Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Co poszło nie tak?

Kategoria: Aktualności
3 min. czytania

Organizacja WWF opublikowała raport, który ma służyć jako sygnał alarmowy dla polityków europejskich, a także wszystkich sygnatariuszy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ocenie WWF z czterech przewidzianych na rok 2020 zadań Celu 14 (Życie pod wodą) trzy nie zostały zrealizowane w ogóle, a czwarty jedynie częściowo. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs: Sustainable Development Goals) zostały przyjęte w 2015 roku przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako plan niezbędnych działań dla wyeliminowania ubóstwa, ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia pokoju i dobrobytu dla wszystkich do roku 2030. Podstawą Agendy jest 17 celów, które wskazują na najpilniejsze działania. Wszystkie cele i zadania są ze sobą powiązane, a realizacja jednego z nich wpływa na postęp w innych. Osiągniecie SDGs wymaga współpracy rządów państw członkowskich, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich obywateli.

(image: Freepik)

W ocenie organizacji WWF, jasne jest, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie dotrzymały obowiązujących nas terminów dla ochrony różnorodności biologicznej, zdrowych ekosystemów morskich oraz zrównoważonego rybołówstwa. Brak efektywnej ochrony ekosystemów morskich z uwzględnieniem planów zrównoważonego zarządzania, porażka w wyeliminowaniu przełowienia, ustanawianie limitów połowowych powyżej rekomendacji naukowców czy powrót do szkodliwych dla środowiska naturalnego dopłat do rybołówstwa wskazują na znaczne luki w realizacji zobowiązań podjętych w ramach ONZ.

Cel 14: „Życie pod wodą” to jasne wytyczne dla ochrony oceanów i ich zasobów. Zdrowe ekosystemy morskie są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, walki z ubóstwem i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Mimo to, wiedza na temat oceanów jest wciąż zbyt niska. Pokazuje to także postęp w realizacji zadań w ramach Celu 14, których termin mija właśnie w tym roku.

Cele, których nie uda nam się w tym roku osiągnąć to:

Cel 14.2 “zapewnić ochronę ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz gospodarować nimi w sposób zrównoważony w celu uniknięcia znacznego niekorzystnego oddziaływania na ich stan (…)” – NIEZREALIZOWANY
Cel 14.4 “skutecznie uregulować kwestie połowów oraz wyeliminować nadmierne połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów (…)” – NIEZREALIZOWANY
Cel 14.6 “wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do nadmiernych połowów ryb (…); nie wprowadzać nowych subwencji tego typu” – NIEZREALIZOWANY

Cel, który osiągnięto jedynie częściowo to:

Cel 14.5 “objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich (…)”[3] – CZĘŚCIOWY POSTĘP

Musimy skończyć z pustymi hasłami o ratowaniu środowiska naturalnego przy jednoczesnym ignorowaniu dwóch trzecich naszej planety, którą stanowią morza i oceany. Unia Europejska ma niepowtarzalną okazję złagodzenia katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego i utraty różnorodności biologicznej jeśli uwzględni działania na rzecz ochrony oceanów jako integralną część Europejskiego Zielonego Ładu – podkreśla Justyna Zajchowska, Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w WWF Polska.

Kraje UE to największy rynek ryb i owoców morza na świecie i obszar morski o powierzchni ponad sześciu milionów kilometrów kwadratowych. Dlatego organizacja WWF wzywa Unię Europejską do wypełnienia swoich zobowiązań wobec życia na lądzie i pod wodą. Początkiem musi być wypracowanie spójnej, ambitnej strategii dla zapewnienia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

 

Źródło: WWF