Antybakteryjny i antywirusowy lakier w branży etykiet samoprzylepnych

Kategoria: Opakowania
6 min. czytania

Zmienione podejście obecnych i potencjalnych nabywców wymusiło na przedsiębiorcach przeorganizowanie sposobu oferowania dostępnych dotychczas na rynku produktów, co doprowadziło do intensywnych poszukiwań rozwiązań, które dadzą ludziom poczucie bezpieczeństwa. Jednym z nich okazał się lakier wykazujący właściwości bakterio- i wirusobójcze. Dotychczas odnajdował on szerokie zastosowanie w obszarze kartonowych opakowań oraz produktów papierowych, takich jak okładki książek, ulotki, gazetki reklamowe, formularze, papiery wartościowe czy banknoty. Koniec zeszłego roku okazał się pod tym względem przełomowy, gdyż w trakcie targów Packaging Innovations po raz pierwszy zaprezentowano etykietę samoprzylepną pokrytą wodnym lakierem bakterio- i wirusobójczym. Było to rozwiązanie innowacyjne, dotychczas niespotykane na polskim rynku etykiet samoprzylepnych. Projekt przygotowała i zaprezentowała firma Aniflex, a decyzja o wdrożeniu lakieru antybakteryjnego do oferty spółki podyktowana była faktem, iż etykieta zamieszczona na powierzchni opakowania jest szczególnie narażona na częsty kontakt z bakteriami czy wirusami.

Skąd się biorą patogeny pleśni, wirusów, grzybów i bakterii na produktach poligraficznych?

Produkty poligraficzne należą do grona przedmiotów najbardziej narażonych na zanieczyszczenie drobnoustrojami. W większości przypadków są one eksponowane na sklepowych półkach, regałach bądź w innych formach wystawy, a to powoduje wzrost ryzyka zanieczyszczenia zarazkami.

Zasadniczo można wyróżnić dwa sposoby pojawienia się patogenów na powierzchni opakowania. Sposoby te uzależnione są od rodzaju drobnoustroju, z jakimi mamy do czynienia. Pierwszy z nich wiąże się z bezpośrednim kontaktem z zanieczyszczoną dłonią, jedzeniem bądź kurzem. Drugi sposób to pojawienie się zarazków przenoszonych w powietrzu wydychanym przez osobę zarażoną.

Działanie lakieru antybakteryjnego na etykiecie samoprzylepnej

Działanie lakieru bakterio- i wirusobójczego na etykiecie samoprzylepnej jest identyczne jak w sytuacji, kiedy zostanie on zaaplikowany na opakowanie kartonowe bądź powierzchnie papierowe. Zawarte w preparacie fotosensybilatory w chwili kontaktu ze światłem naturalnym bądź sztucznym fotodynamicznie przekształcają tlen zawarty w powietrzu w aktywny tlen singletowy, który rozkłada patogeny bakterii, pleśni, grzybów i wirusów znajdujących się na powierzchni etykiety. Powstały w wyniku reakcji aktywny tlen charakteryzuje się krótkotrwałym czasem istnienia mierzonym w nano- bądź milisekundach, dlatego też nie ma możliwości magazynowania go w powietrzu. Powstaje jedynie w wyniku zajścia procesu fotodynamicznego przy bezpośrednim kontakcie z oświetleniem. Jego działanie opiera się na reakcji z powłoką ochronną patogenów, co powoduje ich szybki i skuteczny rozkład. Krótkotrwały okres istnienia aktywnej formy tlenu wpływa również na odległość, jaką może on przebyć od powierzchni materiału. Przeprowadzone badania dowodzą, że dystans ten wynosi od 0,4 mm do 1 mm od polakierowanej powierzchni, niemniej jest to wystarczająca odległość pozwalająca utworzyć powłokę ochronną. Wytworzona bariera zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

Wodny lakier antybakteryjny a inne rozwiązania tworzące barierę ochronną

W wielu ośrodkach naukowych przeprowadzono badania na temat działania tlenu singletowego oraz procesu fotokatalizy. Wspomniany tlen znajduje od wielu lat zastosowanie w medycynie. W związku z faktem, że aby nastąpiła reakcja na powierzchni etykiety, wystarczy jedynie kontakt z oświetleniem naturalnym bądź sztucznym znajdującym się w pomieszczeniach magazynowych, sklepowych czy biurach, nie wymaga on zastosowania żadnego przekaźnika. Jest to cecha wyróżniająca go od innych preparatów antybakteryjnych, do produkcji których wykorzystano jony srebra czy miedzi. W ich przypadku, aby zaszła reakcja usunięcia patogenów z polakierowanej powierzchni, niezbędny jest wysoki poziom wilgotności.

W przypadku wdrożonego do branży etykiet wodnego lakieru antybakteryjnego oraz zachodzących na pokrytej nim powierzchni zmian fotodynamicznych również czas reakcji jest znaczący, ponieważ proces rozkładu patogenów jest w tym przypadku znacznie krótszy.

Właściwości lakieru bakterio- i wirusobójczego

Właściwości preparatu umożliwiają aplikację na powierzchnię etykiet papierowych i foliowych, w związku z czym dedykowany jest do niemal wszystkich branż, w tym także dla produktów z branży kosmetycznej.

