Certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcji EN ISO 227116-2009)

W sierpniu 2021 r. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego rozpoczął dialog z Głównym Inspektoratem sanitarnym w sprawie opracowania procedury wydania oraz wzoru certyfikatu GMP (Dobrej Praktyki Produkcji EN ISO 227116-2009). Certyfikat jest niezbędny do eksportu polskich produktów kosmetycznych na rynek chiński po zmianach legislacyjnych, które nastąpiły 1 maja br. Chiny zwolniły wtedy importerów z konieczności badania na zwierzętach kosmetyków wprowadzanych na swój rynek. Zamiast tych badań strona chińska zażądała certyfikatu GMP wydanego przez organy nadzoru.

Certyfikat GMP jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia produktów kosmetycznych na tradycyjny rynek chiński. Bez certyfikatu, którego treść będzie dostosowana do wymagań chińskich władz oraz bez sprawnej procedury ich wystawiania – polska branża kosmetyczna traci konkurencyjność względem innych zachodnich rynków. Traci możliwość rozwoju na największym światowym rynku. Francja na przykład bardzo szybko przystosowała swoje regulacje do nowych  wymogów chińskiego regulatora. Na naszym podwórku musimy działać równie sprawnie, aby nasi producenci nie pozostali w tyle – podkreśla Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Kosmetycznych.

Kosmetyczni zwrócili uwagę, że uzgodniona wcześniej procedura – w której Państwowa Inspekcja Sanitarna, za odpowiednią opłatą oraz po przeprowadzonym audycie, miała wystawiać przedsiębiorcom dokument, który poświadczał zgodność z Dobrą Praktyką Produkcji (GMP) – nie funkcjonowała sprawnie.

Członkowie naszej organizacji raportowali, że dokument ten nie zawsze był akceptowany przez chińskie władze. Ponadto niektóre powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne odmawiały jego wystawienia. Każdy dzień zwłoki oznaczał dla przedsiębiorców i naszej gospodarki  poważne straty. Dlatego związek zaproponował precyzyjne rozwiązanie tego problemu – komentuje Blanka Chmurzyńska-Brown.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego zaproponował treść certyfikatu, która powinna być przez stronę chińską uznana. GIS ocenił ją pozytywnie i skierował do wewnątrzbranżowych akceptacji. Po ich zakończeniu polscy producenci kosmetyków będą bez przeszkód mogli eksportować kosmetyki do Chin.

Nasza propozycja ułatwi eksport rodzimych kosmetyków nie tylko firmom zrzeszonym w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, ale całej branży. Tak rozumiemy naszą misję i tak od lat działamy w KosmetycznychPL. Wierzymy, że pozostałe organizacje branżowe wesprą nasz projekt. Pozwoli to na szybkie zamknięcie procedury, a polskim firmom na efektywne działanie – apeluje Blanka Chmurzyńska-Brown.

Komunikat prasowy Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego       

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

ONe | B2B in ONe

Nowości kosmetyczne

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

  •  http://www.kosmetyczni.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
  •  http://www.kosmetyki-detergenty.pl/