Rynek dóbr luksusowych w Polsce z powodu pandemii skurczył się o blisko 5% w 2020 r. Raport KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja XI”

Kategoria: Aktualności
6 min. czytania

Praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych Polaków, zarabiających rocznie przynajmniej milion złotych brutto, których było ponad 32 tys. Pomimo pandemii, na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4% wynosząc blisko 2,4 bln złotych. Negatywne skutki gospodarcze wywołane przez COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszył się o 4,9% w stosunku do 2019 roku i osiągnął wartość 24 mld złotych. Największy segment rynku – samochody luksusowe i premium, okazał się być relatywnie odporny na skutki pandemii, z kolei segment luksusowych hoteli i SPA skurczył się aż o połowę – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.

W ostatnich latach można zaobserwować dynamicznie rosnącą liczbę dobrze zarabiających Polaków, czyli osób osiągających miesięczne dochody brutto przekraczające 7,1 tys. złotych brutto. W 2019 roku już blisko 1,7 mln Polaków zaliczało się do tej grupy. Średniorocznie w okresie 2013-2019 liczebność grupy dobrze zarabiających zwiększała się o 12,5%, a w samym 2019 roku wrosła o 17,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Łączny dochód brutto osób dobrze zarabiających mieszkających w Polsce wyniósł 367,1 mld złotych. Niezmiennie, największa liczba dobrze zarabiających Polaków mieszka na Mazowszu – 452,8 tys. osób. Wśród innych województw należy wymienić śląskie (189,2 tys. osób), dolnośląskie (155,5 tys.) oraz małopolskie (153,1 tys.). W 2019 roku liczba Polaków zarabiających miesięcznie powyżej 7,1 tys. złotych brutto najbardziej dynamicznie wzrosła w województwie opolskim (+26,7% r/r), warmińsko-mazurskim (+20,9 r/r) oraz podlaskim (+20,5% r/r).

Średnio 192,6 tys. zł brutto miesięcznie zarabiali bardzo bogaci Polacy

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne, których miesięcznie zarobki brutto przekraczają 20 tys. złotych, w tym osoby bogate z miesięcznymi zarobkami powyżej 50 tys. złotych. W 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2% r/r), a ich łączne dochody brutto w 2019 roku wyniosły 174,2 mld złotych. W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych, – o 3,6% więcej niż w 2018 roku. Łączny dochód brutto bogatych Polaków w 2019 roku wyniósł 102,9 mld złotych. Z kolei praktycznie nie zmieniła się liczba bardzo bogatych osób, zarabiających rocznie powyżej 1 mln złotych brutto. W 2019 roku w Polsce było 32,1 tys. takich osób (wzrost zaledwie o 0,1% r/r), a ich łączne dochody w 2019 roku wyniosły 74,1 mld złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w stosunku do 2018 roku. Wg danych Ministerstwa Finansów za 2019 rok średnie miesięczne zarobki brutto osób bardzo bogatych o rocznym dochodzie powyżej 1 mln złotych wynosiły 192,6 tys. złotych. Najwięcej bardzo bogatych osób w Polsce mieszka w województwach: mazowieckim (7,09 tys. osób), wielkopolskim (3,18 tys.) oraz małopolskim (3,17 tys.).

W ostatnich latach grono potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych dynamicznie rosło. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszył nieustanny wzrost wynagrodzeń – czego potwierdzeniem jest rosnąca liczba dobrze zarabiających Polaków, która w 2019 roku zwiększyła się o 17,5% i wyniosła blisko 1,7 mln osób. Sytuacja gospodarcza związana z pandemią z pewnością wpłynie na dynamikę wzrostu liczby osób dobrze zarabiających i ich łączny dochód. Jak pokazują jednak dane, recesja w Polsce była łagodniejsza niż w wielu innych krajach Europy, co pozwala wierzyć, że negatywny wpływ na dochody Polaków będzie ograniczony – mówi Andrzej Marczak, Partner w KPMG w Polsce.

Ponad 134 tys. Polaków posiada majątek netto przekraczający 1 mln dolarów

134 tys. wynosi liczba osób mieszkających w Polsce, zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. W rankingu analizowanych państw Europy z największą liczbą milionerów Polska wyprzedziła Portugalię, Grecję oraz Finlandię. W strukturze Polaków zaliczających się do grupy HNWI dominują osoby z majątkiem pomiędzy 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 122 tys. Z kolei 386 osób posiada majątek przekraczający 50 mln dolarów. W całej Europie na koniec 2019 roku liczba milionerów wyniosła 13,5 mln osób, z czego najwięcej HNWI mieszka w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.


