Automatyzacja w przemyśle kosmetycznym

Kategoria: Produkcja
5 min. czytania

Gotowi na przyszłość, czyli zastosowanie nowych technologii w magazynie

L’Oréal Warsaw Plant w podwarszawskich Kaniach, największa fabryka w grupie L’Oréal, produkująca m.in. Botanic Therapy, Garnier Color Naturals czy Garnier Wodę Micelarną, obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. W ciągu swojego ćwierćwiecza przeszła wieloetapowy proces transformacji, podczas którego wdrożone zostały innowacyjne rozwiązania mające na celu automatyzację procesów wewnętrznych nie tylko na produkcji, ale również w magazynie.

W procesie przygotowania do wdrażania automatyzacji najważniejsza jest praca na danych. Aby skutecznie, efektywnie, a przede wszystkim mając potwierdzone uzasadnienie biznesowe, wprowadzać automatyzację, inwestycje w procesie magazynowania i intralogistyki, niezbędne jest poznanie procesów w sposób liczbowy. L’Oréal Warsaw Plant realizuje to poprzez bazowanie na opracowanych przez zespół inżynierów raportach Power BI, które w sposób zautomatyzowany zbierają, przetwarzają i generują raporty oraz Aktualności dotyczące obciążeń logistycznych, wykorzystania powierzchni magazynowej, ruchów logistycznych czy produktywności. Dzięki temu jesteśmy w stanie balansować obciążeniem pracą między zmianami, optymalnie wykorzystać dostępne zasoby, automatyzować procesy tam, gdzie jest to najbardziej opłacalne, a zwrot z inwestycji najkrótszy.

Zanim jednak przystąpimy do automatyzacji tam, gdzie procesy są złożone i przenikają się wzajemnie, zwłaszcza w środowisku Agile, jakim jest niewątpliwie produkcja kosmetyków w L’Oréal Warsaw Plant, konieczne jest wdrożenie narzędzi Lean do mapowania przepływów, np. Value Stream Mapping czy diagram spaghetti. Dzięki mapowaniu procesów magazynowania i przepływów wewnętrznych możliwe jest poznanie, które aktywności mają wartość dodaną dla naszych klientów, a które wymagają uproszczenia lub eliminacji.

Po zmapowaniu procesów magazynowych i identyfikacji strat wdrożyliśmy automatyzowany system przeglądu i parametryzacji magazynu metodą ABC, przeorganizowaliśmy proces wysyłek produktów gotowych oraz wprowadziliśmy zautomatyzowane raporty digital, np. wiekowanie magazynu czy VSM online. Jest to spójne działanie ze strategią grupy L’Oréal 2030. Efektem jest szybsze dostarczanie produktów naszym klientom, większa reaktywność na ich zmieniające się potrzeby czy redukcja strat materiałowych, czyli optymalizacja kosztów oraz rozwój zrównoważony.

 

Aplikacje wspierające optymalną pracę magazynu oraz logistyki

W dobie ogromnych wyzwań na rynku pracy i rynku spedycyjnym niezwykle ważne są efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz optymalizacja istniejących procesów. Systemy WMS są już standardem w dużych fabrykach. Ilość danych, jakie można z nich uzyskać, jest często ogromna, ale bywa też nie w pełni wykorzystana. Warto wykorzystać te dane jako bazę do zbudowania raportów Power BI do codziennego zarządzania aktywnościami magazynu.

Na pomoc podwarszawskiej fabryce L’Oréal przychodzą gotowe, dostępne na rynku systemy awizacji aut czy też zbudowane na danych z WMS aplikacje własne, np. do automatycznego generowania dokumentów transportowych.

Systemy te zapewniają autonomiczne zarządzanie planowaniem dostaw, systematyczne aktualizowanie harmonogramów przez dostawców i spedycje oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich poprzez równomierne rozłożenie pracy rampy i magazynu przez całą dobę, optymalne planowanie grafików pracy i wreszcie generowanie raportów do analizy danych niezbędnych do dalszych prac optymalizacyjnych. Systemy te pozwalają również w sposób zautomatyzowany rozliczać transporty, zarządzać harmonogramem obsługi aut oraz gwarantują zgodność z tak ważnymi regulacjami jak RODO.

Zobowiązaniem grupy L’Oréal w ramach programu „L’Oréal for the Future” (L’Oréal dla przyszłości) są działania nastawione na redukcję naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, które zamierzamy osiągnąć do 2030 r. Dzięki wdrożonym systemom awizacji oraz wypełnienia aut podwarszawska fabryka L’Oréal w Kaniach monitoruje na co dzień i optymalizuje proces dostawy towarów do 31 krajów na całym świecie, co bezpośrednio wpływa na redukcję emisji CO2 w transporcie. Od 2005 r. grupa zmniejszyła emisję CO2 generowaną przez fabryki i centra dystrybucyjne o 78%. Tym samym przekroczyliśmy nasz pierwotny cel, który zakładał redukcję o 60% do 2020 r. Jednocześnie w tym samym czasie wielkość produkcji wzrosła o 37%.

