Kosmetyczni.pl pracują nad stanowiskiem branży dotyczącym wykorzystania recyklatów w przemyśle kosmetycznym

Zamknięcie obiegu materiałów jest jednym z kluczowych elementów Zielonego Ładu, najważniejszej polityki Unii Europejskiej, która kształtuje i w kolejnych dekadach będzie kształtować europejską gospodarkę. W przypadku tworzyw sztucznych niezbędne są do tego dwa elementy: powszechna recyklowalność opakowań i zastosowanie recyklatów w opakowaniach lub innych obszarach działań branży.

Komisja Europejska w ramach obecnych rewizji dyrektywy PPWD rozważa objęcie opakowań produktów kosmetycznych obowiązkowym użyciem recyklatów na poziomie 25% lub 35% do 2030 roku. Z jednej strony przyglądamy się pomysłom Komisji, z drugiej – na rynku mamy już szereg przykładów wykorzystania recyklatów przez naszą branżę. Wiele firm albo wdrożyło takie rozwiązania, albo nad nimi pracuje. Zmierzmy się zatem i pokażmy to innym! – zachęca do udziału w inicjatywie Polskiego Związku Kosmetycznego dr inż. Ewa Starzyk, dyrektor ds. naukowych i legislacyjnych.

Celem ankiety, zainicjowanej przez Kosmetycznych.pl, jest zebranie informacji o aktualnym wykorzystaniu recyklatów tworzyw sztucznych w branży kosmetycznej, a także o wyzwaniach, barierach i szansach związanych z ich użyciem. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do budowania stanowiska i spójnej komunikacji branży kosmetycznej w Polsce w zakresie użycia recyklatów w opakowaniach.

Gdzie jako branża jesteśmy dziś? Czego potrzebujemy, aby zamknąć obieg tworzyw sztucznych w opakowaniach? O jakich wyzwaniach i barierach chcemy powiedzieć regulatorom? Jakie widzimy szanse? Na te pytania – z pomocą firm kosmetycznych – spróbujemy odpowiedzieć. Zachęcamy do udziału w naszym krótkim badaniupodsumowuje Ewa Starzyk.

Ankietę można wypełnić do 30 czerwca br. – tak długo będzie aktywny link.  Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Każda firma proszona jest o wypełnienie ankiety tylko jeden raz.

 

***

O Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Kosmetyczni.pl) 

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, jako jedyna organizacja w Polsce, reprezentuje i wspiera cele strategiczne przedsiębiorców wyłącznie branży kosmetycznej. Od 20 lat jest aktywnym głosem sektora w procesie stanowienia prawa. Skutecznie współpracuje na co dzień z instytucjami administracji polskiej i europejskiej, a razem z firmami członkowskimi wypracowuje i wdraża rozwiązania, które prowadzą do rozwoju polskiego  rynku kosmetycznego,  który dziś jest 5 w Unii Europejskiej.  

Związek należy do Cosmetics Europe – europejskiej organizacji branżowej i Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej organizacji pracodawców w Polsce. Angażuje się też w działania budujące pozycję sektora za granicą – wspiera promocję eksportu polskich kosmetyków, buduje sieć partnerstw i wspólnie z partnerami znosi bariery w handlu międzynarodowym. Organizacja pełni również funkcję platformy wymiany doświadczeń – edukuje i szkoli firmy, podnosząc jakość całego sektora. Od 15 lat prowadzi też projekt społeczny Fundacja Piękniejsze Życie.  

Związek skupia blisko 230 firm, w tym producentów i dystrybutorów kosmetyków, laboratoria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne, a także ich partnerów okołobranżowych – dostawców opakowań i surowców. Zrzesza i działa na rzecz zarówno startupów, małych, rodzinnych przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji i największych polskich firm kosmetycznych, które w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania działają razem skutecznie, zachowując przy tym wszelkie zasady konkurencji. Więcej informacji na stronie www.kosmetyczni.pl

Udostępnij materiał w

Aktualne wydanie

ONe | B2B in ONe

Nowości kosmetyczne

Czytaj inne

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

  •  http://www.kosmetyczni.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
  •  http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
  •  http://www.kosmetyki-detergenty.pl/