Działanie lakieru potwierdzono badaniami klinicznymi, które stwierdzają jego skuteczność na poziomie 99,5% w eliminowaniu drobnoustrojów z powierzchni pokrytej lakierem. Kolejną wartą uwagi zaletą lakieru jest permanentny efekt, dzięki czemu reakcja związana z eliminowaniem patogenów zachodzi wielokrotnie. Jest to idealne rozwiązanie dla etykiet samoprzylepnych zamieszczanych na opakowaniu, gdyż produkt zostaje niejednokrotnie chwycony w rękę w sytuacji, kiedy klient chce np. zapoznać się z treścią zamieszczoną na tylnej części opakowania.

Ze względu na fakt, że skład lakieru nie zawiera szkodliwych biocydów i nanocząsteczek, nie wpływa on w żaden sposób na zdrowie. Otrzymany w wyniku reakcji fotodynamicznej na powierzchni etykiety aktywny tlen singletowy, który skutecznie usuwa bakterie, wirusy, pleśni i grzyby, jest bezpieczny dla skóry oraz innych tkanek. Wspomniany lakier antybakteryjny nie potrzebuje wilgoci, by doszło do reakcji związanej z usunięciem szkodliwych zanieczyszczeń z powierzchni, dlatego jest z powodzeniem stosowany na powierzchniach suchych.

Warto dodać, że sposób działania aktywnego tlenu singletowego jest związany z utlenianiem się, co przyczynia się do uszkodzenia powłok ochronnych mikroorganizmów. Ponadto na chwilę obecną nie stwierdzono możliwości uodpornienia się na niego drobnoustrojów.

Dla kogo jest ten lakier?

Oferowany wodny lakier antybakteryjny stanowi doskonałe rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony przed patogenami wirusów, pleśni, bakterii i grzybów. Jest on alternatywą dla dotychczas stosowanych lakierów, których głównymi zadaniami było zabezpieczenie przed uszkodzeniem, wymyciem bądź wytarciem wydruku, farby czy nadanie połysku lub matu, ponieważ poza wskazanymi funkcjami stanowi również powłokę ochronną przed zarazkami. Na zastosowanie wspomnianego rozwiązania decydują się producenci, którzy przykładają ogromną wagę do zapewnienia bariery ochronnej, dzięki której przyczynią się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się szkodliwych drobnoustrojów. Ze względu na swoją specyfi kę może zostać on zastosowany na powierzchniach opakowań kartonowych, papierowych i foliowych. Lakier antybakteryjny od strony technologicznej zachowuje się identycznie jak inne lakiery dyspersyjne, dzięki czemu nie wpływa na kolorystykę wydruku ani jego czytelność, gwarantując w ten sposób zachowanie wysokiej jakości wydruku. Lakier antybakteryjny stanowi doskonałą propozycję dla producentów, którzy zwracają uwagę, jak oddziałuje ich produkt na środowisko naturalne, ponieważ powłoka ulega biodegradacji i jest nieszkodliwa dla środowiska. Ponadto w trakcie procesu biodegradacji nie uwalnia żadnych substancji toksycznych. Warto jeszcze dodać, że zastosowanie bariery ochronnej w postaci lakieru bakterioi wirusobójczego nie wpływa na proces recyklingu, któremu poddawane jest opakowanie.

Podsumowanie

Poprzedni rok uzmysłowił producentom, jak dynamiczne mogą być zmiany w obszarze podejmowanych przez klientów decyzji. Pojawienie się zagrożenia związanego z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wpłynęło na zwiększenie ostrożności, a także dystansu społecznego kupujących. Działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie kontaktu z zarazkami można zaobserwować w każdej dziedzinie życia. Najbardziej dostrzegalne są poczynania związane z wszelką formą dezynfekcji często dotykanych powierzchni. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów pojawiła się również tendencja wzmożonego dbania o higienę osobistą, czego przykładem jest chociażby częste i poprawne mycie rąk. W celu spotęgowania prowadzonych zabiegów mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zarazków producenci rozpoczęli wdrażanie rozwiązań, które dodatkowo wytworzą barierę ochronną na ich produktach. Rezultatem takich wdrożeń okazał się lakier bakterio- i wirusobójczy wprowadzony z końcem roku na rynek etykiet samoprzylepnych. Właściwości oraz specyfika tego lakieru umożliwiają jego aplikację zarówno na papier, jak i folię, w związku z tym mogą korzystać z niego wszystkie branże. Możliwości, jakie daje ten preparat, zostały dotychczas docenione przez producentów z obszaru opakowań kartonowych i produktów papierowych. Jeden z największych dyskontów w Polsce zdecydował się na zamieszczenie powłoki ochronnej z lakieru na swoich ulotkach, dzięki czemu dał jasny przekaz swoim klientom, iż ich bezpieczeństwo stanowi dla niego priorytet. Działania takie powinny stać się impulsem dla pozostałych przedsiębiorców, którzy nie byli dotychczas przekonani, co do skuteczności takiego rodzaju rozwiązań. Lakier antybakteryjny stanowi doskonałą alternatywę dla dotychczas stosowanych lakierów, spełniając te same funkcje związane z zabezpieczeniem druku czy nadaniu połysku lub matu na powierzchni etykiety. Ponadto posiada dodatkową zaletę w postaci eliminowania do 99,5% znajdujących się na materiale patogenów bakterii, pleśni, grzybów i wirusów.

Marzena Pawłowska
Asystent działu marketingu
w Aniflex Głowacka Wojtaszek Sp. J.

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 1/2021