Fabryka L’Oréal Warsaw Plant od lat współpracuje ze swoimi dostawcami – pracuje nad jakością danych oraz wykorzystaniem wspólnej etykiety logistycznej, dzięki czemu nie drukujemy etykiet podczas przyjęcia towaru, tylko skanujemy kod QR nadany przez dostawcę. Taka automatyzacja minimalizuje liczbę operacji w procesie przyjęcia i zdecydowanie skraca jego czas. Innym przykładem jest wykorzystanie technologii RFID z największymi dostawcami opakowań.

Kolejnym krokiem w kierunku automatyzacji i pro aktywnego zarządzania produktywnością w magazynie oraz dostępną flotą wózków widłowych może być mapowanie ruchów wózków widłowych w czasie rzeczywistym, tzw. Heat Map (mapa ruchów magazynowych). Jest to narzędzie, które pomogło nam w identyfikacji obszarów o wysokim natężeniu ruchu, optymalizacji lokowania asortymentu w magazynie, redukcji przejazdów czy wypracowaniu standaryzacji operacji.

 

Automatyzacja w magazynie i zakładzie produkcyjnym

Automatyzacja ruchów intralogistycznych z zastosowaniem robotów AGV czy automatycznych magazynów to rozwiązania od lat z sukcesem wspierające fabryki i centra dystrybucyjne w grupie L’Oréal w budowaniu procesów, gdzie człowiek i robot uzupełniają się wzajemnie w obsłudze przepływów wewnętrznych oraz składowania. Zastosowane rozwiązania zależą od poziomu powtarzalności ruchów, złożoności przepływów czy takich wymagań/ograniczeń jak udźwig, wymiary ładunku, layout fabryki bądź stabilność asortymentu. Rozważając automatyzację intralogistyki, należy pamiętać o konieczności opisania liczbowego, uproszczenia przepływów oraz reorganizacji procesu, tak aby wykonywane ruchy były możliwie najbardziej powtarzalne. Należy uwzględnić wystarczającą szerokość oraz organizację dróg magazynowych, odpowiednią jakość palet pod ładunkami, ale też budowanie kultury organizacyjnej uwzględniającej współistnienie ludzi i robotów na jednym obszarze. Wzrost efektywności, redukcja kosztów, uniezależnienie od rynku pracy, powtarzalność/optymalizacja ruchów, redukcja strat materiałowych, poprawa bezpieczeństwa to tylko niektóre zalety wdrożonych rozwiązań.

Automatyczne składowanie komponentów i surowców niezbędnych do produkcji to rozwiązania optymalnie wykorzystujące coraz droższą powierzchnię magazynową, redukujące tym samym koszty operacyjne, podnoszące produktywność, gwarantujące utrzymanie zasady FIFO, umożliwiające skuteczniejszą kontrolę nad zapasami.

Pamiętać należy, że w przypadku wdrożenia magazynów automatycznych kluczowa jest stabilność katalogu produkcyjnego, kompetencje techniczne lokalnego zespołu w magazynie czy ograniczenia wynikające z otoczenia, lokalizacji magazynu/fabryki – opłacalność wdrożenia magazynów automatycznych jest bowiem ściśle powiązana z pojemnością magazynu, a więc wysokością składowania.

Innym ciekawym rozwiązaniem automatyzacji procesów w magazynach w grupie L’Oréal jest inwentaryzacja zapasów wykonywana za pomocą drona, który skanuje etykiety logistyczne wewnętrzne lub dostawców, automatycznie zbiera odpowiednie dane i przekazuje je do Chmury. System gwarantuje 100% poziom odczytu ze średnią prędkością odczytu 7 sekund na lokalizację. Zastosowanie dronów w inwentaryzacjach daje możliwość przeprowadzania częstszych inwentaryzacji zapasów, skrócenia czasu ich trwania oraz lepszej kontroli nad stockiem na co dzień.

Podsumowując, dzisiejsza sytuacja rynkowa potwierdza, że automatyzacja w procesach intralogistyki i magazynowania jest niezbędna do obsługi znacznych przepływów towarów.

W L’Oréal poprzedzona została szczegółową analizą danych, zrozumieniem i uproszczeniem istniejących przepływów. Kluczowe jest zrozumienie, które procesy i operacje są powtarzalne, czyli te, które powinny być w pierwszej kolejności automatyzowane. Nierozerwalnym elementem wdrażania automatyzacji są raporty, np. Power BI, systemy wspomagające pracę magazynu oraz narzędzia lean, które gwarantują, że inwestycja w infrastrukturę robotów czy automatycznego magazynu jest uzasadniona biznesowo.

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2022