Wnioski z europejskiego badania na temat postrzegania przez konsumentów kosmetyków i produktów higieny osobistej, przeprowadzonego przez COSMETICS EUROPE I IFOP

Kategoria: Aktualności
4 min. czytania

Wielu z respondentów uczestniczących w badaniu zwróciło uwagę na wpływ kosmetyków na ich dobre samopoczucie, poczucie własnej wartości, jakość życia i interakcje społeczne.

Wyniki i wnioski z badania John Chave – dyrektor generalny Cosmetics Europe – przedstawił podczas konferencji „Zielone jest nieuniknione”, którą Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) zorganizowało z okazji jubileuszu 30-lecia.

European Consumer Perception Study 2022 zostało przeprowadzone przez Cosmetics Europe we współpracy z międzynarodową agencją badań rynkowych Ifop. Celem badania było poznanie opinii konsumentów na temat kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz naszej branży kosmetycznej.

W badaniu uczestniczyło ponad 6 000 konsumentów z dziesięciu krajów europejskich: Bułgarii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu kwestionariusza online, w grupie reprezentatywnej dla rozkładu płci i grup wiekowych w każdym kraju.

Znaczenie kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała w ochronie przed infekcjami i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób nigdy nie było bardziej oczywiste, ale to tylko część pełnego obrazu. – mówił John Chave – dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

Dlaczego kosmetyki są aż tak ważne? Uczestnicy badania zwracali uwagę, że nie tylko pozwalają zachować podstawową higienę, lecz są kluczowym czynnikiem kształtującym ogólną jakość życia, poczucie własnej wartości czy interakcje społeczne. Coraz częściej używamy kosmetyków dla poprawy własnego komfortu i samopoczucia.

Higiena jest ważna, ale używamy kosmetyków również po to, by czuć się ze sobą dobrze. Aż 72% europejskich konsumentów ocenia kosmetyki jako ważne lub bardzo ważne w ich codziennym życiu. W grupie kobiet uzyskano wynik jeszcze wyższy – na poziomie 80%.

Przeciętny Europejczyk używa w ciągu dnia 7 różnych produktów kosmetycznych, a w ciągu tygodnia 13. Tu także w grupie kobiet uzyskano wyższe wartości: 9 produktów dziennie i 15 tygodniowo. Warto zwrócić uwagę na osoby z grupy wiekowej 18-24 lat – te używają aż 16 produktów tygodniowo.

Podstawowym powodem korzystania z produktów kosmetycznych nadal jest oczywiście utrzymanie higieny – 88% respondentów w Europie wierzy, że produkty, których używają, pozwalają na osiągnięcie tego celu. Jako jeden z głównych powodów wskazywana jest jednak również chęć poczucia się lepiej we własnej skórze. Aż 71% europejskich konsumentów uważa, że kosmetyki są ważne lub bardzo ważne w podnoszeniu jakości ich życia, 70% wskazuje użycie produktów kosmetycznych za istotne dla ich poczucia własnej wartości, a 62% odbiera je jako ważny aspekt postrzegania ich osoby przez innych oraz wchodzenia w interakcje społeczne.

Badania wskazują również, że na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła świadomość dotycząca stosowania produktów ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyków do ciała i twarzy, perfum, a nawet makijażu wśród mężczyzn. W porównaniu z rokiem 2017 r., znaczenie tych kategorii produktów wzrosło o 5,5 punktu %.

Wnioski z badania przeprowadzonego w Polsce

Wyniki uzyskane w ramach European Consumer Perception Study 2022 w Polsce są nieznacznie wyższe od średniej europejskiej. Tu 78,5% konsumentów wskazuje, że kosmetyki są ważne lub bardzo ważne w ich codziennym życiu. Wśród kobiet, wynik ten jest wyższy – 86%. Przebadane osoby używają średnio ponad 8 ] różnych produktów kosmetycznych dziennie i 13 tygodniowo, natomiast wśród Polek jest to 11 produktów dziennie i 16 w skali tygodnia.

Polacy również postrzegają produkty kosmetyczne jako istotne nie tylko pod kątem ich podstawowej funkcji zapewniania czystości. 92% respondentów uważa, że kosmetyki, z których korzystają, pozwalają im na zachowanie higieny, natomiast jako jeden z najistotniejszych powodów do ich używania wskazywana jest również kwestia poprawy wyglądu oraz samopoczucia. Aż 87% Polaków uważa, że kosmetyki pozwalają na wzrost jakości ich życia. 84% badanych deklaruje podniesienie poczucia własnej wartości w wyniku użycia produktów kosmetycznych, 80% polskich konsumentów uważa, że są one ważne w kontekście postrzegania danej osoby przez innych, a 75% respondentów wskazuje kosmetyki jako istotne dla wchodzenia w interakcje społeczne.

Jak wskazują powyższe dane, kosmetyki odgrywają w naszych życiach znacznie większą rolę niż można by początkowo przypuszczać. Oprócz ich podstawowej funkcji zachowania higieny, wpływają też na szeroko pojmowany dobrobyt konsumenta – jego pewność siebie i poczucie własnej wartości, podejmowane interakcje społeczne i podniesienie ogólnej jakości życia.

Czy kosmetyki są zatem niezbędne? Osobom, które mogłyby mieć jeszcze wątpliwości odpowiada John Chave: – Wyobraźmy sobie jeden dzień bez kosmetyków lub jeden tydzień. Jak wyglądałaby jakość naszego życia?

W naszej ocenie, na podstawie przywołanego badania – jak najbardziej tak. Te wyniki są ważne nie tylko dla firm wprowadzających do obrotu produkty kosmetyczne, ale także dla szeregu innych instytucji otoczenia biznesu:

  • Zrozumienie, co konsumenci z całej Europy myślą o produktach kosmetycznych i jak wpływają one na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, jest dla nas bardzo ważne. – mówi dr Anna Oborska – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD), będącego członkiem Cosmetics Europe To kolejny argument, obok tradycyjnie przytaczanych danych makroekonomicznych takich jak wielkość produkcji, wartość eksportu, wartość nakładów na badania i rozwój, czy liczba tworzonych miejsc pracy, które należy podnosić w dyskusji o wartości i znaczeniu branży kosmetycznej, jako sektora gospodarki.

Więcej ciekawych informacji na temat postrzegania przez konsumentów kosmetyków i produktów higieny osobistej znajdą Państwo tu: Cosmetics Europe – The Personal Care Association :: European Consumer Perception Study 2022

 

Agnieszka Sobkowiak

Menedżer ds. komunikacji i PR

Tel. 881 361 611

agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl