Tylko 46% opakowań plastikowych nadaje się do recyklingu! Eksperci wskazali, jakie kroki musi podjąć biznes, by wdrożyć GOZ dla opakowań w Polsce.

Zanieczyszczenie plastikiem, w tym odpadami opakowaniowymi, stanowi jedno z najpilniejszych wyzwań środowiskowych naszych czasów. To, jak powinien na nie odpowiadać biznes od 3 lat pokazuje Polski Pakt Plastikowy, zrzeszający przedstawicieli całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych. 10 października odbyła się konferencja Paktu „Wiele wyzwań – wspólna wizja opakowań w obiegu zamkniętym”, podczas której eksperci omówili najpilniejsze kwestie związane z zamknięciem obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. Jakie działania powinien podjąć biznes?

W czym tkwi problem? Analiza rynku opakowań i wskazanie kluczowych obszarów zmian

O opakowaniach z tworzyw sztucznych wprowadzanych na polski rynek nie wiemy dziś zbyt wiele – w obecnym systemie sprawozdawczym firmy są zobowiązane jedynie do raportowania całej masy opakowań z tworzyw sztucznych. Informacje dotyczące obecności w portfolio opakowań nadmiernych i problematycznych, udziału surowców wtórnych w opakowaniach wprowadzonych do obrotu, czy udziału opakowań nadających się do recyklingu nie są gromadzone i analizowane na poziomie systemowym. Największym dostępnym opracowaniem w tym zakresie są Raporty roczne Paktu, obejmujące dane z firm odpowiadających za ¼ masy opakowań wprowadzanych do obrotu w Polsce.

– W Pakcie – jak w soczewce – widać sytuację, w której znajduje się dziś cały rynek. W opublikowanym we wtorek Raporcie[1] za rok 2022 przeanalizowaliśmy poziom wdrażania GOZ w opakowaniach z tworzyw sztucznych przez naszych członków i zidentyfikowaliśmy najważniejsze wyzwania na kolejne lata. To właśnie z twardych danych wyciągamy lekcje na przyszłość i na ich podstawie wyznaczamy kierunki działań nie tylko dla członków Paktu, ale i dla całej branży skomentowała Dorota Żmudzińska, Ekspertka ds. GOZ z Sekretariatu Polskiego Paktu Plastikowego.

Wynikiem analizy było między innymi wskazanie czterech kluczowych obszarów działań, które zostały omówione podczas eksperckich sprintów dyskusyjnych w trakcie Konferencji.
Które opakowania należy zmienić? Znajomość portfolio opakowań to pierwszy krok do zbudowania strategii

Pierwszym priorytetem wyznaczonym przez Pakt jest znajomość portfolio opakowań w firmach i, w oparciu o nią, wdrażanie strategii dalszych działań. Jak wskazała Joanna Kasowska, Dyrektor Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością z Żabka Polska:

– Nie da się zamykać obiegu bez ekoprojektowania, a ekoprojektowania nie da się wdrożyć bez znajomości portfolio. Ta wiedza jest niezbędna, żeby wiedzieć, które opakowania nadają się do recyklingu i są zrównoważone w najwyższym możliwym stopniu. W Żabce mamy politykę ekoprojektowania i wiemy, w jakich opakowaniach na pewno nie wprowadzimy na rynek produktów marki własnej. Mówiąc o strategiach, warto również wyznaczać horyzont czasowy planowanych zmian i konsekwentnie realizować kolejne zapisy.

Agnieszka Koc, Dyrektorka ds. Ochrony Środowiska w sieci Biedronka wspomniała przy tym również o konieczności budowania realnego zrozumienia dla celów środowiskowych wśród różnych działów organizacji. Celem jest, by strategia opakowaniowa była integralną częścią działań całej firmy. Zdaniem Dyrektorki należy również pamiętać o regularnym poddawaniu podejmowanych działań rewizji wewnętrznej.

Opakowania giętkie – najpilniejsze wyzwanie w zamykaniu obiegu

Saszetki, opakowania na chipsy czy batoniki – opakowania giętkie to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii opakowań na świecie, która według danych Fundacji Ellen MacArthur już teraz stanowi od 30 do nawet 40% wszystkich opakowań globalnie. Jednocześnie nie mamy dziś na świecie infrastruktury, by zagospodarować takie opakowania. Działania w zakresie opakowań giętkich muszą więc obejmować zarówno eliminację opakowań nadmiernych, jak i przeprojektowanie tych, z których użycia nie da się zrezygnować. Przykładami swoich działań w tym zakresie podzielili się kolejni członkowie Paktu:

– Najważniejszymi kwestiami w budowaniu strategii w zakresie opakowań giętkich są analiza opakowań, partnerstwo i współpraca z dostawcami. W Lorenz Polska rozpoczęliśmy od szerokiej analizy – m.in. najlepszych praktyk na rynku, oczekiwań konsumentów i przepisów prawa. Chcemy, by wszystkie nasze opakowania nadawały do recyklingu, a wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych spadło do 2025 roku o 15%. By to osiągnąć, zbadaliśmy nasze portfolio. W przypadku niektórych opakowań pocieniliśmy folię, zmniejszyliśmy powierzchnię opakowania i pocieniliśmy zgrzewy, dzięki czemu od 2019 roku zaoszczędziliśmy 56 ton plastiku. Tam, gdzie to możliwe, zastępujemy również opakowania wielomateriałowe monomateriałowymi – powiedział Bartosz Sikorski, CSR Manager z Lorenz Polska.

Paweł Kornacki, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju w Supravis wskazał z kolei na istotę współpracy producentów opakowań z przedstawicielami innych etapów łańcucha wartości:

– Dla nas pomocą w zdobyciu wiedzy o tym, jak projektować opakowania, byli nasi klienci – m.in. dzięki temu, że kupują opakowania również od dostawców z zagranicy. Pakt potwierdził to, czego się dowiedzieliśmy i umożliwił nam dalszą edukację w tym zakresie. Następnie wspólnie z technologami poszczególnych działów musieliśmy zastanowić się, jak zamienić surowce, by opakowanie nadawało się do recyklingu i jednocześnie spełniało wymogi dla kontaktu z żywnością.

Skuteczna redukcja pierwotnych tworzyw sztucznych

Innym kluczowym wnioskiem, jaki wybrzmiał podczas Konferencji, jest konieczność zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych w opakowaniach. Jedną ze ścieżek, oprócz eliminacji opakowań nadmiernych i zmniejszania masy opakowań, jest zmiana w kierunku opakowań wielorazowego użytku. Jak podkreślił Tomasz Korytkowski, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Public Affairs oraz Zrównoważonego Rozwoju w Nestlé Polska, ścieżka ta wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań i odpowiadaniem na nowe wyzwania:

– Rozwiązania alternatywne, jak opakowania wielokrotnego użytku, to spore wyzwanie – pamiętajmy, że konsument szuka rozwiązań wygodnych. Drugą kwestią jest skalowalność rozwiązań – jako Nestlé prowadzimy projekty pilotażowe w tym zakresie na wielu rynkach i obserwujemy, że model sprawdzający się w jednym kraju wcale nie musi sprawdzać się w innym. Dodatkowo ogromną barierą jest brak ujednoliconego systemu – gdyby każdy producent miał mieć swój system reuse lub refill, co by to oznaczało dla konsumenta? To ogromne, niezagospodarowane jeszcze pole do współpracy między firmami.

Odpowiadając na wyzwania związane z wdrażaniem takich systemów, Polski Pakt Plastikowy zaprezentował kolejną publikację –– ABC opakowań wielorazowego użytku[2]. Celem opracowania jest wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z opakowaniami wielorazowymi, wskazanie kluczowych regulacji w zakresie stosowania i wdrażania systemów opakowań wielokrotnego użytku, a także przedstawienie ich możliwości i ograniczeń w oparciu o dobre praktyki z Polski i świata.

