Czwarta rewolucja przemysłowa – czy grywalizacja może przeobrazić przemysł kosmetyczny?

Kategoria: Produkcja
4 min. czytania

Aby utrzymać tę pozycję, a jednocześnie podnieść konkurencyjność branży na rynku światowym, niezbędne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0. Istotnym elementem czwartej rewolucji przemysłowej, oprócz technologii, jest aktywne i pełne włączenie w cyfrowy łańcuch wartości wszystkich uczestników procesu, w tym partnerów biznesowych, dostawców, pracowników oraz klientów. Kluczowymi czynnikami sukcesu w tworzeniu wartości z wdrożenia Przemysłu 4.0 jest zbudowanie odpowiedniego poziomu zaangażowania i uwagi wszystkich, którzy biorą udział w procesie. Jednym ze sposobów, które mogą pomóc zrealizować to zadanie, jest wykorzystanie elementów gier, czyli tzw. grywalizacji.

Smart Factory, IoT i Digital Twins….

Inteligentne fabryki (ang. Smart Factory) z autonomicznymi maszynami działającymi niezależnie i komunikującymi się ze sobą w oparciu o złożone procesy sieciowe – oto scenariusz przyszłości w branży kosmetycznej. Zoptymalizowane cyfrowo procesy produkcji i dystrybucji zwiększą wykorzystanie mocy produkcyjnych i elastyczność w dostosowaniu do zmieniających się warunków produkcji, dzięki czemu przepływy pracy w fi rmie staną się bardziej efektywne pod względem czasu i kosztów2. Przykładowo wykorzystanie technologii Internetu Rzeczy (ang. IoT, Internet of Th ings) pozwoli na opracowanie cyfrowych bliźniaków (ang. Digital Twins) maszyn i urządzeń, będących cyfrową wersją urządzenia fi zycznego, mogącą symulować pracę tego urządzenia w czasie rzeczywistym wraz z jego zachowaniem oraz parametrami nastawczymi w określonych warunkach.

W przemyśle kosmetycznym dużym wyzwaniem jest konieczność dynamicznego dostosowania się do zmian. Dynamika otoczenia rynkowego zwiększa się z każdym rokiem, dlatego szybkość reakcji na określone bodźce jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie podjętych działań. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej nie sposób nadążyć za konkurencją, nie posiadając wirtualnego modelu własnego zakładu produkcyjnego, w którym można symulować różne scenariusze pozwalające ocenić ewentualne skutki projektowanych zmian. Model taki pozwala znacznie skrócić czas implementacji nowych, często innowacyjnych pomysłów, a w konsekwencji zmniejszyć koszty wprowadzanych zmian.

Czas na grywalizację…

W testowaniu hipotez i scenariuszy dotyczących wdrażania zmian oraz innowacji pomocnym może być grywalizacja. Uruchomienie cyfrowego modelu zakładu w formie strategicznej gry przemysłowej 4FACTORY MANAGER dostępnej na urządzeniach mobilnych pozwala na zaangażowanie szerokiego grona graczy, a tym samym stworzenia społeczności.

Otrzymane najlepsze rozwiązania zaproponowane przez graczy będą mogły być wykorzystane w świecie rzeczywistym do parametryzacji środowiska produkcyjnego w celu podniesienia poziomu efektywności produkcji.

Czym więc jest rywalizacja i na czym polega jej rewolucyjny charakter zastosowania w przemyśle kosmetycznym?

Grywalizacja (również gamifi kacja lub gryfi kacja (ang. Gamifi cation) według Gartnera to wykorzystanie mechaniki gier i projektowania doświadczeń w celu cyfrowego zaangażowania i zmotywowania ludzi do osiągnięcia ich celów. Ważne jest, aby odróżnić gamifi kację od gier wideo i programów lojalnościowych, ponieważ grywalizacja wykorzystuje techniki z dziedziny nauk behawioralnych, aby „zachęcić” ludzi do osiągania celów. Grywalizacja to naturalny ekosystem pokolenia Y, tzw. milenialsów,czyli osób urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku3. Dotyczy to również kolejnego pokolenia Z, czyli ludzi urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku4. Gry stanowią dla tych pokoleń istotną część ich rzeczywistości – są jej integralną częścią. Granie w różnego rodzaju gry pochłania im dziesiątki godzin tygodniowo, daje im to satysfakcję oraz chęć konkurowania z innymi, jednocześnie umożliwiając pokazanie się jako „mistrz”. Jest to ogromny potencjał ludzkiej kreatywności, który może być zagospodarowany w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań w ramach organizacji biznesowych.