 
Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła blisko 2,4 bln złotych. Oznacza to wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że blisko o 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce.

W wyniku pandemii COVID-19 skurczył się rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku

Trudna sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 i pierwsza od wielu lat recesja, która dotknęła polską gospodarkę odbiła się negatywnie również na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Skurczył się on w 2020 roku o 4,9% r/r i osiągnął wartość 24 mld złotych. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że jego największy segment – samochody luksusowe i premium – okazał się być względnie odporny na skutki kryzysu i zanotował w 2020 roku spadek wartości zaledwie o 1,6% w stosunku do 2019 roku. Segmentem, który z oczywistych względów został najbardziej dotknięty skutkami pandemii i zanotował największy spadek, jest sektor luksusowych hoteli i SPA, który w ubiegłym roku skurczył się aż o połowę i osiągnął wartość 748 mln złotych. Zdecydowanie bardziej optymistyczne są natomiast prognozy dot. luksusowych hoteli i SPA na nadchodzące lata. Przy przewidywanym średniorocznym wzroście o 28,3% do 2025 roku, będzie to segment, który tuż po rynku aut najszybciej spośród analizowanych odbuduje swoją wartość sprzed wybuchu pandemii. Kategoria luksusowych alkoholi, która w poprzednich latach odnotowywała jedną z najwyższych dynamik wzrostu spośród analizowanych segmentów odnotowała w 2020 roku spadek o 15,2% r/r do wartości 1,1 mld złotych. Z kolei niższa o 16,6% wartość sprzedaży luksusowych kosmetyków i perfum spowodowała, że segment ten osiągnął wartość 833 mln złotych na koniec 2020 roku. Największy spadek sprzedaży w przypadku luksusowych dóbr konsumpcyjnych odnotowała kategoria luksusowej biżuterii i zegarków. W ostatnim roku zmniejszył się prawie o 1/3 i osiągnął wartość 376 mln złotych.


 
Sytuacja gospodarcza związana z pandemią wywarła wpływ na rynek dóbr luksusowych. Po raz pierwszy od wielu lat jego wartość zmniejszyła się i wyniosła 24 mld zł w 2020 roku, a więc o 4,9% mniej niż w 2019 roku. Te firmy, które mogły przenieść sprzedaż do Internetu, a więc przede wszystkim operujące w kategorii luksusowych dóbr konsumpcyjnych, łagodniej przeszły przez ten okres. Pomimo spadku zaobserwowanego w 2020 roku, wg dostępnych prognoz w kolejnych latach można oczekiwać, że rynek dóbr luksusowych wróci na ścieżkę wzrostu, a dobra luksusowe będą się cieszyły coraz większą popularnością z uwagi na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w KPMG w Polsce.

76,6 tys. nowych samochodów luksusowych i premium kupili Polacy w 2020 roku

Samochody marek luksusowych i premium od wielu lat stanowią największy segment rynku dóbr luksusowych w Polsce. Jednocześnie segment ten okazał się być względnie odporny na skutki wywołane przez pandemię. Wartość rynku samochodów luksusowych i premium wyniosła w 2020 roku w Polsce 16,3 mld złotych (-1,6% r/r). W tym czasie nabywców znalazło 76,6 tys. nowych aut luksusowych i premium, o 3,9 tys. mniej niż w 2019 roku – co oznacza spadek o 4,8% r/r.  

Dużo większy spadek zanotował w ubiegłym roku rynek luksusowej odzieży i akcesoriów, który zmniejszył się o 19,9% r/r i osiągnął wartość 2,5 mld złotych. Prognozy wskazują, że do 2025 roku średnioroczny wzrost tego segmentu będzie wolniejszy niż przed wybuchem pandemii. Zgodnie z przewidywaniami wartość rynku powróci do stanu sprzed pandemii dopiero w 2024 roku. Niezmiennie największą część tej kategorii dóbr luksusowych stanowi segment odzieży, który po spadku o 20,3% w 2020 roku był wart 1,6 mld zł. Wartość sprzedaży luksusowego obuwia zmniejszyła się o 20,7% do poziomu 415 mln zł. Pandemia i trudności gospodarcze w niemal identycznym stopniu dotknęły segmentów ubrań i obuwia. Tylko nieznacznie mniejszy spadek odnotowano w segmencie luksusowych akcesoriów. O 19,4% spadła sprzedaż okularów, ale tylko o 14,4% zmniejszyła się wartość pozostałych dodatków ubraniowych.

Raport dostępny jest poniżej w załączniku lub na stronie internetowej kpmg.pl.