System recyklingu działający w praktyce i na dużą skalę

Ostatnim wyzwaniem wynikającym z Raportu rocznego Paktu jest brak efektywnego systemu recyklingu opakowań plastikowych, działającego w Polsce w praktyce i na dużą skalę. Edyta Urbaniak-Konik, Członek Zarządu w PreZero Bałtycka Energia podkreśliła, że podejście do systemu recyklingu musi być konkurencyjne, różnorodne i innowacyjne. Kluczowa jest jej zdaniem również świadomość wysokich kosztów wdrożenia takiego systemu. Z drugiej strony, jak pokazał przykład firmy Danone, zaprezentowany przez Paulinę Kaczmarek, Head of Sustainability w grupie spółek Danone, biznes nie musi biernie czekać na rozwiązania systemowe:

– Choć mamy świadomość, jak potrzebne są rozwiązania legislacyjne takie jak ROP, nie poprzestajemy na oczekiwaniu i zastanawiamy się nad tym, co my sami jako firmy możemy dziś zrobić. Rozpoczynając nasz program zamykania obiegu opakowań z polistyrenu, podjęliśmy współpracę z organizacjami odzysku opakowań. Przeprowadziliśmy sesję dyskusyjną i przeanalizowaliśmy cały cykl życia opakowania. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o nowej technologii dekontaminacji z Politechniki Śląskiej. Do partnerstwa zaprosiliśmy Rekopol O.O.O. i zastanowiliśmy się, co dalej. Podjęliśmy współpracę z sortowniami, które wysortowały dla nas odpowiednie opakowania. Technologia dekontaminacji okazała się skuteczna podczas testów i dziś pozwala uzyskać lepszej jakości recyklat, z którego wykonywane są m.in. doniczki, czy maty podłogowe. W kolejnych miesiącach planujemy rozwój i zwiększanie skali projektu.

Jak przyspieszyć wdrażanie GOZ w Polsce?

Analiza osiąganych rezultatów, wyznaczenie obszarów działań, dyskusja nad rozwiązaniami oraz wyznaczenie szans i barier to proces, który sfinalizują dopiero realne działania. Małgorzata Greszta z Sekretariatu Polskiego Paktu Plastikowego wskazała, jak istotna jest w tym zakresie współpraca międzysektorowa:

– Coraz częściej słyszy się o konieczności współpracy między firmami. To właśnie na tej idei zbudowaliśmy Pakt. Już od ponad 3 lat tworzymy silne partnerstwo, łączące przedstawicieli całego łańcucha wartości opakowań i odpowiadające na wyzwania rynkowe. Doskonale obrazują to też przykłady wskazane przez naszych członków – to właśnie wymiana wiedzy z wprowadzającymi opakowania do obrotu pozwoliła firmie Supravis przeprojektować swoje opakowania, współpraca Biedronki z dostawcami umożliwiła realizację kolejnych wdrożeń w zakresie ekoprojektowania, a m.in. dzięki współpracy z Rekopolem Danone zbudował swój program odzysku kubeczków po nabiale. Od lat przekonujemy rynek o konieczności międzysektorowego dialogu i widzimy, że przynosi on efekty.

Ze słowami Małgorzaty Greszty zgadzają się kolejne podmioty – podczas Konferencji do grona Paktu dołączyła Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz 4 firmy – Ecowipes, Grupa Śnieżka, Paccor (część Grupy Faerch) oraz Sushi&Food Factor. Jak powiedziała Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w Grupie Śnieżka S. A.:

– Jako firmy nie jesteśmy w stanie działać w tym obszarze sami i chcemy korzystać z synergii płynącej z partnerstwa.

