Idaskin

odpowiednie funkcjonowanie systemu odpornościowego skóry

Mikroalgę Emiliania Huxleyi można znaleźć na całym świecie. Chroni swoją pojedynczą komórkę za prawdziwą powłoką tarcz zwanych Coccoliths (kokolity). Ta maleńka mikroalga może pochłaniać ogromne ilości CO2. Wychwytuje węgiel z atmosfery, budując swoją kalcytową powłokę, a następnie tworzy zakwity, które mogą wpływać na obszary do 1 000 000 km2 (2x obszar Francji). Plankton oceaniczny pochłania każdego roku 2 miliardy ton CO2, co odpowiada liczbie pochłanianego CO2 przez wszystkie pierwotne lasy na naszej planecie. Po kwitnieniu część fragmentów kokolitów znajduje się w aerozolu morskim, na styku oceanu i atmosfery, i służy jako wsparcie dla tworzenia się chmur (zarodkowania). Chmury pomagają spowolnić wzrost temperatury Ziemi, chroniąc przed promieniowaniem słonecznym, kompensując w dużym stopniu wpływ gazów cieplarnianych.

Mikroalga Emiliania Huxleyi ma centralną część swojego genomu, zawierającą podstawowe geny, ale także bardzo ważną część zmienną. Ta właściwość pozwala jej modyfikować swój genom w zależności od środowiska, w którym żyje. 15% wytwarzanych genów jest zaangażowanych w odporność na czynniki środowiskowe: geny kompleksu tioredoksyn do walki ze stresem oksydacyjnym, geny białek szoku termicznego (HSP), w tym uniwersalny HSP70, gen ubikwityny zaangażowany w aktywację proteasomów do recyklingu uszkodzonych białek.

Stres ekspozycyjny codziennie wywołuje stres oksydacyjny, który uszkadza białka. Toksyczny efekt zmienionych białek w komórkach jest znany jako „proteotoksyczność”. Nagromadzenie nieprawidłowo sfałdowanych białek jest szkodliwe dla komórki, która staje się toksyczna dla jej środowiska wywołując stan zapalny, destrukcję funkcji barierowej, utratę wody i zaczerwienienie. Odporność na czynniki środowiskowe (UV, stres termiczny, stres osmotyczny, stres oksydacyjny) oraz mechanizmy odpowiedzialne za homeostazę białek mają kluczowe znaczenie dla adaptacji komórek wobec agresji ekspozomalnych. Dzięki swojej puli HSP i systemowi ubikwitynowo-proteazomowemu, Emiliania jest ekspertem w dziedzinie odporności na stres.

Badania

Idaskin ponownie uruchamia systemy odporności skóry, aby stawić czoła codziennym agresjom związanym z ekspozycją na niekorzystne czynniki środowiskowe. Zapewnia lepszą odporność na stres oksydacyjny, przywraca armię strażników w postaci białek szoku termicznego, wzmacnia układ ubikwityna-proteasom i poprawia witalność komórek skóry. Idaskin nie tylko chroni przed stresem oksydacyjnym, ale zwiększa również witalność komórek (+21%), sprawiając, że komórki zyskują dodatkową odporność.

Dzięki takiemu działaniu skóra zyskuje odporność na UV, odporność bariery skórnej, staje się mniej reaktywna i sucha, odświeżona i bardziej jednorodna.

Badania in-vitro pokazują, że Idaskin poprawia ekspresję 9 genów zaangażowanych w syntezę HSP. Zwiększa również syntezę ubikwityny i espresję genów zaangażowanych w syntezę proteazomów.

Badania in-vivo pokazują, że po aplikacji Idaskin skóra lepiej sobie radzi z uszkodzeniami wywołanymi przez UV - zmniejsza się poziom karbonylowanych protein, a bariera skórna szybciej się odnawia.

Panelowe testy przeprowadzone na różnych typach i rasach skóry (fototypy od I do VI; rasa kaukaska, azjatycka i afrykańska) potwierdzają, że Idaskin przywraca homogeniczność skóry, odświeża ją, zmniejsza reaktywność, suchość i niedoskonałości.

Idaskin jest przeznaczony do pielęgnacji każdego typu skóry, w szczególności do produktów „miejskich” i do skóry narażonej na działanie stresu oksydacyjnego. Jest zaaprobowany przez Cosmos.

Artykuł przygotowano na podstawie materiałów firmy Codif Technologie Naturelle

 

         Artykuł sponsorowany

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2022

 

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

  •  http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
  •  http://www.kosmetyczni.pl/
  •  https://wsiiz.pl/
  •  http://www.kosmetyki-detergenty.pl/