AS Cosmetics Service

Adres firmy:

Rydygiera 8, Warszawa, 01-793, Dolnośląskie, PL

Telefon/Fax:

tel. +48 22 832 28 81

Strona www:

www.ascosmetics.pl

Adres e-mail:

ascosmetics@ascosmetics.pl

Opis działalności:

Kompleksowe usługi w branży tworzenia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej AS Cosmetics Service jest profesjonalną firmą która świadczy usługi w branży produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w następującym zakresie:

– Wykonujemy ocenę bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie dossier

– Sporządzamy raport oceny bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 dotyczące produktów kosmetycznych (Safety Assessment)

– Pomagamy skompletować dokumentację rejestracyjną kosmetyku i przygotowuje do rejestracji w portalu CPNP

AS Cosmetics Service:

– Opracowuje receptury nowych kosmetyków

– Opracowuje technologię produkcji kosmetyków i przeprowadza wdrożenie w zakładzie zleceniodawcy

– Prowadzi konsultacje w celu dostosowania warunków produkcji do wymagań Ustawy o kosmetykach i rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie zasad dobrej praktyki produkcji kosmetyków" (GMP)

– Przeprowadza modernizację receptur i technologii

– Prowadzi dobór aparatury i projektuje linie produkcyjne

– Prowadzi konsultacyjny nadzór jakościowy nad produkcją

– Pomaga rozwiązywać problemy związane z produkcją kosmetyków

– Opracowuje koncepcje marketingowe nowych wyrobów wprowadzanych na rynek

– Wskazuje dostawców surowców kosmetycznych i opakowań