Firmy, które są zainteresowane wkroczeniem na ścieżkę zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych i chcą skorzystać z rozwiązań Paktu, mogą zgłaszać się pod adresem: [email protected].

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4742

  Twoja jesienna kuracja kwasami

  Jesień to idealna pora na przeprowadzenie kuracji kwasami. Wybierz profesjonalną pielęgnację, którą możesz wykonać sama w domowym zaciszu. Czytaj dalej

 • 4740

  Bogate składy w domowym SPA. Co potrafią masła do ciała?

  Skóra potrzebuje skutecznej, troskliwej i regularnej pielęgnacji o każdej porze roku. W chłodne dni w domowym SPA prym wiodą masła do ciała – ze względu na bogaty skład i… super moce. Świat beauty pozytywnie oszalał na punkcie maseł. I słusznie, ponieważ to wielofunkcyjne kosmetyki, które odżywiają, nawilżają skórę i… to jeszcze nie wszystko. Co wiesz o masłach do ciała? Czytaj dalej

 • 4739

  Odmłodzenie i odświeżenie. Dwa wyzwania dla skóry wokół oczu

  Delikatna skóra wokół oczu – szczególnie ta dojrzała – wymaga spersonalizowanej pielęgnacji nastawionej jednocześnie na kilka obszarów. Najważniejsze z nich to: anti-aging, niwelowanie cieni i likwidacja pojawiających się opuchnięć. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do efektywności w tym zakresie jest połączenie dobrych nawyków pielęgnacyjnych z kombinacją odpowiednich składników aktywnych. Czytaj dalej

 • 4738

  Gorączka zakupów z Phlov by Anna Lewandowska. Te perełki upolujesz w świetnych cenach!

  Każda miłośniczka zakupów przez cały rok czeka na listopad, kiedy z okazji Black Friday w sklepach pojawiają się specjalne promocje i rabaty. To idealny moment, żeby ulubione kosmetyki upolować w najlepszych cenach i uzupełnić kosmetyczkę albo skompletować prezenty dla bliskich na Święta. Zobacz, jakie oferty na Black Week przygotowała marka Phlov by Anna Lewandowska! Czytaj dalej

 • 4733

  CUDOWNIE SREBRZYSTA REWOLUCJA DO WŁOSÓW BLOND

  YOPE rozszerza linię produktów do pielęgnacji włosów. Tym razem całą uwagę skupia wokół włosów w kolorze blond. BLONDE my HAIR to seria, która została stworzona z myślą o wszystkich osobach, pragnących połączyć zdrowie i piękny wygląd włosów z wyrafinowanym blaskiem blondu. To produkty, które staną się uzależnieniem! Czytaj dalej

 • 4732

  Hasło: objętość! Jak osiągnąć efekt burzy włosów?

  Puszyste, świetnie układające się włosy… Marzenie większości z nas i cel działania fryzjerów oraz trychologów! Piękne pasma to zdecydowanie te uniesione u nasady, lekkie, a zarazem pełne objętości. Jak osiągnąć upragniony efekt? Specjaliści stawiają na równowagę PEH, a także na połączenie odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji. Czytaj dalej

 • 4731

  Odkryj idealne pomysły na prezenty świąteczne z marką Awesome Cosmetics

  W nadchodzącym sezonie świątecznym Awesome Cosmetics ma przyjemność zaprezentować swoje wyjątkowe kosmetyki pielęgnacyjne, stworzone z myślą o dostarczeniu najwyższej jakości doznań pielęgnacyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla bliskiej osoby, czy chcesz zaskoczyć siebie samego, Awesome Cosmetics przygotowało wyjątkowe propozycje, które doskonale wpisują się w magię świąt. Czytaj dalej

 • 4730

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza od Hagi - pielęgnacja zmysłów i ciała w jednym!

