Produkcja on_demand

Ostatnie lata możemy określić dwoma definicjami, jedna to transformacja cyfrowa, natomiast druga jest związana z rosnącym naciskiem na ochronę środowiska. Każda branża, w tym również kosmetyczna, musi w ostatnich latach intensyfikować działania właśnie w tych dwóch obszarach.

W poprzednich latach nowoczesne technologie produkcji, były w głównej mierze zarezerwowane dla sektorów o wysokim stopniu innowacyjności jednak obecnie wkraczają one w sektor dbania o urodę. Coraz częściej klienci oczekują unikalnych, dopasowanych receptur czy zindywidualizowanego podejścia a także szybkiej dostawy, zachowania ekologicznej postawy i właściwej zoptymalizowanej ceny. Dlatego też produkcja na żądanie staje się nie tylko odpowiedzią na te potrzeby, ale także drogą do wprowadzenia rewolucyjnych rozwiązań w całej branży. Dzięki implementacji nowatorskich rozwiązań możemy minimalizować ilość odpadów, redukować koszty związane z produkcją, magazynowaniem, transportem, a co najważniejsze - dynamicznie reagować na ciągle zmieniające się trendy rynkowe i oczekiwania konsumentów. Warto przyjrzeć się bliżej temu fenomenowi oraz wskazać jak zaawansowane technologie odmieniają oblicze tradycyjnej produkcji kosmetyków.

Innowacje technologiczne w branży

Era cyfrowej rewolucji to innowacja, w której technologia bardzo często definiuje niemal każdy aspekt naszego życia, również branża kosmetyczna może w tym zakresie określić nowe kierunki oraz pozyskać unikalne rozwiązania. Postęp technologiczny zawsze niesie za sobą wiele innowacji i w zasadzie każdy sektor musi przejść przez okres zmian, których tempo rośnie z każdym rokiem. Mając na uwadze poprzednie lata czy można było sobie wyobrazić, że produkcja kosmetyków będzie w stanie odpowiadać na indywidualne potrzeby konsumenta, prawie w czasie rzeczywistym? Dziś produkcja na żądanie (ang. On-demand) nie jest już futurystyczną wizją ale rzeczywistością, której korzyści odczuwane są zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Coraz częściej personalizacja kosmetyków oznacza taki poziom w którym technologia pozwala na tworzenie produktów kosmetycznych niemal na zamówienie, dostosowując skład, kolor czy konsystencję do indywidualnych preferencji każdego konsumenta. Producenci kosmetyków chcąc odpowiedzieć na oczekiwania klientów przekształcają ten rynek w sposób bezprecedensowy. Codziennością staje się wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak druk 3D, analiza big data czy technologie AR (ang. augmented reality - rozszerzonej rzeczywistości) w aplikacjach kosmetycznych, pozwalających na składanie indywidualnych zamówień, które są realizowane niemal od ręki. Dzięki takiemu podejściu konsumenci otrzymują produkty, które są idealnie dostosowane do ich potrzeb.

Produkty tworzone z myślą o konkretnym kliencie, nie tylko lepiej spełniają jego oczekiwania, ale również zwiększają jego lojalność wobec marki. Dla producentów to nie tylko sposób na podniesienie konkurencyjności czy obranie nowego kierunku rozwoju, ale także szansa na głębsze zrozumienie potrzeb swoich klientów oraz budowanie trwałych relacji z nimi. Można stwierdzić, iż personalizacja to ewolucyjny krok w odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów w świecie, w którym wysokie, zindywidualizowane podejście staje się normą. Oczywiście może się to wiązać ze zmianą modelu biznesowego, ale rozwój najczęściej jest odpowiedzią na współczesne wyzwania i zmieniające się potrzeby rynku.

Ochrona środowiska jako ważny czynnik w produkcji on-demand

Wymagania klientów również dotyczą kwestii związanych z ekologią. Oczekują oni od producentów kosmetyków nie tylko indywidualnego podejścia, ale również produkcji z zachowanie norm i minimalizacji wpływu na środowisko zewnętrzne oraz wykorzystywanie naturalnych produktów. Jest to zasadnicza zmiana, ponieważ tradycyjna produkcja oparta na prognozach i trendach często prowadziła do sytuacji, w której wiele produktów nie znajdywało nabywców i lądowało na śmietniku. Obecnie pojawiający się trend powoduje, że produkcja uruchamiana jest na wyraźne życzenie klienta, a to prowadzi do sytuacji, gdzie marnotrawstwo jest redukowane do minimum. Warto tutaj zdefiniować, które komponenty kosmetyku są czynnikami, na które należy w produkcji zwrócić szczególna uwagę.

