Kosmetyczni.pl dołączyli do konsorcjum EcoBeautyScore

W lipcu br. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oficjalnie stał się członkiem konsorcjum EcoBeautyScore. Dzięki temu największa polska kosmetyczna organizacja branżowa, wspólnie z 40 innymi firmami i organizacjami krajowymi oraz Cosmetics Europe, będzie uczestniczyć w pracach ekspertów wypracowujących metodologię oceny wpływu produktów kosmetycznych na środowisko.

Dla konsorcjum głównym celem jest opracowanie metody oceny produktów kosmetycznych, która umożliwi konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów, a jednocześnie da się zastosować przez wszystkie firmy, w tym MŚP. Jak wyjaśnia Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektorka generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, to cel zbieżny z celami 240 firm kosmetycznych, które reprezentuje związek. Metody oceny środowiskowej produktów są skomplikowane, ale ich stosowanie będzie w przyszłości obowiązkiem każdej firmy. Naszą ambicją jest jak najlepsze przygotowanie branży kosmetycznej w Polsce do sprostania wyzwaniom, które niesie Zielony Ład – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown.

O tym, jak ważną inicjatywą jest konsorcjum EcoBeautyScore, świadczy fakt, że jej członkami są także organizacje branżowe z innych krajów Europy: FEBEA, STANPA i CTPA czy amerykańska PCPC oraz europejskie stowarzyszenie Cosmetics Europe.

Ślad środowiskowy PEF w branży kosmetycznej? To się dzieje!

W przyszłości ocena śladów środowiskowych produktów (Product Environmental Footprint, PEF) będzie niezbędna zgodnie z rozporządzeniem ws. ekoprojektowania oraz dla potrzeb potwierdzania deklaracji środowiskowych. Będzie również pożądana z perspektywy konkurencyjności przedsiębiorstw i dobrowolnych zobowiązań środowiskowych, jakie poszczególne branże podejmują. Aby wiarygodna ocena środowiskowa produktów kosmetycznych była możliwa, niezbędne jest opracowanie branżowej metodologii. I to właśnie ją w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej przygotowuje konsorcjum. Metodologia ma być prosta i możliwa do zastosowania przez wszystkich, także – a może przede wszystkim – przez MŚP. To jedna z największych ambicji EcoBeautyScore.

Metoda opracowywana przez konsorcjum ma być zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej. W przyszłości, gdy zapadnie decyzja o objęciu kosmetyków oceną wpływu, będzie stanowić oficjalną propozycję branży kosmetycznej dla Komisji – mówi dr inż. Ewa Starzyk, dyrektorka ds. naukowych i legislacyjnych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Tym bardziej cieszymy się, że 11 lipca br. reprezentacja związku po raz pierwszy wzięła udział w spotkaniu Association Committee – forum organizacji branżowych, członków EBS. Podczas dyskusji o planowanych działaniach zaproponowaliśmy m.in., aby po opracowaniu wersji beta metodologii EBS zorganizować testy z udziałem MŚP. Organizacje krajowe, takie, jak my, które zrzeszają wśród członków liczne MŚP tuż obok dużych przedsiębiorstw, mogą być znakomitym poligonem dla testowania metod oceny śladu środowiskowego.

Zespół Kosmetycznych.pl będzie uczestniczyć w bieżących pracach konsorcjum po to, by jak najlepiej przygotować przedsiębiorców działających na rodzimym rynku do stosowania w przyszłości tej metodologii i realizacji wymagań wymagających z polityki Zielonego Ładu. Opracowanie branżowej metodologii oceny środowiskowej produktów kosmetycznych to znacznie więcej, niż przewiduje dziś prawo. Stworzenie konsorcjum EcoBeautyScore i nasz udział w nim dowodzi, jak odpowiedzialna jest branża kosmetyczna i jak bardzo wybiega w przyszłość w zrównoważonych działaniach. A jeśli w konsorcjum działają już Cosmetics Europe oraz kluczowe krajowe organizacje z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA - trudno, aby zabrakło tam Kosmetycznych, organizacji reprezentującej 5. rynek kosmetyczny w UE – dodaje Blanka Chmurzyńska-Brown.

Czym jest EcoBeautyScore?

Konsorcjum EcoBeautyScore skupia małe i duże firmy oraz organizacje branżowe z 4 kontynentów. Jest to więc forum globalne i włączające wszystkich zainteresowanych. Konsorcjum opracowuje ogólnobranżowy system oceny jakościowej i ilościowej wpływu produktów kosmetycznych na środowisko. Metodologia oparta jest na solidnych podstawach naukowych i będzie miała zasięg globalny. Zapewni konsumentom dostęp do jasnych, przejrzystych i porównywalnych informacji o wpływie kosmetyków na środowisko. Przyczyni się to do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania konsumentów na większą przejrzystość wpływu produktów kosmetycznych na środowisko (skład produktu, opakowanie i zastosowanie). Już dziś znaczna część konsumentów (42%) jest zainteresowana kupowaniem marek, które koncentrują się na cyrkularnych i zrównoważonych praktykach.

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

ONe | B2B in ONe

Nowości kosmetyczne

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

  •  http://www.kosmetyczni.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
  •  http://www.kosmetyki-detergenty.pl/