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza to rozgrzewająca mieszanka na jesienno- zimowe wieczory. Kąpiel w roztworze soli himalajskiej to prawdziwy rytuał pielęgnacyjno-kuracyjny, który pozytywnie wpływa na kondycję skóry oraz układ oddechowy. Szczególnie polecamy dla osób aktywnych fizycznie, przeciążonych pracą i tych kochających błogostan. Kąpiel łagodzi stany stresowe oraz relaksuje. Zapach linii Korzenna Pomarańcza to połączenie olejków eterycznych – z pomarańczy oraz przypraw korzennych. Czytaj dalej

 • 4729

  Świąteczna ZIAJA :) Sezonowe produkty już w sklepach!

  Czuć już oddech Świąt na plecach? Dlatego w sklepach Ziaja dla Ciebie i na stronie ziaja.com są już zestawy prezentowe oraz limitowana seria świąteczne aromaty. Czytaj dalej

 • 4728

  3 fakty na temat miceli. Poznaj cząsteczki o unikalnych właściwościach

  Efektywny demakijaż to klucz do pięknej i zdrowej cery. W przypadku skóry wrażliwej oczyszczenie powinno być perfekcyjne… i ekstremalnie delikatne. Czy to możliwe? Kosmetolodzy wskazują, że zdecydowanie tak – z pomocą miceli. Świat beauty pokochał te maleńkie „cząsteczki do zadań specjalnych”. Czego jeszcze o nich nie wiesz? Poznaj 3 fakty na temat miceli. Czytaj dalej

 • 4727

  Pełnia przyjemności z nowym czekoladowym żelem intymnym #Hello Love

  Długie jesienne i zimowe wieczory zachęcają do spowolnienia, odpoczynku, słuchania ulubionej muzyki, czytania książek, a także spędzania czasu we dwoje, rozpalenia w kominku, rozpieszczania zmysłów gorącą czekoladą. Warto doceniać ten szczególny czas, czerpać radość z naszej seksualności, wzbogacać życie intymne i podkręcać atmosferę w sypialni. Pomogą nam w tym naturalne i ultradelikatne żele intymne #Hello Love. Do wybory mamy wariant klasyczny a także nowy czekoladowy. Czytaj dalej

 • 4726

  Ochrona skóry jesienią

  Ochrona skóry jesienią to konieczność. Niskie temperatury i silne wiatry sprzyjają jej odwodnieniu i podrażnieniu. Wszechobecny smog wywołuje stres oksydacyjny, który przyspiesza procesy starzenia. Czytaj dalej

 • 4722

  Czarny listopad, bielsze zęby z Curaprox

  Wiele z nas marzy o pięknym, lśniącym uśmiechu, jednak nie każdy może go mieć. W tym celu próbujemy różnych metod, które pomogą rozjaśnić nasze zęby. Niestety stosowanie zwykłych produktów wybielających, może przynieść więcej szkód niż korzyści. Marka Curaprox pokazuje, że piękny uśmiech możesz uzyskać w bezpieczny, a zarazem delikatny i skuteczny sposób. Czytaj dalej

 • 4718

  Naturalne inspiracje w SPA dla włosów. Czego jeszcze nie wiesz o witaminach?

  Witaminy to substancje kluczowe z punktu widzenia równowagi naszego organizmu i synonim balansu niemal każdego z układów ciała. To jasne. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że witaminy mają także znaczący wpływ na kondycję włosów. Eksperci podpowiadają, które z witamin warto włączyć do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Czytaj dalej

 • 4717

  Jesienna pielęgnacja BIO natural(na)!

  Chłodne, jesienne wieczory zachęcają do spędzania czasu w zaciszu własnego domu. Warto wykorzystać te chwile i po dniu wypełnionym obowiązkami, zrobić coś dla siebie. Koc i serial, a może wanna i książka albo domowe SPA? Każda forma relaksu to dobry wybór, ale jeśli wolny wieczór zamierzamy przeznaczyć na pielęgnację, to wiemy po jakie kosmetyki na pewno warto sięgnąć – te w 100% wegańskie z linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/