanie wad i zapobieganie wypuszczenia na rynek produktu niezgodnego z założoną specyfikacją. W przypadku opakowań kosmetycznych restrykcyjna kontrola jakości jest szczególnie istotna z uwagi na ryzyko niesione przez niektóre wady, takie jak błędy w wydrukowanej grafice, nieszczelność opakowań, brak barierowości, a także zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Mogą one mieć niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia konsumenta. Rzetelna kontrola zapewnia, że z kosmetykiem umieszczonym w docelowym opakowaniu nie stanie się nic nieoczekiwanego: nie zajdą w nim niepożądane reakcje, nie dostaną się do niego żadne zanieczyszczenia, a sam kosmetyk przez cały swój cykl będzie spełniał swoje właściwe funkcje, z kolei odbiorca otrzyma jakość, której wymaga.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 4/2021

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4643

  Curaprox BLACK BOX Travel Set – NOWOŚĆ! Ciemna strona szczotkowania

  Marka Curaprox znana jest z tego, że potrafi zaskakiwać. Robi to również teraz… Przed Tobą zupełnie nowy, niesamowicie fantastyczny zestaw podróżny – Black Box, który będzie idealnie pasować do każdego stylu. Tak, jest czarny, elegancki, po prostu piękny, a do tego mieści się w każdej kieszeni. Niemożliwe? A jednak. Z nim pielęgnację jamy ustnej możesz wznieść na wyższy poziom, gdziekolwiek jesteś i za każdym razem, gdy szczotkujesz. Żadnych kompromisów. Bez próchnicy. Bez przebarwień. Gotowy do podróży? Czytaj dalej

 • 4641

  NOWOŚĆ OD YOPE MOC PIELĘGNACJI MĘSKIEJ TWARZY PŁYNĄCA Z DRZEW

  Marka YOPE wprowadza na rynek nową serię, która spełni oczekiwania mężczyzn poszukujących efektywnej i profesjonalnej pielęgnacji twarzy. Trzy nowe produkty YOPE MEN szybko staną się nieodłącznym elementem codziennej męskiej rutyny pielęgnacyjnej. Czytaj dalej

 • 4624

  Postaw na profesjonalną pielęgnację cery naczynkowej

  Pielęgnacja cery naczynkowej to ogromne wyzwanie. Nie dość, że jest to skóra bardzo wrażliwa, to niewłaściwe postępowanie i stosowanie błędnie dobranych kosmetyków mogą prowadzić do pogorszenia się jej stanu, a nawet do wystąpienia trądziku różowatego. Jak zatem o nią dbać? Po jakie kosmetyki sięgać? Na jakie składniki postawić w codziennej pielęgnacji? Czytaj dalej

 • 4621

  Radykalna pielęgnacja z RADICAL med! Specjalistyczne preparaty do włosów oraz skóry głowy od Instytutu Dermokosmetyków IDEEPHARM

  Stan włosów to wypadkowa wielu czynników począwszy od codziennej pielęgnacji, po ogólną kondycję organizmu. Czasami nie musimy robić prawie nic, aby prezentowały się świetnie, w innym wypadku mamy wrażenie, że żadne starania nie przynoszą zamierzonego efektu. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy problemy nie ograniczają się do nadmiernego przetłuszczania czy puszenia, a obejmują atopowe zapalenie skóry, zmiany łuszczycowe czy nasilone wypadnie. W takim wypadku warto sięgnąć po produkty do pielęgnacji specjalistycznej z linii RADICAL med. Czytaj dalej

 • 4620

  YOPE – POWAKACYJNA REGENERACJA DLA SKÓRY I WŁOSÓW

  Słońce, upał, woda morska, wiatr, zmiany temperatur negatywnie wpływają na stan włosów i skóry, powodując przede wszystkim ich przesuszenie. W przypadku skóry, suchość może skutkować m.in. nadmiernym łojotokiem, prowadząc do powstawania zaskórników i niedoskonałości. Po wakacjach warto więc zadbać o nawilżenie oraz regenerację włosów i ciała. Szczególnie taką przyjemną i kojącą zmysły… Czytaj dalej

 • 4617

  Czego potrzebują nasze loki? Cud, miód… i aloes

  Delikatne skręty, burza loków lub romantyczne fale. Każdy z typów kręconych włosów wymaga szczególnie troskliwej pielęgnacji. Eksperci podpowiadają, że najcenniejsze dla nich komponenty kryją się w naturze. Poznaj składniki, które sprzyjają sprężystości, nawilżeniu i podatności na stylizację wymarzonych loków. Czytaj dalej

 • 4616

  Owocowa pielęgnacja skóry

  Ekstrakty i kwasy owocowe mają niezwykłą moc. Odżywiają, nawilżają, relaksują, odświeżają i odmładzają. Szkoda byłoby więc ich nie wykorzystać w pielęgnacji skóry. Czytaj dalej

 • 4614

  Świat beauty pokochał OMO. Na czym polega nowy trend mycia włosów?

