Wspólny raport przemysłu i środowisk naukowych podkreśla kluczową rolę Ukierunkowanej Higieny (Targeted Hygiene) dla zdrowia obywateli UE oraz promuje właściwe użycie produktów

Aby stosowane w domu praktyki higieniczne były skuteczne, muszą być stosowane w odpowiednim czasie i miejscach. Przerwanie łańcucha zakażeń i zmniejszenie ryzyka narażenia na szkodliwe drobnoustroje, wymaga skupienia się na 9 kluczowych momentach. Działania mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań konsumentów będą skuteczne, jeśli będzie im towarzyszyć edukacja konsumentów w zakresie podstawowych pojęć Higieny Ukierunkowanej.

7 kwietnia 2021 r. - w ogłoszonym przez WHO Światowym Dniu Zdrowia - Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Mydła, Detergentów i Środków do Utrzymania Czystości (A.I.S.E.) oraz Międzynarodowe Forum Naukowe Higieny Domowej (IFH) wydały wspólny raport "Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku - wspólny raport przemysłu i środowisk akademickich na temat czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz analiza przekonań i zachowań higienicznych europejskich konsumentów w 2020 roku", w którym podkreślają kluczową rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz promują Ukierunkowaną Higienę (Targeted Hygiene), czyli odpowiednie stosowanie produktów czyszczących i dezynfekujących.

Celem badania przeprowadzonego przez AISE i IFH było promowanie dobrej higieny, tj. praktyk, dzięki którym ludzie utrzymują lub promują dobre zdrowie i pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Raport promuje w szczególności zasady ukierunkowanej higieny, czyli podejścia, które zakłada, że aby praktyki higieniczne były skuteczne, muszą być stosowane w odpowiednim czasie i miejscach, aby przerwać łańcuch zakażeń i zmniejszyć ryzyko narażenia na szkodliwe drobnoustroje, skupiając się na 9 kluczowych momentach.  (infografika poniżej)

W raporcie przedstawione zostały wnioski na temat obecnego rozumienia higieny przez konsumentów, oparte na ogólnoeuropejskich danych zebranych w lutym i ponownie w czerwcu 2020 r. W badaniu wzięło udział około 4500 konsumentów.

Omówili je podczas webinarium Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku: Współpraca między przemysłem a środowiskiem naukowym w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz wnioski z badania z udziałem mieszkańców UE w czasie pandemii COVID-19.:

 • Prof. Sally Bloomfield (IFH)
 • Prof. Didier Pittet, MD, MS, CBE (The University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine Geneva)
 • Dr. Susanne Zänker (A.I.S.E.)
 • Valérie Séjourné (A.I.S.E.)

Dla przeprowadzenia badań do raportu kluczowe było precyzyjne zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z domowymi praktykami higienicznymi:

 • Czyszczenie (cleaning) - mechaniczne lub chemiczne usuwanie brudu z ciała ludzkiego, przedmiotu lub obszaru. Zazwyczaj czyszczenie mydłem lub detergentem, a następnie spłukanie wodą jest wystarczające do usunięcia widocznych zabrudzeń i alergenów. Czyszczenie, a zwłaszcza czyszczenie z następującym po nim spłukaniem, zmniejsza również liczbę mikrobów na rękach, powierzchniach i tkaninach.
 • Dezynfekcja (disinfection) to celowe użycie środka dezynfekującego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w sytuacjach, gdzie istnieje wysokie ryzyko przeniesienia szkodliwych mikrobów (np. gdy ktoś jest zakażony lub podatny na infekcję). Produkty do dezynfekcji zapobiegają rozprzestrzenianiu się infekcji poprzez dezaktywację lub zabijanie szkodliwych organizmów.
 • Higiena (Hygiene) praktyka, dzięki której ludzie utrzymują lub promują dobry stan zdrowia poprzez przerwanie łańcucha infekcji. Do higieny przyczyniają się praktyki mające na celu utrzymanie siebie i swojego otoczenia (np. rąk, powierzchni, otoczenia i przedmiotów osobistego użytku) w czystości poprzez czyszczenie i - w razie potrzeby - dezynfekcję.
 • Ukierunkowana Higiena (Targeted Hygiene) oznacza koncentrowanie się na praktykach higienicznych w czasie i miejscach, które mają znaczenie dla przerwania łańcucha infekcji i zmniejszenia ryzyka narażenia na szkodliwe mikroby.

Wprawdzie 87% konsumentów w UE uważa, że sprzątanie i higiena w ich domach są ważne, ponieważ zapobiegają pogorszeniu stanu zdrowia lub zarażeniu chorobą zakaźną ich samych lub osób, z którymi mieszkają, jednakże wspólne badanie A.I.S.E. i IFH ujawniło, że zrozumienie tego, które sytuacje zagrożenia są kluczowe oraz kiedy (i gdzie) higiena jest potrzebna, było ograniczone.

78% konsumentów twierdziło, że używało środków dezynfekujących przed pandemią COVID-19, a odsetek ten wzrósł do 82% w czerwcu - w trakcie trwania pandemii.

W opinii ekspertów działania konsumentów są w pewnym stopniu podyktowane postrzeganiem przez nich ryzyka. Tu jednak okazuje się, że konsumenci zgłaszali używanie środków dezynfekcyjnych w wielu sytuacjach, w których są one rzeczywiście potrzebne, podczas gdy w innych sytuacjach - o podobnym ryzyku – używali ich rzadko. Raport pokazuje również, że środki te były używane w sytuacjach normalnie uznawanych za "niskie ryzyko".

Już sam brak jasności co oznacza termin "higiena", sugeruje, że konsumenci mogą różnie interpretować oświadczenia o produktach i instrukcje użytkowania w oparciu o to, co według nich oznaczają te terminy.

Dane pokazują również, iż choć pandemia COVID-19 stanowiła bezprecedensową okazję do promowania higieny, niewiele wskazuje na to, że zmieniło to postrzeganie ryzyka i zachowania higieniczne konsumentów. Nawet w czerwcu 2020 r. tylko 44% obywateli UE uważało, że niemycie rąk mydłem po kichnięciu na nie stwarza wysokie ryzyko wywołania infekcji, a 36% twierdziło, że zawsze je myje (w przeciwieństwie do 32% w lutym 2020 r.).

Dr Susanne Zänker, Dyrektor Generalny A.I.S.E. powiedziała: Wierzymy, że skłonienie konsumentów do przyjęcia naukowo sprawdzonego, ukierunkowanego podejścia do higieny w domu i życiu codziennym może mieć znaczący wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji i zapewnienie lepszego zdrowia mieszkańcom Europy. Nasza branża jest zaangażowana w promowanie odpowiedniego stosowania środków dezynfekcyjnych tylko wtedy i tam, gdzie jest to konieczne, zgodnie z tymi zasadami.

- Wyniki te stanowią ogromny wkład w osiągnięcie lepszego zrozumienia postrzegania i zachowań konsumentów w Europie. Potwierdzają one również, że jeśli działania mające na celu zmianę zachowań konsumentów mają być skuteczne, musi im towarzyszyć edukacja konsumentów w zakresie podstawowych pojęć Higieny Ukierunkowanej, we współpracy ze wszystkimi interesariuszami higieny. – mówi Prof. Sally Bloomfield - Przewodnicząca IFH

Podsumowując, raport określa szereg działań, które należy podjąć, aby zmaksymalizować skuteczność higieny przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii zrównoważonego rozwoju.

Chociaż Ukierunkowana Higiena została pierwotnie opracowana jako sposób na maksymalizację jej skuteczności w domach i życiu codziennym, stanowi ona również ramy dla rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju, poprzez zapewnienie, że użycie produktów higienicznych (i innych zasobów potrzebnych do zapewnienia higieny, takich jak woda i energia) jest skoncentrowane w sytuacjach, w których są one potrzebne i w ilościach wystarczających do przerwania łańcucha infekcji.

- Koncepcja „9 kluczowych momentów, w których higiena naprawdę ma znaczenie” to doskonały pomysł na optymalną dbałość o higienę w naszych domach. – mówi dr Anna Oborska – dyrektor generalny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - Celem jest przerwanie łańcucha zakażeń i zmniejszenie ryzyka infekcji – dbałość o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich, a sprzymierzeńcem - preparaty, które w ogromnym wyborze proponują nam firmy.

O A.I.S.E.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydła, Detergentów i Środków do Utrzymania Czystości (A.I.S.E.) od ponad 65 lat reprezentuje europejską branżę detergentów i środków do utrzymania czystości wobec organów regulacyjnych UE. Poprzez 29 stowarzyszeń krajowych - jednym z nich jest Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego), 18 członków korporacyjnych i 13 partnerów łańcucha wartości, A.I.S.E. reprezentuje ponad 900 firm dostarczających środki czystości i profesjonalne środki czystości oraz świadczących usługi w całej Europie.

A.I.S.E. ma długą historię w prowadzeniu dobrowolnych inicjatyw branżowych, które koncentrują się na zrównoważonym projektowaniu, produkcji i konsumpcji, bezpieczeństwie produktów oraz bezpiecznym użytkowaniu produktów przez konsumentów i klientów profesjonalnych.

A.I.S.E., z siedzibą w Brukseli, jest kluczowym organem branżowym służącym UE wiedzą fachową w sprawach regulacyjnych; jego rolą jest również wspieranie członków w odpowiednim wdrażaniu przepisów.

www.aise.eu i jego portal konsumencki www.cleanright.eu

Kontakt: [email protected] (PSPKD)

Dostęp do ekspertyzy A.I.S.E. firmy działające w Polsce uzyskują poprzez członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego .

O IFH

Międzynarodowe Forum Naukowe Higieny Domowej jest wiodącym autorytetem naukowym w dziedzinie higieny domowej. higieny domowej. Jest to organizacja non-profit, niekomercyjna, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, która została założona w 1997 roku z misją promowania zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez poprawę higieny (zapobieganie i kontrola zakażeń) w warunkach domowych i życiu codziennym. IFH jest wyjątkowa, ponieważ zajmuje się higieną z punktu widzenia domu i, co ważniejsze, rodziny lub gospodarstwa domowego. www.ifh-homehygiene.org 

Kontakt: [email protected]

Pełen raport "Rozwój higieny domowej w celu zaspokojenia potrzeb XXI wieku - wspólny raport przemysłu i środowisk akademickich na temat czyszczenia i dezynfekcji w domach oraz analiza przekonań i zachowań higienicznych europejskich konsumentów w 2020 roku"  (“Developing household hygiene to meet 21st century needs - A collaborative industry/academia report on cleaning and disinfection in homes & Analysis of European consumers’ hygiene beliefs and behaviour in 2020”

=> Odwiedź stronę: www.aise.eu/targetedhygiene

Materiały video: Visit this page

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3597

  Z SPF czekasz na letni sezon? To błąd!

  Mimo wzrostu świadomości konsumenckiej, z produktów z ochroną UV nadal korzystamy głównie w okresie wiosenno-letnim. Aby zmienić te nawyki i podejście, Pure by Clochee wypuściło na rynek nowy kosmetyk – BB SPF 30 Krem mineralny. Z pewnością będzie to całoroczny sprzymierzeniec dla dobrej kondycji skóry. Jego formuła została opracowana tak, aby spełniał swoje zadania w codziennej pielęgnacji, niezależnie od pory roku. Czego możemy się po nim spodziewać? Czytaj dalej

 • 3551

  Świat u stóp!

  26 kości, 107 mięśni oraz żyły, tętnice i nerwy o całkowitej długości 1,6 km, a także setki tysięcy gruczołów potowych – ludzkie stopy to ewolucyjny majstersztyk. Ale tylko w pełni zdrowe i sprawne stanowią stabilną podporę ciała! Tymczasem coraz więcej Polaków boryka się z dolegliwościami takimi jak nadmierne pocenie czy, w efekcie, z grzybicą. Dlatego o stopy należy dbać w każdym wieku i właściwie pielęgnować je przez cały rok, a bezpiecznych, skutecznych i sprawdzonych dermokosmetyków i wyrobów medycznych szukać w aptekach. Czytaj dalej

 • 3549

  Idea zdrowej pielęgnacji włosów

  Linia Jantar Medica to intensywna kuracja do włosów zniszczonych i wymagających regeneracji z wyciągiem z bursztynu dostępna wyłącznie w aptekach. Wysokie stężenie składników aktywnych oraz rezultaty działania potwierdzone w badaniach konsumenckich to gwarancja skuteczności od pierwszego zastosowania. Czytaj dalej

 • 3546

  Poczuj ZEW zdrowych i lśniących włosów – odkryj nowy szampon do włosów 2w1 z odżywką ZEW for men

  Nowy produkt z węglem drzewnym z Bieszczad w ofercie polskiej marki kosmetyków dla mężczyzn. Czytaj dalej

 • 3540

  Nowość od polskiej marki Olivia Plum – Tonik DASH - nawilżająca esencja tonizująca

  Polska marka kosmetyków naturalnych Olivia Plum wkracza w nowy obszar i poszerza swoje portfolio o kolejny produkt. Debiutancka seria naturalnych toników do twarzy to kosmetyki, nad którymi pracowaliśmy bardzo długo – mówi założycielka marki Ania Śliwińska. Udało nam się, zachowując krótki skład i dobierając wyjątkowe składniki aktywne, nadać im pożądane właściwości. 23 lutego odbył się launch pierwszego z nich – toniku nawilżającego DASH. Czytaj dalej

 • 3503

  tołpa dermo men max efekt. W odpowiedzi na męskie potrzeby.