Odpowiednie surowce to kluczowy element w ekologicznej produkcji kosmetyków. A mając dostęp do dużej ilości parametrów opisujących dany surowiec oraz jego dostępność u dostawców, można wybrać surowce naturalne, odnawialne i posiadające certyfikaty ekologiczne. Dzięki systemom analizy danych oraz interfejsów komunikacyjnych, przedsiębiorstwa nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również do poprawy jakości swoich produktów. Korzystanie ze składników pochodzących ze zrównoważonych źródeł gwarantuje mniejszy wpływ na ekosystemy oraz wspiera lokalne społeczności dostarczające te surowce. Właściwym podejściem producentów jest wykorzystanie surowców odnawialnych oraz biodegradowalnych. W szczególności ogranicza to negatywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów oraz minimalizuje użycie syntetycznych składników. Dodatkowo, dzięki systemom analizy danych w czasie rzeczywistym, realizują się zadania związane z minimalizacją marnowania tych zasobów. Minimalizacja odpadów w procesie produkcji to kluczowe działanie dla każdego przedsiębiorstwa, dążącego do zrównoważonej produkcji. Dzięki systemom zarządzania odpadami, które skupiają się na maksymalizacji recyklingu i kompostowania, firmy nie tylko dbają o ekologię, ale też minimalizują koszty wytworzenia. Innowacyjne rozwiązania pozwalają producentom na znalezienie efektywnych metod ograniczenia odpadów produkcyjnych a wirtualizacja, czy raczej digitalizacja procesu produkcyjnego, pozwala na optymalizację wytwarzania bez zużycia jakiegokolwiek komponentu produktu. To często jest jednym z głównych wyzwań w zrównoważonej produkcji kosmetyków.

Opakowania to kolejny czynnik odgrywający ważną rolę nie tylko w prezentacji produktu, ale także w jego wpływie na środowisko. Czasami możliwe jest zastosowanie opakowań wielokrotnego użytku. To podejście może zachęcać konsumentów do ich ponownego wykorzystania, co znacząco ograniczy ilość odpadów. Jeżeli wielokrotne wykorzystanie opakowania nie jest możliwe, warto zainwestować w materiały biodegradowalne lub rozwiązania łatwo podlegające recyklingowi. To nie tylko ekologiczny wybór, ale też odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów o niskim śladzie węglowym. To podejście może być również wyróżnikiem producenta na tle konkurencji. Warto przy definicji wpływu produkcji na ekologię wspomnieć o energetyce. Jest to obszar, który przynosi duże korzyści dla firm świadomych i proekologicznych. Inwestując w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, przedsiębiorstwa nie tylko zmniejszają swój ślad węglowy, ale często również obniżają koszty związane z energią. Korzystanie z energooszczędnych urządzeń i technologii w procesie produkcyjnym jest dodatkowo ważne nie tylko z ekologicznego punktu widzenia, ale też dla optymalizacji kosztów produkcji. Znaczącym procesem, który coraz częściej jest wykorzystywany to mechanizmy ekoprojektowania.

Ekoprojektowanie, znane również jako zrównoważone projektowanie jest podejściem, które kładzie nacisk na cały cykl życia produktu, począwszy od wyboru surowców przez proces produkcji, aż do momentu, kiedy produkt staje się odpadem. Pozwala na tworzenie produktów, które są nie tylko atrakcyjne dla konsumentów, ale także odpowiedzialne ekologicznie. W dłuższej perspektywie, takie podejście jest korzystne zarówno dla branży, konsumentów, jak i dla samego środowiska.

 

Ekologia w magazynowaniu i transporcie spersonalizowanych kosmetyków

Kolejnym ważnym aspektem jest optymalizacja kosztów magazynowania. W tradycyjnym modelu biznesowym, duże ilości produktów były przechowywane w magazynach, oczekując na nabywcę. Dzięki produkcji na żądanie, kosmetyki są produkowane w momencie, gdy jest na nie zapotrzebowanie, co minimalizuje koszty związane z przechowywaniem. W pierwszym kroku należy zaznaczyć, że ekologiczna efektywność to optymalizacja przestrzeni magazynowej. Nowoczesne, inteligentne systemy zarządzania obszarami, budynkami magazynowymi ograniczają konieczność używania oświetlenia i ogrzewania. Systemy BMS (ang. Building Management System) stanowią ważny krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego w tym procesie. Co więcej, stosowanie właściwej izolacji termicznej magazynów jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także wpływa na koszty związane z magazynowaniem. W tej branży jednak prawdziwym wyzwaniem jest transport. Skracanie łańcuchów dostaw przez umiejscowienie magazynów bliżej miejsc produkcji lub głównych punktów sprzedaży to jeden ze sposobów na redukcję emisji związanej z przewozem towarów. A kiedy już transport jest nieunikniony, warto rozważyć ekologiczne środki transportu w nadzorowanym termicznie łańcuchu dostaw. Bardzo często jakość produktu może zależeć nie od producenta tylko od temperatury, w jakiej był magazynowany czy transportowany. Podczas przewozu ciężarówką z plandeką temperatury wewnątrz przestrzeni ładunkowej dochodzą nawet do 60 stopni Celsjusza. Warto tutaj nadmienić, że współczesne technologie oferują też rozwiązania w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Cyfrowe systemy monitorujące i kontrolujące przepływ towarów mogą wykrywać i eliminować marnotrawstwo oraz nieefektywności w procesie transportu i przeładunku. A w świecie spersonalizowanych kosmetyków, gdzie każde zamówienie jest nieco inne, takie narzędzia i mechanizmy stają się nieocenione. Właśnie oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (ang. SCM – supply chain management) umożliwia optymalizację procesów zakupów, produkcji i dostawy, a to przekłada się na większą elastyczność i zdolność do reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Jest to zintegrowany zestaw narzędzi i rozwiązań, który pozwala firmom planować, implementować oraz kontrolować działania łańcucha dostaw w sposób efektywny. Głównym celem SCM jest koordynowanie i synchronizowanie przepływu produktów, informacji i finansów pomiędzy dostawcami, producentami, hurtownikami, detalistami oraz konsumentami. SCM pozwala na monitorowanie wszelkich procesów w formie klasycznej i zimnego łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców, przez produkcję, magazynowanie, aż po dystrybucję i dostarczenie produktu końcowemu konsumentowi. Współczesne systemy SCM zawierają narzędzia analityczne, które pomagają w prognozowaniu popytu, optymalizacji poziomów zapasów, zredukowaniu kosztów oraz skróceniu czasu dostawy. Zalecane jest zintegrowanie z innymi systemami, takimi jak ERP (ang. Enterprise Resource Planning) czy CRM (ang. Customer Relationship Management), co pozwala na bardziej holistyczne podejście do zarządzania procesami biznesowymi i produkcyjnymi, prowadząc do poprawy jakości obsługi klienta, zwiększenia efektywności operacyjnej i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w branży kosmetycznej.

 

Technologie pozwalające na szybką adaptację są kluczem do sukcesu w branży kosmetycznej

Jak widać branża kosmetyczna również doświadcza w ostatnich latach błyskawicznych zmian pod wpływem ewoluującej mody, bieżących trendów a także rozwoju technologii. Konsumenci są nieustannie bombardowani nowościami i innowacjami, a to prowadzi do zwiększenia ich wymagań oraz oczekiwań skrócenia czasu dostaw produktów. W takiej rzeczywistości zdolność do adaptacji staje się nie tyle atutem, co koniecznością dla firm chcących przetrwać i prosperować. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie nowego produktu do oferty tradycyjnie wiązało się z ogromnymi nakładami czasu i środków na działania badawczo-rozwojowe. Dzisiaj, korzystając z opisanych powyżej technologii, firmy mają możliwość wprowadzenia zmian lub przedstawienia całkiem nowych produktów kosmetycznych w znacznie krótszym czasie, unikając przy tym wielu kosztów. Takie podejście nie tylko zwiększa konkurencyjność firmy, ale także pozwala na błyskawiczne reagowanie na sygnały płynące z rynku. Innowacyjność i dynamika w działaniu jest nieoceniona w środowisku, gdzie trend może być na topie przez kilka tygodni, po czym ustępuje miejsca kolejnej nowości. Firmy, które nie potrafią dostosować się do takiego tempa zostają w tyle, podczas gdy te bardziej elastyczne, korzystające z produkcji na żądanie, zdobywają nowych, często lojalnych konsumentów. Warto wspomnieć, że współczesna branża kosmetyczna to ciągle rozwijający się dynamiczny rynek, w którym czas odpowiedzi na potrzeby konsumenta jest decydujący o rozwoju firmy. A zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji i zarządzaniu firmą nie tylko odpowiada na te wyzwania, ale również przyczynia się do zrównoważonej oszczędnej produkcji i efektywności w działaniu. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak druk 3D czy oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, proces tworzenia, testowania i wypuszczania nowych produktów na rynek staje się płynny i skupiony na specyficznych oczekiwaniach klienta. Podejście to pozwala na dynamiczne reagowanie na bieżące trendy, ale bierze również udział w antycypowaniu przyszłych zmian, a to daje producentom przewagę konkurencyjną. W erze gdzie indywidualizacja i personalizacja stają się standardem, firmy kosmetyczne muszą wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia, by nieustannie podnosić jakość swojej oferty, dostosowując ją do ciągle zmieniających się preferencji klientów.

