Analiza parametryczna kosmetyków z efektem blur – „soft focus”

Kategoria: Badania i rozwój
4 min. czytania

Niedoskonałości cery sprawiają, że światło padające na twarz niejako „wpada” w zagłębienia zmarszczek czy porów skóry i zostaje tam uwięzione. To zjawisko skutkuje stopniowym pochłanianiem uwięzionego światła i w rezultacie uwidocznieniem w tych miejscach ciemnych punktów na skórze.  Rozwiązanie stanowią specjalne dodatki, zaprojektowane tak, aby uzyskać efekt „soft focus”. Są to najczęściej transparentne cząsteczki tlenku glinu, pokryte cienką warstwą dwutlenku tytanu. Zapobiegają one uwięzieniu światła w zagłębieniach skóry oraz umożliwiają równomierne odbicie światła. W efekcie równomiernego odbicia światła z wielu punktów na skórze, jej koloryt pozostaje naturalny a zmarszczki i inne niedoskonałości stają się mniej widoczne.

Istnieje wiele różnych czynników, takich jak skład chemiczny, rozmiar, kształt i porowatość cząstek „soft focus”, które wpływają na ich zdolność do wykazywania tego efektu. Także charakterystyki optyczne wpływają na przydatność cząsteczek „soft focus” w produkcie finalnym, optymalizując jego zdolności maskowania niedoskonałości cery. Te charakterystyki optyczne to, sprowadzone do postaci numerycznej parametry całkowitej transmitancji oraz składowej transmitancji rozproszonej (zamglenia) mierzone za pomocą urządzenia haze-gard i (fot.1).

Zasada oceny wyniku pomiaru jest prosta:

Im wyższa całkowita transmitancja (przepuszczalność światła) tym lepiej produkt oddaje naturalny kolor skóry. Zaś im większa maksymalna składowa transmitancji rozproszona (zamglenie), tym mocniej światło jest rozpraszane, a wrażenie „soft focus” bardziej efektywne (lepsze maskowanie niedoskonałości).

Pomiar cząstek „soft focus”

W celu pomiaru transmitancji całkowitej i zamglenia, cząstki „soft focus”  rozpraszane są w podłożu bazowym. Następnie  warstwa przygotowanej próbki  jest równomiernie aplikowana na szklaną płytkę lub inne krystaliczne podłoże, na przykład folię poliestrową. Zalecane jest użycie aplikatora automatycznego, który zapewnia zawsze ta samą prędkość i nacisk w trakcie aplikacji co skutkuje uzyskaniem wymalowania o takiej samej grubości warstwy.

W celu przeprowadzenia pomiaru, podłoże z nałożoną próbką, umieszczane jest przed sferą miernika zamglenia haze-gard i.

Gdy wiązka światła pada na próbkę, część światła przeniknie przez nią i trafi do środka sfery. Detektor w sferze mierzy całkowitą transmitancję (przepuszczalność światła) i zamglenie w świetle przechodzącym. Schemat działania urządzenia został przedstawiony na fotografii nr. 2.

Ocena potencjalnych cząstek „soft focus”

Użycie miernika zamglenia haze-gard i, w połączeniu z oprogramowaniem smart-lab, pozwala na szybkie porównanie dużej ilości różnorodnych cząstek i ich ocenę pod kątem potencjalnego zastosowania w produktach typu „soft focus”. Pomiary całkowitej transmitancji i zamglenia uzyskujemy równocześnie – wystarczy nacisnąć jeden przycisk urządzenia.

Ocena charakterystyk optycznych cząsteczek – case study

W badaniu oceniono przydatność kilku typów cząsteczek do tworzenia efektu „soft focus”/ blur. Medium zawierające cząsteczki zostało naniesione na materiał bazowy (filmy poliestrowe firmy BYK Gardner) za pomocą aplikatora automatycznego. Następnie każda z tak powstałych próbek została zmierzona pod kątem transmitancji całkowitej oraz zamglenia urządzeniem haze-gard i (fot. Nr. 3).

 Poniższy wykres (fot. 4) przedstawia wartości całkowitej transmitancji (Total Transmitance) oraz zamglenia (Haze) dla wszystkich przebadanych rodzajów cząsteczek. Wśród przebadanych cząsteczek zostały wybrane grupy: zielona oraz niebieska, wykazujące różne stopnie charakterystyk optycznych zaś wnioski z badania zostały podsumowane poniżej.

Cząsteczki należące do obydwu grup wykazują wystarczająco wysokie zamglenie i całkowitą transmitancję, aby można je było uznać za potencjalne cząstki tworzące efekt „soft focus”.

Cząstki w "niebieskiej grupie" wykazują duży stopień przezroczystości (wysoka transmitancja całkowita). Światło jest w stanie przejść przez te cząstki i odbić się od skóry, zachowując jej naturalny odcień. Stąd cząsteczki z "niebieskiej grupy" są idealne do zastosowania w kosmetykach pielęgnacyjnych, maskujących zmarszczki i drobne niedoskonałości skóry, dając przy tym bardzo naturalny i subtelny efekt.

Cząstki z "zielonej grupy" wykazują bardzo wysokie zamglenie. Światło przenikające przez te cząstki jest rozpraszane przez nie w wielu kierunkach, co prowadzi do odbicia światła z wielu punktów na skórze. Rezultatem jest zmiękczenie drobnych niedoskonałości cery. Ponieważ cząstki "zielonej grupy" nie są jednak tak wysoce przezroczyste (niższy stopień transmitancji całkowitej w porównaniu do grupy niebieskiej), lepiej nadają się do stosowania w podkładach, zapewniając optymalny efekt kryjący makijażu.

Podsumowując, nie każda cząstka „soft focus” pozwala na uzyskanie pożądanego efektu kosmetycznego. Cząstki tego typu powinny cechować się wysoką całkowitą transmitancją (zdolnością przepuszczania światła), aby odzwierciedlić naturalny odcień skóry oraz maksymalnym dyfuzyjnym rozproszeniem światła, aby równomiernie rozprowadzić światło odbite od skóry, ukrywając przy tym niedoskonałości. Miernik zamglenia haze-gard i firmy BYK-Gardner pozwala na opracowanie produktu kosmetycznego z wysoce wydajnym efektem „soft focus”.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 4/2022