L’Oréal do 2030 roku zainwestuje 50 milionów euro, by wspierać przełomowe innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Kategoria: Aktualności
5 min. czytania

Mając na uwadze pilną potrzebę zwiększenia skali działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, L’Oréal ogłosił w Dniu Ziemi (22.04.2022) utworzenie Circular Innovation Fund. Jako główny inwestor, L’Oréal w ramach programu zrównoważonego rozwoju L’Oréal For The Future zainwestuje 50 mln EUR w ten nowy fundusz o łącznej wartości 150 mln EUR. Fundusz zarządzany jest przez Demeter i Cycle Capital – wiodące firmy zarządzające kapitałem skoncentrowanym na czystych technologiach. Circular Innovation Fund korzysta z szerokiego grona inwestorów, w tym inwestora strategicznego Axens, firm rodzinnych, w tym Haltra i Claridge, a także inwestorów prywatnych i menedżerów.

 

Circular Innovation Fund będzie wspierać start-upy i firmy w Europie, Ameryce Północnej i Azji, które wdrażają projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przy wykorzystaniu zasobów w różnych sektorach, w tym nowe materiały z biogospodarki, cyrkularne rozwiązania dla opakowań, recyklingu i odpadów, logistyki czy eko-wydajnych procesów. Fundusz wykorzystuje sprawdzoną i innowacyjną metodologię pomiaru wpływu, która łączy należytą staranność i ciągłe monitorowanie kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania zasobów i różnorodności w planach inwestycyjnych spółek portfelowych.

 

“Rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego są bardzo ważne dla przyszłości naszej planety. Znajdują także zastosowanie w wielu aspektach naszej działalności i wspierają nasze ambicje związane z programem L’Oréal For The Future. Wierzę, że innowacje powstające w naszym regionie także mają szansę dołączyć do grona projektów wspieranych przez Circular Innovation Fund” mówi Valéry Gaucherand, General Manager, L'Oréal Poland & Baltic HUB.

 

„Wraz ze zwiększoną presją odczuwaną przez organizacje i osoby prywatne na skutek zmian klimatycznych, strategie zrównoważonego inwestowania będą nadal rosnąć. Ta strategiczna współpraca między wpływowymi inwestorami a uznanymi instytucjami pojawia się w kluczowym momencie, gdy musimy na nowo przemyśleć sposób globalnej konsumpcji dóbr. Circular Innovation Fund może drastycznie zmienić sposób, w jaki wydobywamy, produkujemy, konsumujemy i pozbywamy się towarów oraz materiałów. Wspólnie możemy zapewnić wartość rynkowi, przynosząc zyski, a co najważniejsze, realizując cele i wdrażając innowacyjne technologie, opracowane przez utalentowanych przedsiębiorców, które mają szansę złagodzić kryzys środowiskowy, przed którym stoi ludzkość”, wyjaśnia Andrée-Lise Méthot, Founder & Managing Partner of Cycle Capital and Stéphane Villecroze, Co-Founder and Managing Partner of Demeter.

 

Projekty wspierane przez Circular Innovation Fund dotyczą na przykład takich firm, jak odzieżowy start-up For Days – usługa rozpoczynająca cyrkularną rewolucję poprzez recykling starych ubrań konsumentów za pomocą torby Take Back Bag i oferująca w 100% nadającą się do recyklingu i ekologicznie projektowaną odzież. Drugi projekt, Aphea.Bio, którego misją jest „Applied nauture for Better Agriculture” opracowuje nowe i lepsze biologiczne produkty rolnicze w celu ograniczenia stosowania lub zastąpienia chemikaliów.

 

„Najnowszy raport IPCC (Międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu) potwierdził, że musimy działać „teraz albo nigdy”, aby powstrzymać najgorsze skutki globalnego ocieplenia. Jako lider chcemy działać na dwa uzupełniające się i strategiczne sposoby: z jednej strony zmniejszać wpływ naszej działalności – pozyskując składniki w sposób zrównoważony, wykorzystując więcej materiałów pochodzących z recyklingu, itp. Z drugiej strony przyczyniać się do rozwiązania jednych z najpilniejszych wyzwań środowiskowych, takich jak gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, a także utrata różnorodności biologicznej. Właśnie dlatego, oprócz bycia głównym inwestorem prowadzącym nowy Circular Innovation Fund, w tym roku nadal inwestujemy w odnowę bioróżnorodności poprzez nowy ambitny i innowacyjny francuski projekt technologiczny” – komentuje Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer and CEO of the Fondation L’Oréal.

 

Projekt jest realizowany w ramach Funduszu inwestycyjnego L’Oréal Impact, L’Oréal Fund for Nature Regeneration, który został uruchomiony w czerwcu 2020 roku. Obejmuje projekty wspierające odtwarzanie lasów, obszarów morskich i terenów zdegradowanych. W zeszłym roku L’Oréal wystartował z pierwszym projektem w Wielkiej Brytanii, inwestycją, której celem jest przywrócenie do 50 000 hektarów zdegradowanych krajobrazów w Wielkiej Brytanii i w Europie. W tym roku grupa inwestuje w Rize, francuski start-up technologiczny, którego misją jest przyspieszenie przejścia na rolnictwo niskoemisyjne poprzez ułatwienie rolnikom dostępu do finansowania emisji dwutlenku węgla. Firma Rize opracowała kompletne i unikalne rozwiązanie cyfrowe, aby wspierać rolników, zapewniając pomoc techniczną w zakresie doskonalenia praktyk i monitorowania wpływu. Celem inwestycji w ten strat-up jest regeneracja ponad 2,5 mln ha gruntów rolnych, zapobiegnięcie emisji 4 mln ton CO2, wsparcie 75 000 rolników we Francji i Europie.

 

The Circular Innovation Fund

Circular Innovation Fund jest funduszem venture capital, który koncentruje się wyłącznie na innowacjach w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to wspólne przedsięwzięcie liderów czystego kapitału – Cycle Capital z Montrealu i Demeter z siedzibą w Paryżu. Fundusz inwestuje w rozwijające się spółki z Europy, Ameryki Północnej i Azji, które opracowują nowe przełomowe materiały, opakowania, innowacje w zakresie recyklingu i odpadów, logistykę, a także efektywne ekologicznie procesy oraz modele biznesowe zgodnie z koncepcją obiegu zamkniętego. Więcej informacji: circularinnovationfund.com.

 

The L’Oréal Fund for Nature Regeneration

L’Oréal Fund for Nature Regeneration to fundusz inwestycyjny o wartości 50 milionów euro, prowadzony przez firmę Mirova, zarządzającą aktywami powiązaną z Natixis Investment Managers i zajmującą się zrównoważonymi inwestycjami. Ma na celu wspieranie projektów chroniących lub przywracających siedliska przyrodnicze. Portfolio będzie obejmować w szczególności projekty wspierające regenerację zdegradowanych gruntów, namorzynów, a także odtwarzanie obszarów morskich i lasów. Poza odbudową ekologiczną projekty te pomogą również zaspokoić potrzeby społeczne okolicznych mieszkańców poprzez rozwój zrównoważonych możliwości utrzymania się (zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, ekoturystyka, komercjalizacja kredytów węglowych). Będą żyć w zdrowszym środowisku, korzystać z nowych możliwości gospodarczych i zwiększonej odporności na zmiany klimatu:

  • Do 2030 r. L’Oréal Fund for Nature Regeneration pomoże przywrócić milion hektarów zdegradowanych ekosystemów.
  • Do 2030 r. Fundusz pomoże uchwycić 15 do 20 mln ton CO2.
  • Stworzy setki miejsc pracy.