  OMO to jeden ze skrótów, które zawojowały ostatnio rynek beauty. Jest używany przez fryzjerów, trychologów i włosomaniaczki właściwie bez przerwy. Oznacza odżywienie-mycie-odżywienie włosów, czyli sposób na rutynę pielęgnacyjną nastawioną na dostarczenie pasmom maksymalnej ilości cennych składników. Jak działa OMO? Czytaj dalej

 • 4612

  Łagodzenie, ukojenie i dobra rutyna. Czego potrzebuje skóra atopowa?

  Właściwa pielęgnacja skóry atopowej stanowi kluczowy element wspierający leczenie. To także sposób na znaczną poprawę komfortu życia chorych i zwalczanie dotkliwych objawów towarzyszących AZS – takich, jak świąd czy przesuszenie skóry. Specjaliści wskazują, że kluczem do wyciszenia objawów atopii jest systematyczność i stosowanie właściwie dobranych emolientów. Czytaj dalej

 • 4609

  INGLOT CELEBRUJE 40-LECIE DZIAŁALNOŚCI WYJĄTKOWĄ LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ

  <strong>Jubileuszowa kolekcja INGLOT 40 YEARS OF CELEBRATING YOUR BEAUTY to odzwierciedlenie wizji makijażu opartej na celebracji indywidualnego piękna. Kolekcja zawiera bestsellerowe produkty zaprezentowane w odświeżonej i nowoczesnej estetyce – specjalnie zaprojektowaną paletę do makijażu twarzy oraz 3 pomadki do ust o różnych odcieniach i wykończeniach. W designie opakowań z lustrzanym efektem kryje się magia odbicia, które przypomina o docenieniu siebie i swojej wyjątkowości.</strong> Czytaj dalej

 • 4605

  Regeneracja prosto z sadu i ogrodu. Jesienne inspiracje w pielęgnacji ciała.

  Jakie określić idealne domowe, jesienne SPA? To pielęgnacja, która świetnie nawilża i regeneruje, a jednocześnie relaksuje pięknym zapachem. Kosmetolodzy dodają jeszcze: idealne SPA inspirowane jest naturą. Perfekcyjna jesienna, domowa pielęgnacja czerpie to, co najlepsze z polskiego sadu i ogrodu. Eksperci podpowiadają: warto postawić na jabłko i różę. Czytaj dalej

 • 4602

  L’Oréal Professionnel Paris prezentuje nowość – gamę Absolut Repair Molecular

  To innowacja w dziedzinie pielęgnacji włosów, która została stworzona we współpracy z naukowcami i specjalistami w zakresie budowy włosów. Czytaj dalej

 • 4601

  YOPE – 5 PRODUKTÓW, DZIĘKI KTÓRYM PRZEDŁUŻYSZ LATO!

  Wrzesień pachnie już jesienią, ale za sprawą kilku trików, w tym tych kosmetycznych, możemy zatrzymać lato na dłużej. Rabarbar, róża, super jagody, śliwka, letnie kwiaty i owoce to w końcu jego kwintesencja! Czytaj dalej

 • 4599

  Knot Wrap w 16 nowych, wyjątkowych wzorach

  Knot Wrap to pięknie wykonana, zdobiona chusta, która zastępuje jednorazowy papier do pakowania, torbę lub może być wykorzystywana jako apaszka! To także jeden ze znaków rozpoznawczych marki Lush. 16 nowych wzorów właśnie dołączyło do stałej kolekcji. Czytaj dalej

 • 4598

  Bezcenne kwasy i oleje naturalne. Poznaj sposoby na przedłużenie opalenizny

  Skóra łagodnie muśnięta słońcem to trofeum z wakacji, które pozytywnie nastraja do nadchodzącej jesieni i… wygląda przepięknie. Jak przedłużyć ukochaną, letnią opaleniznę? Kosmetolodzy wskazują, że kluczowe dla utrzymania na ciele naturalnego, brązowego kolorytu jest perfekcyjne nawilżenie oraz dobór bezcennych składników regenerujących i łagodzących. Osiągnij efekt glow u schyłku lata! Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/