Bielenda umiejętnie wykorzystała środki z EBOR i powiększyła portfolio

Kategoria: Aktualności
2 min. czytania

Fot: ChromaStock

Grupa Bielenda od lat jest jednym z liderów polskiego rynku kosmetycznego. Dzięki pozyskanym środkom z EBOR jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję i poszerzyła swoje portfolio o markę Tołpa oraz Miya.

Prezes zarządu Bielenda Kosmetyki Naturalne, Marek Bielenda komentuje pozyskanie środków, mówiąc:

“Inwestycja EBOiR potwierdza pozycję Grupy Bielenda jako jednego z liderów polskiego rynku kosmetycznego”, jednocześnie podkreślając “Wsparcie w akwizycji marek Tołpa i Miya pozwoli nam na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój, mocniejszą dywersyfikację portfolio, dalszy wzrost udziałów rynkowych oraz wzmocnienie inwestycji w innowacje i kompetencje całego zespołu firmy. Decyzję o partnerstwie traktujemy jako dowód atrakcyjności polskiego rynku kosmetycznego, na którym jesteśmy kluczowym graczem, oraz wyraz zaufania do strategii rozwoju Grupy Bielenda, realizowanej wspólnie z Innova Capital”.

– Prezes zarządu Marek Bielenda

EBOR to Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. W ramach wspomnianej transakcji Bank pośrednio nabył mniejszościowy pakiet udziałów w marce kosmetyków Bielenda. Tym samym zainwestował 33,9 mld euro, łącznie z funduszem private equity Innova/6. Jak podkreślają przedstawiciele Grupy Bielenda, to wparcie ułatwiło przejęcie kolejnych marek kosmetycznych, jednocześnie wzmacniając pozycję całej Grupy na rynku kosmetycznym.

Szefowa EBOR na Polskę oraz kraje bałtyckie, Elisabetta Falcetti komentuje wsparcie EBOR, mówiąc:

Nasza inwestycja w Bielendę obok Innova/6 jest doskonałym przykładem tego, jak EBOR dodaje wartość do polskiego rynku. Wspiera rozwój ekosystemu private equity w Polsce i wzmacnia kluczowego gracza z solidnym mandatem ESG [środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego]. Cieszymy się, że Bielenda zobowiązała się do realizacji ambitnych celów ESG w zakresie działalności biznesowej, produkcji i pakowania. W ramach inwestycji EBOR Bielenda zobowiązała się również do rozszerzenia najlepszych praktyk w zakresie równych szans na swoich pracowników, wspierając rozwój kapitału ludzkiego sprzyjający włączeniu społecznemu”.

– Elisabetta Falcetti

Jednocześnie Tamas Nagy, dyrektor ds. private equity w EBOR, mówi:

Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą silną współpracę z Innova Capital i wspierać Bielendę tym zastrzykiem kapitału, aby napędzać jej strategię fuzji i przejęć. Te strategiczne przejęcia pozwolą Bielendzie skorzystać z synergii z Miya i Tołpa, aby stać się znacznie silniejszym graczem i atrakcyjnym celem dla potencjalnych nabywców strategicznych w przyszłości”.

– Tamas Nagy

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozpoczął swoja działalność w Polsce w 1991 roku. Od tego czasu zainwestował w 519 projektów, co przełożyło się na łączną kwotę inwestycji sięgającą ponad 14 miliardów euro. W samym roku 2023, środki zainwestowane w polskie projekty sięgały 1,3 miliarda euro.