Katalog firm

Logo Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "IMPULS" Władysław Fediuk

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "IMPULS" Władysław Fediuk

Adres firmy:

Jelenia 2, Gdańsk, Pomorskie, PL

Telefon/Fax:

tel. 586922962, fax 586835020

Strona www:

Adres e-mail:

lp.slupmi@slupmi

Opis działalności

Działalność produkcyjna firmy obejmuje:

- produkcję preparatów chemicznych (środków myjących, dezynfekujących oraz kosmetyków) - produkcja pod marką własną i pod marką klienta,

- wykonanie nadruku na opakowaniach i materiałach reklamowych,

- produkcję systemów automatycznego mycia i dezynfekcji,

- produkcję maszyn oraz urządzeń do mycia i dezynfekcji.

Dział Technologiczny Laboratorium opracowuje na potrzeby własne oraz na zlecenie klienta receptury i technologie, a także wdraża do produkcji nowoczesne (w tym m. in. ekologiczne) preparaty myjące, dezynfekcyjne oraz kosmetyki. Na życzenie klienta wykonuje także próby technologiczne wykonanych receptur (na skalę >180 kg) oraz proponuje współpracę w zakresie prób użytkowych wskazanych wyrobów. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, detergentów i produktów biobójczych.

Laboratorium Fizykochemiczne dysponuje spektrofotometrem Shimadzu UV-3600 pracującym w zakresie UV-Vis-NIR, pozwalającym na wykonywanie analizy ilościowej i jakościowej wielu substancji. Wykonuje także klasyczną analizę ilościową metodami miareczkowania (alkacymetrycznego, redox, kompleksometrycznego lub strąceniowego) – w tym m.in.: 

- sumaryczna zawartość wapnia i magnezu w wodzie (twardość wody), 

- suma kwasów,

- liczba kwasowa,

- liczba nadtlenkowa,

- liczba zmydlenia,

- liczby jodowa,

– suma zasad,

– zawartość aktywnego chloru,

– zawartość nadtlenku wodoru, zaw. substancji nadtlenkowych (liczba nadtlenkowa, zaw. aktywnego tlenu),

– zawartość czwartorzędowych soli amonowych,

– zawartość surfaktantów anionowych,

– zawartość surfaktantów kationowych,

– gęstość,

– odczyn (pH),

– sucha masy/wilgotność,

– współczynnik załamania światła (refrakcji),

– stabilność emulsji,

– przewodność (w tym m.in. wykresy zależności przewodność-stężenie dla określonego preparatu).

Laboratorium Mikrobiologiczne wykonuje (zgodnie z metodami opartymi na aktualnych Normach Międzynarodowych ISO) badania nowych receptur preparatów w następującym zakresie:

- określanie czystości mikrobiologicznej preparatów chemii gospodarczej i kosmetyków;

- badanie stabilności układów konserwujących w kosmetykach i chemii gospodarczej;

- badania aktywności biobójczej substancji.

Dział Konstrukcyjno-Produkcyjny Urządzeń Elektromechanicznych zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i dekontaminacji.

Przedsiębiorstwo pracuje w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

  •  http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
  •  http://www.kosmetyczni.pl/
  •  https://wsiiz.pl/
  •  http://www.kosmetyki-detergenty.pl/