SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Adres firmy:

Koksownicza 16, Dąbrowa Górnicza, 42-523, 12, PL

Telefon/Fax:

tel. 32 639 50 00
tel. 601417540
fax 32 639 5020

Strona www:

www.sarpi.pl

Adres e-mail:

odpady@sarpi.pl

Opis działalności:

SARPI Dąbrowa Górnicza – niezawodny partner dla przemysłu kosmetycznego

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza prowadzi jedną z najnowocześniejszych i największych w Polsce spalarni odpadów niebezpiecznych i przemysłowych.

Świadczymy kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych oraz samorządowych.

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym możemy unieszkodliwiać 50 000 ton odpadów rocznie.

Zapewniamy bezpieczne, przyjazne dla środowiska oraz zgodne z prawem i najwyższymi standardami technicznymi unieszkodliwianie odpadów.

Przyjmujemy do unieszkodliwienia odpady w postaci stałej, ciekłej, pastowatej oraz gazowej.

Pełna lista odpadów przyjmowanych przez SARPI znajduje się pod adresem : http://www.sarpi.pl/uslugi-lista-kodow-odpadow.php

Unieszkodliwiamy między innymi takie odpady jak:

  • odpady poprodukcyjne pochodzące z przemysłu kosmetycznego,
  • surowce chemiczne do produkcji kosmetyków,
  • wyroby gotowe- kosmetyki i środki kosmetyczne, nie nadające się do użytku,
  • zwroty kosmetyków,
  • zużyte chemikalia,
  • chemikalia laboratoryjne i analityczne,
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych z metalu i szkła,
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych z tworzywa sztucznego,
  • wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki, rozcieńczalniki,
  • aerozole, freony.


Firma SARPI oferuje odbiór i transport odpadów, obsługę logistyczną, podstawienie odpowiednich pojemników, termiczne unieszkodliwienie odpadów – proces D10 wraz z odzyskiem energii – proces R1, a także wystawienie odpowiednich zaświadczeń, udokumentowanie procesu unieszkodliwiania oraz doradztwo w zakresie postępowania z odpadami.

Proponujemy także unieszkodliwianie pod nadzorem klienta lub osób przez klienta wskazanych.

SARPI korzysta z doświadczeń, know-how i innowacji przemysłowych wypracowanych przez jej właściciela – francuską grupę SARP Industries/Veolia, będącej liderem na europejskim rynku odpadów niebezpiecznych.

W roku 2011 firma SARPI uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie normy PN-EN ISO 14001:2005 dla następujących działalności: termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, procesy pomocnicze oraz usługi zbierania i transportu.

W roku 2012 firma SARPI otrzymała certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007.

Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra pracowników, pełna transparentność działań, długoletnia już współpraca z wieloma najbardziej liczącymi się na rynku firmami kosmetycznymi, referencje od firm tego sektora, jakimi możemy się pochwalić, oto atuty, które przemawiają za współpracą z nami.

Zapraszamy do kontaktu z nami!