Kompozycje zapachowe w świetle zrównoważonego rozwoju

Kategoria: Surowce kosmetyczne
5 min. czytania

„Life after lockdown” to nowy etap – jeszcze nie jest za późno, a firmy, marki i osoby prywatne wykazują większe zainteresowanie wprowadzaniem zmian korzystnych dla naszego otoczenia. Konsumenci chcą prowadzić zrównoważony tryb życia dla dobra swojego i naszej planety. Poszukują produktów i marek, które im w tym pomogą. W branży pojawił się nowy kierunek: surowców wspierających ideę zrównoważonego rozwoju.

Definicja zrównoważonego rozwoju stworzona przez ONZ zakłada zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, aby umożliwić zaspokojenie tych samych potrzeb przyszłym pokoleniom. Odnosi się do kwestii gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych i ma zapewnić ich wzajemne wzmacnianie się. Odpowiedzią przemysłu perfumeryjnego na ten trend jest grupa kompozycji zapachowych spełniających wymogi wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju:

• kompozycje 100% naturalne, będące mieszaniną składników pochodzenia naturalnego, np. olejków eterycznych i naturalnych rozpuszczalników;

• kompozycje typu clean, czyli czyste. Są to kompozycje, dla których można deklarować sformułowania typu „Wolne od…”. Wśród określeń dla tych zapachów znajdziemy oświadczenia informujące o nietestowaniu na zwierzętach i braku składników pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, glutenu, parabenów, BHA, BHT, oleju palmowego i jego pochodnych, benzofenonów, materiałów z potencjałem tworzenia nitrozoamin, piżma policyklicznego, alergenów kosmetycznych i CMR. Wszystkie powyższe deklaracje służą zwiększeniu transparentności składu kompozycji;

• kompozycje biodegradowalne zawierające wyłącznie składniki łatwo ulegające biodegradacji lub z natury ulegające biodegradacji. Pojęcie biodegradowalności odnosi się szczególnie do środowiska wodnego, ponieważ to właśnie tam trafia większość produktów z substancjami zapachowymi;

• kompozycje do kosmetyków w formach stałych (w kostkach), które znakomicie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju, ponieważ znacznie ograniczają ilość zużywanych opakowań oraz wody;

• kompozycje zgodne z ideą upcyklingu (tzw. drugiego życia surowców). Przy ich produkcji wykorzystywane są surowce pochodzące z odpadów lub będące produktami ubocznymi procesów wytwarzania (np. skórki owoców, surowce odrzucone przez przemysł spożywczy, wiórki drzewne).

 

Innowacyjnym sposobem zapewniającym zrównoważony rozwój jest technologia Ecoboost™, czyli wysoce skoncentrowane zapachy. Zmniejsza to szkodliwość produkcji samego zapachu, jak i końcowy wpływ stosowania go w produkcie. Zapach jest bardziej skoncentrowany, przez co zmniejsza się ilość potrzebna do zaperfumowania produktu. Stąd też mniej materiałów opakowaniowych, jak i mniej energii potrzebnej do transportu zapachu, co w efekcie pozwala zredukować tzw. ślad węglowy.

 

Zapach Ecoboost™ jest 10-krotnie bardziej skoncentrowany niż tradycyjny, co oznacza:

• brak oznakowań etykietami ostrzegawczymi;

• mniejszą ilość materiałów zużytych na opakowania;

• mniej energii zużytej w procesie produkcji;

• niższe koszty transportu i mniej wynikających z niego zanieczyszczeń;

• mniej opakowań do utylizacji i niższe koszty z niej wynikające;

• podwyższenie proekologicznego charakteru produktu;

• zwiększenie stabilności chemicznej;

• poprawienie kompatybilności z bazą produktu;

• poprawienie rozpuszczalności zapachu (zmniejszenie lub eliminacja udziału solubilizatora w produkcie końcowym).

 

Firma CPL Aromas jako przedstawiciel branży zapachowej wspiera przemysł kosmetyczny w realizacji idei zrównoważonej przyszłości. Wprowadza zmiany mające na celu zintegrowanie zrównoważonego rozwoju z każdym aspektem swojej działalności. Bierze pod uwagę model gospodarki o obiegu zamkniętym. Przejście od tradycyjnej ekonomii „Weź, wyprodukuj i wyrzuć” do maksymalizacji wykorzystania zasobów poprzez zwiększenie wydajności, utrzymywanie zasobów w użyciu tak długo jak to możliwe oraz odzyskiwanie i regenerację materiałów w celu zmniejszenia ilości odpadów. Pozwala to na minimalizację naszego wpływu na środowisko. Podejście do zrównoważonego rozwoju obejmuje wszystkie aspekty naszej działalności. Definiuje to czterofilarowa charakterystyka:

 

• ochrona naszego środowiska – minimalizacja naszego wpływu w całym łańcuchu produkcji. Zakłada to 50% redukcję emisji gazów, wykorzystanie w 100% odnawialnej energii elektrycznej, 20% zmniejszenie zużycia wody komunalnej i zero odpadów na składowiska;

• troska o ludzi – zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie społeczeństwa są integralną częścią strategii zrównoważonego rozwoju. Aby społeczeństwo mogło się rozwijać, wszyscy członkowie muszą mieć zaspokojone potrzeby i chronione prawa człowieka. To zobowiązanie wykracza daleko poza działalność produkcyjną;

• odpowiedzialna innowacja – wprowadzanie innowacji pozwalających prowadzić zrównoważony biznes poprzez kreatywne myślenie – to nowe technologie, takie jak zapachy Ecoboost™ czy technologie kapsułkowanych zapachów. Składniki powinny być pozyskiwane w sposób odpowiedzialny: współpraca z dostawcami o wysokiej przejrzystości praktyk w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, społeczeństwa i uczciwości biznesowej we wszystkich dziedzinach;

• etyczne zaopatrzenie – celem jest opracowanie i wdrożenie polityki odpowiedzialnego zaopatrzenia, w ramach której ocenia się wszystkich dostawców pod kątem ich zaangażowania w zrównoważony rozwój. Opracowanie odpowiedzialnych umów zakupu 10% naturalnych składników oraz zapewnienie, że materiały są produkowane, uprawiane, wytwarzane lub pozyskiwane w sposób, który nie ma negatywnego wpływu ani na ludzi, ani na planetę. Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad, które określają wymagania dotyczące jakości, identyfikowalności oraz bezpieczeństwa.

 

Jednym z najistotniejszych elementów jest zrównoważone źródło surowców. Aby sklasyfikować materiały jako odpowiedzialnie pozyskiwane, należy potwierdzić zgodność praktyk dostawcy z wymaganiami założonej polityki. Audyty dostawców powinny być przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy dostawcy spełniają założone wymagania oraz zidentyfikowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo lub planetę.

Uczciwe, zrównoważone, długoterminowe partnerstwa z dostawcami, którzy są zaangażowani w jakość, przejrzystość i zrównoważony rozwój składników zapachowych, to kwestie fundamentalne. Istotne jest nie tylko zrównoważone pozyskiwanie surowców, ale także ocena, monitorowanie i doskonalenie wpływu ich przetwarzania na środowisko i społeczeństwo. Składniki „odpowiedzialnego pozyskiwania” to te surowce, które osiągają doskonałość w naszych audytach i według naszych zasad, są zidentyfikowane jako produkowane, uprawiane, wytwarzane lub pozyskiwane w sposób wykraczający poza podstawową zgodność, gdzie podejmowane są wysiłki, aby pozytywnie wpłynąć na ludzi i planetę.

W pracy perfumiarza integracja zrównoważonego sposobu tworzenia zapachów wiąże się z pewnymi wyzwaniami.

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę produkt końcowy, w którym będzie używany zapach. Niektóre zastosowania ograniczają paletę składników zapachowych, które mogą być użyte, ze względu na stabilność. Istnieją grupy składników zapachowych o wysokim lub niskim pH, które nie pochodzą ze zrównoważonych źródeł i ostatecznie nie ulegają biodegradacji, w związku z czym mogą być szkodliwe dla środowiska wodnego. Z uwagi na te ograniczenia nie można osiągnąć wszystkich kierunków zapachowych dla bardziej złożonych produktów końcowych.

Po drugie problemem jest cena. Zapach ze zrównoważonych źródeł może być droższy. Ze względu na pewne szczególne metody przetwarzania i środki ostrożności, które są podejmowane w celu zapewnienia zrównoważonego produktu, cena składnika zapachowego bywa wyższa, a to oznacza wzrost kosztów całej kompozycji zapachowej. Ponadto nie wszystkie składniki zapachowe są obecnie zrównoważone.

Mimo dynamicznego startu nasza branża ma jeszcze przed sobą długą drogę. Tworzenie zapachu, który jest bardzo zrównoważony, nie opiera się tylko na składnikach. Należy na tę kwestię spojrzeć z szerszej perspektywy. Tworzenie krótszych dróg transportu oraz praca w bardziej zrównoważonym środowisku dzięki wykorzystaniu zrównoważonej energii, opakowań i materiałów laboratoryjnych zwiększają stopień zrównoważenia stworzonego zapachu. Wdrażanie tych praktyk może wymagać zmiany myślenia. I to właśnie teraz jest na to czas. Wspólnie musimy wziąć pod uwagę nasze środowisko i przyszłość naszej planety.

 

 

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2021