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2023

Udostępnij materiał w

Zobacz aktualne wydanie

Nowości kosmetyczne

 • 4742

  Twoja jesienna kuracja kwasami

  Jesień to idealna pora na przeprowadzenie kuracji kwasami. Wybierz profesjonalną pielęgnację, którą możesz wykonać sama w domowym zaciszu. Czytaj dalej

 • 4740

  Bogate składy w domowym SPA. Co potrafią masła do ciała?

  Skóra potrzebuje skutecznej, troskliwej i regularnej pielęgnacji o każdej porze roku. W chłodne dni w domowym SPA prym wiodą masła do ciała – ze względu na bogaty skład i… super moce. Świat beauty pozytywnie oszalał na punkcie maseł. I słusznie, ponieważ to wielofunkcyjne kosmetyki, które odżywiają, nawilżają skórę i… to jeszcze nie wszystko. Co wiesz o masłach do ciała? Czytaj dalej

 • 4739

  Odmłodzenie i odświeżenie. Dwa wyzwania dla skóry wokół oczu

  Delikatna skóra wokół oczu – szczególnie ta dojrzała – wymaga spersonalizowanej pielęgnacji nastawionej jednocześnie na kilka obszarów. Najważniejsze z nich to: anti-aging, niwelowanie cieni i likwidacja pojawiających się opuchnięć. Kosmetolodzy podkreślają, że kluczem do efektywności w tym zakresie jest połączenie dobrych nawyków pielęgnacyjnych z kombinacją odpowiednich składników aktywnych. Czytaj dalej

 • 4738

  Gorączka zakupów z Phlov by Anna Lewandowska. Te perełki upolujesz w świetnych cenach!

  Każda miłośniczka zakupów przez cały rok czeka na listopad, kiedy z okazji Black Friday w sklepach pojawiają się specjalne promocje i rabaty. To idealny moment, żeby ulubione kosmetyki upolować w najlepszych cenach i uzupełnić kosmetyczkę albo skompletować prezenty dla bliskich na Święta. Zobacz, jakie oferty na Black Week przygotowała marka Phlov by Anna Lewandowska! Czytaj dalej

 • 4733

  CUDOWNIE SREBRZYSTA REWOLUCJA DO WŁOSÓW BLOND

  YOPE rozszerza linię produktów do pielęgnacji włosów. Tym razem całą uwagę skupia wokół włosów w kolorze blond. BLONDE my HAIR to seria, która została stworzona z myślą o wszystkich osobach, pragnących połączyć zdrowie i piękny wygląd włosów z wyrafinowanym blaskiem blondu. To produkty, które staną się uzależnieniem! Czytaj dalej

 • 4732

  Hasło: objętość! Jak osiągnąć efekt burzy włosów?

  Puszyste, świetnie układające się włosy… Marzenie większości z nas i cel działania fryzjerów oraz trychologów! Piękne pasma to zdecydowanie te uniesione u nasady, lekkie, a zarazem pełne objętości. Jak osiągnąć upragniony efekt? Specjaliści stawiają na równowagę PEH, a także na połączenie odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji. Czytaj dalej

 • 4731

  Odkryj idealne pomysły na prezenty świąteczne z marką Awesome Cosmetics

  W nadchodzącym sezonie świątecznym Awesome Cosmetics ma przyjemność zaprezentować swoje wyjątkowe kosmetyki pielęgnacyjne, stworzone z myślą o dostarczeniu najwyższej jakości doznań pielęgnacyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla bliskiej osoby, czy chcesz zaskoczyć siebie samego, Awesome Cosmetics przygotowało wyjątkowe propozycje, które doskonale wpisują się w magię świąt. Czytaj dalej

 • 4730

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza od Hagi - pielęgnacja zmysłów i ciała w jednym!