  Czasy się zmieniają. Współcześni mężczyźni poszukują w kosmetykach już nie tylko skuteczności, ale także innowacji i przyjemności z używania. Dlatego połączyliśmy trendowe składniki z najważniejszymi potrzebami pielęgnacyjnymi mężczyzn, nie rezygnując ze skutecznego działania. Poznajcie nowoczesną i energetyzującą linię tołpa dermo men max efekt. Czytaj dalej

 • 3502

  Naturalnie czyste i świeże pranie z ZIELKO

  Pachnące, świeże oraz czyste pranie, bez zbędnej chemii jest możliwe. Spośród dużego wyboru środków piorących zarówno tych tradycyjnych, jak i naturalnych, można odnaleźć perełki z nienagannym składem, o skutecznym działaniu. Czytaj dalej

 • 3471

  Świąteczne zestawy Roomcays

  Już ostatni dzwonek, by wybrać prezent dla najbliższych. Dla brodaczy świetne będą zestawy marki Roomcays, w których znajdziemy dobre kosmetyki do pielęgnacji wąsów i brody. Czytaj dalej

 • 3468

  ROZBŁYŚNIJ SPOJRZENIEM Z LUMI

  Kto nie marzy o utrzymaniu pięknej i zdrowej skóry wokół oczu? Z myślą o tym, Pure by Clochee stworzyło kolejny fantastyczny produkt, w którym 98 % to składniki pochodzenia naturalnego. Przedstawiamy LUMI krem pod oczy! Czytaj dalej

 • 3455

  Rozgrzej jesień swoim uśmiechem. Moc kurkumy dla zdrowych, białych zębów

  W ajurwedzie, starohinduskiej sztuce leczenia, kurkuma jest doceniana ze względu na swoje właściwości rozgrzewające, oczyszczające i antybakteryjne. Stanowić może nie tylko naturalny suplement zdrowej diety, ale także cenny sekret kosmetycznych receptur. Jako składnik pasty do zębów zapobiega stanom zapalnym jamy ustnej, dba o dziąsła, a także… świetnie smakuje. Eksperci Białej Perły dodatkowo sprzymierzyli ją z koenzymem Q10 dla jeszcze większej skuteczności w walce o zdrowy, biały uśmiech. Czytaj dalej

 • 3447

  Kolejne to(ł)powe nowości w bestsellerowej linii sebio

  Peeling 3 enzymy to absolutny bestseller wśród kosmetyków face care. Wasz ulubieniec, z którym zdążyłyście zaprzyjaźnić się na dobre. Czytaj dalej

 • 3442

  Naturalna pielęgnacja dłoni i paznokci Iwoniczanki

  Mycie rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusów. Niestety, częste mycie wodą z detergentem może powodować nadmierne wysuszenie naskórka, zaczerwienie, a nawet bolesne pęknięcia. Jak zatem dbać o wrażliwą skórę dłoni? Czytaj dalej

 • 3439

  Naturalna sól do kąpieli. Uzdrowisko we własnym domu

  Kąpiele solankowe od stuleci polecane są w celu uzupełnienia terapii uzdrowiskowych. Nie tylko relaksują, ale także upiększają skórę i kojąco wpływają na bolące mięśnie i stawy. Stosowane są w fizjoterapii, a także dla wszystkich, poszukujących regeneracji i odprężenia podczas pobytu w uzdrowisku. Dziś uzdrowisko możesz stworzyć we własnym domu, dzięki Iwonickiej Soli Jodobromowej, produkowanej na bazie naturalnych wód mineralnych przez Uzdrowisko Iwonicz. Czytaj dalej

 • 3434

  Pielęgnacja twarzy pełna natury - nowości od Hagi

  Miłośniczki naturalnej pielęgnacji twarzy mają powody do świętowania. Hagi, rodzinna manufaktura kosmetyczna, wprowadziła na rynek kolejne nowości pełne dobroczynnych surowców. Ofertę firmy wzbogaciły dwa zestawy produktów do różnych typów skóry. Dla osób, które chciałyby spowolnić czas firma przygotowała naturalny regenerujący krem i eliksir anti-aging zawierające polisacharydy z alg, ekstrakt z drzewa Tara oraz beta-glukan. Natomiast dla osób z cerą mieszaną Hagi proponuje krem do twarzy i odżywcze serum olejowe z ekstraktami z jaśminu, frangipani, zielonej herbaty, brzoskwini, cyprysu, bergamotki i róży. Czytaj dalej

 • 3431

  Polska marka kosmetyków podbija nowe rynki zagraniczne. Produkty ZEW for men dostępne w kolejnych krajach w Europie i Azji

  Jesień 2020 roku to dla marki ZEW for men kolejny krok milowy w ekspansji zagranicznej i wkroczenie na nowe rynki Europy i Azji. Produkty ZEW for men są teraz dostępne także w perfumeriach Douglas w Hiszpanii, Niemczech, Estonii i na Łotwie, a od listopada będą również w Rumunii i na Litwie. Marka rozpoczęła także sprzedaż w Skandynawii za pośrednictwem platformy Lyko.com oraz w Azji na Flexlane.co. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/