Doskonałą ilustracją zastosowania grywalizacji w celu wykorzystania kreatywności graczy do rozwiązania rzeczywistych problemów jest gra EteRNA (eternagame.org). W tej grze zwykli gracze, którzy nie są naukowcami, pracują przy projektowaniu drugorzędowych struktur RNA w wirtualnym laboratorium5. Dzięki współpracy setek tysięcy graczy z całego świata udało się opracować wiele reguł, które zostały zweryfi kowane i potwierdzone w rzeczywistych warunkach laboratoryjnych. Zapewne w tym miejscu nasuwa się pytanie: czy nie łatwiej byłoby zastosować algorytmy, zamiast angażować wielu graczy bez odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej i czekać na ich zaangażowanie w cały system?

Odpowiedzią wyjaśniającą ten wątek może być wypowiedź Marka Schrope’a, redaktora „Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA” (PNAS), który ujął to tak: „Jest to wykorzystanie wrodzonych ludzkich umiejętności do wypełniania luk według określonego planu. Takie działanie jest znacznie bardziej efektywne niż nawet najlepsze algorytmy. Dodatkowo ludzie każdego tygodnia spędzają 3 miliardy godzin, grając w gry internetowe. EteRNA pozwala im dalej grać oraz zdobywać satysfakcję ze wspierania nauki i rozwiązywać takie problemy jak leczenie nowotworów”6.

Co dalej…?

Branża kosmetyczna stoi aktualnie przed wieloma wyzwaniami, które stawia jej bardzo konkurencyjny rynek oraz klienci. Rynek wymaga szybkiego reagowania na zmiany i dostarczania innowacyjnych produktów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Nowe pokolenia konsumentów oczekują większej dbałości o środowisko naturalne poprzez używanie opakowań, które mogą zostać poddane recyklingowi, obniżenie poziomu generowanych odpadów oraz ograniczenie zużycia energii. Jednocześnie fi rmy kosmetyczne starają się zaangażować „klienta w proces powstawania nowego produktu od pomysłu do realizacji, dając tym samym informację, że to klient i jego potrzeby są najważniejsze w tym procesie”.

Wykorzystując rozwiązania Przemysłu 4.0 i grywalizacji, firmy mogą pozwolić sobie na wielokrotne popełnianie błędów przy wprowadzaniu zmian oraz innowacji w wirtualnym środowisku produkcyjnym osadzonym w warunkach gry, zanim osiągną najbardziej optymalny wynik (najwyższy poziom gry), który będzie możliwy do wdrożenia w rzeczywistym otoczeniu produkcyjnym. Podejmowane próby nie będą pociągały za sobą kosztów ani generowały żadnych odpadów czy zwiększały zużycia energii. Dochodzi do tego zaangażowanie klientów jako graczy, którzy, tak jak to się dzieje w przypadku gry EteRNA, mogą bez posiadania specjalistycznej wiedzy tworzyć nowe receptury produktów, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami lub preferencjami. To w znacznej mierze czyni proces produkcji transparentnym i daje możliwość stworzenia społeczności wokół produktu, a tym samym zbudowanie lub umocnienie wiarygodności marki na rynku. Duże możliwości i nieodkryty do końca potencjał obu rewolucyjnych koncepcji, jakimi są niewątpliwie Przemysł 4.0 oraz grywalizacja, pozwalają wierzyć, że mogą być one odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą kosmetyczną i drogą do osiągnięcia przez fi rmy wyraźnej przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Bibliografia

1. https://rynekinwestycji.pl/ przemysl-4-0-w-branzy– kosmetycznej/
2. „Industry 4.0 means Creating Value” (cosmetic-business.com)
3. Pokolenie Y – Wikipedia, wolna encyklopedia
4. Pokolenie Z – Wikipedia, wolna encyklopedia
5. EteRNA – gra dzięki której każdy może zaprojektować cząsteczkę RNA i zsyntetyzować ją w prawdziwym laboratorium – Artykuły – Biotechnologia.pl – łączymy wszystkie strony biobiznesu
6. Ibidem.
7. Jak dotrzeć do klienta Generacji Z? – Artykuły – Biotechnologia.pl – łączymy wszystkie strony biobiznesu

Dodatkowe informacje

Artykuł został opublikowany w kwartalniku „Świat Przemysłu Kosmetycznego” 2/2021

Autorzy

  • Sławomir Lasota

    Senior Innovati on & Project Manager, DSR
  • Marta Bratek

    Grafi k komputerowy 2D/UI, DSR