  Naturalna sól do kąpieli Korzenna Pomarańcza to rozgrzewająca mieszanka na jesienno- zimowe wieczory. Kąpiel w roztworze soli himalajskiej to prawdziwy rytuał pielęgnacyjno-kuracyjny, który pozytywnie wpływa na kondycję skóry oraz układ oddechowy. Szczególnie polecamy dla osób aktywnych fizycznie, przeciążonych pracą i tych kochających błogostan. Kąpiel łagodzi stany stresowe oraz relaksuje. Zapach linii Korzenna Pomarańcza to połączenie olejków eterycznych – z pomarańczy oraz przypraw korzennych. Czytaj dalej

 • 4729

  Świąteczna ZIAJA :) Sezonowe produkty już w sklepach!

  Czuć już oddech Świąt na plecach? Dlatego w sklepach Ziaja dla Ciebie i na stronie ziaja.com są już zestawy prezentowe oraz limitowana seria świąteczne aromaty. Czytaj dalej

 • 4728

  3 fakty na temat miceli. Poznaj cząsteczki o unikalnych właściwościach

  Efektywny demakijaż to klucz do pięknej i zdrowej cery. W przypadku skóry wrażliwej oczyszczenie powinno być perfekcyjne… i ekstremalnie delikatne. Czy to możliwe? Kosmetolodzy wskazują, że zdecydowanie tak – z pomocą miceli. Świat beauty pokochał te maleńkie „cząsteczki do zadań specjalnych”. Czego jeszcze o nich nie wiesz? Poznaj 3 fakty na temat miceli. Czytaj dalej

 • 4727

  Pełnia przyjemności z nowym czekoladowym żelem intymnym #Hello Love

  Długie jesienne i zimowe wieczory zachęcają do spowolnienia, odpoczynku, słuchania ulubionej muzyki, czytania książek, a także spędzania czasu we dwoje, rozpalenia w kominku, rozpieszczania zmysłów gorącą czekoladą. Warto doceniać ten szczególny czas, czerpać radość z naszej seksualności, wzbogacać życie intymne i podkręcać atmosferę w sypialni. Pomogą nam w tym naturalne i ultradelikatne żele intymne #Hello Love. Do wybory mamy wariant klasyczny a także nowy czekoladowy. Czytaj dalej

 • 4726

  Ochrona skóry jesienią

  Ochrona skóry jesienią to konieczność. Niskie temperatury i silne wiatry sprzyjają jej odwodnieniu i podrażnieniu. Wszechobecny smog wywołuje stres oksydacyjny, który przyspiesza procesy starzenia. Czytaj dalej

 • 4722

  Czarny listopad, bielsze zęby z Curaprox

  Wiele z nas marzy o pięknym, lśniącym uśmiechu, jednak nie każdy może go mieć. W tym celu próbujemy różnych metod, które pomogą rozjaśnić nasze zęby. Niestety stosowanie zwykłych produktów wybielających, może przynieść więcej szkód niż korzyści. Marka Curaprox pokazuje, że piękny uśmiech możesz uzyskać w bezpieczny, a zarazem delikatny i skuteczny sposób. Czytaj dalej

 • 4718

  Naturalne inspiracje w SPA dla włosów. Czego jeszcze nie wiesz o witaminach?

  Witaminy to substancje kluczowe z punktu widzenia równowagi naszego organizmu i synonim balansu niemal każdego z układów ciała. To jasne. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że witaminy mają także znaczący wpływ na kondycję włosów. Eksperci podpowiadają, które z witamin warto włączyć do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Czytaj dalej

 • 4717

  Jesienna pielęgnacja BIO natural(na)!

  Chłodne, jesienne wieczory zachęcają do spędzania czasu w zaciszu własnego domu. Warto wykorzystać te chwile i po dniu wypełnionym obowiązkami, zrobić coś dla siebie. Koc i serial, a może wanna i książka albo domowe SPA? Każda forma relaksu to dobry wybór, ale jeśli wolny wieczór zamierzamy przeznaczyć na pielęgnację, to wiemy po jakie kosmetyki na pewno warto sięgnąć – te w 100% wegańskie z linii BIO natural od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm. Czytaj dalej

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • https://wsiiz.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/