Wyjście ze strefy komfortu czyli jak zarządzać największą fabryką koncernu L’Oréal

Związana jest Pani od 20 lat z L’Oréal… Chyba dobrze policzyłam? I to jakich lat… To już trzecia fabryka tego koncernu, którą Pani zarządza. L’Oréal Warsaw Plant jest największą fabryką pod względem liczby produkowanych kosmetyków…

Opis zdjęcia
Ewa Urbaniak
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Część swojej edukacji odbyła we Francji otrzymując licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand oraz kończąc studia podyplomowe na ICAM w Lille. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Kariera zawodowa Ewy Urbaniak od początku związana jest z polską fabryką L’Oréal w Kaniach. W 2001 roku rozpoczęła pracę jako inżynier ds. produkcji w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2004 roku stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została oddelegowana w 2007 roku. Sześć lat później została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 roku, objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł. Od kwietnia 2018 roku kieruje jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal Warsaw Plant.

Tak, dokładnie. To trzecia fabryka, którą zarządzam. I rzeczywiście, jest największa pod względem liczby kosmetyków, które produkujemy rocznie. To właśnie pod Warszawą powstają szampony, odżywki do włosów, mleczka do ciała, żele pod prysznic, woda micelarna i farby do włosów. W tym roku wyprodukujemy 375 mln produktów, które trafią na 33 rynki.

Do L’Oréal Warsaw Plant wróciłam w 2018 r. po kilku latach pobytu za granicą i był to sentymentalny powrót do miejsca, w którym zaczynałam pracę. Faktycznie, czeka mnie miły jubileusz w grupie L’Oréal – 20 lat bardzo ciekawych, pełnych różnych wyzwań. L’Oréal dał mi możliwość rozwoju, którą wykorzystałam. Byłam w trzech różnych krajach – w Niemczech, Izraelu i Rosji. Są to kraje różne kulturowo, ale też pogodowo. Kraje, które poznałam bliżej, dzięki temu że mieszkałam tam, zwiedzałam okolice, rozmawiałam z ludźmi, przeżywając z nimi ich aktualne problemy, a także radości i sukcesy. Bardzo wiele się nauczyłam nie tylko zawodowo, ale i prywatnie.

Zderzyła się Pani z różnymi kulturami biznesowymi i różnymi modelami życia. Co uznałaby Pani za największe wyzwanie w trakcie swojej kariery, a co było zupełnym zaskoczeniem?

Było sporo różnych wyzwań na mojej drodze – od poprawy bezpieczeństwa w fabryce w Izraelu, przez rozbudowę fabryki w Moskwie, do dużego transferu produkcyjnego w polskiej fabryce. Ale to są bardzo często projekty techniczne, przy których układa się plan działań i krok po kroku je wykonuje.

Największym wyzwaniem zawsze są ludzie, tym bardziej w różnych kulturach. Zawsze potrzeba czasu, aby zrozumieć ich zasady działania, co ich motywuje, w jaki sposób postępują w różnych sytuacjach. Znaleźć synergię z nimi, by osiągnąć wspólny cel.

Zawsze miło zaskakiwało mnie przyjęcie w tych wspomnianych miejscach. Patrząc na historię Polski, pracowałam w krajach, z którymi na przestrzeni lat różnie nam się układało. Kiedy wyjeżdżałam, miałam pewne obawy – jak zostanę przyjęta, jakie trudności mnie spotkają, z czym będę musiała się zmierzyć. Ludzie, z którymi pracowałam, byli bardzo pomocni, nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym – zawsze mogłam liczyć na poradę, jak i gdzie coś kupić, załatwić, zwiedzić.

Od 2013 r., kiedy koncern zainaugurował pierwszy program zrównoważonego rozwoju, świat się zmienił. Skala wyzwań, przed którymi obecnie stoimy, jest bezprecedensowa. Co w tej chwili jest najtrudniejsze?

W L’Oréal głęboko wierzymy, że zrównoważony rozwój jest skuteczną i słuszną strategią biznesową, która stanowi wyraz odpowiedzialności za los planety i dziedzictwo, jakie pozostawimy przyszłym pokoleniom. W 2013 r. wdrożyliśmy program „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi” (Sharing Beauty with All), który konkretnie definiuje cele, jakie pragniemy osiągnąć w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in. zobowiązaliśmy się do 2020 r. zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko o 60% w stosunku do 2005 r. Teraz nadchodzi czas na podsumowanie i dalsze kroki. Wytwarzane odpady zmniejszyliśmy o 48% w porównaniu do 2005 r. Nasze odpady są w pełni przetwarzane, poddawane recyklingowi lub odzyskiwana jest z nich energia. Nic nie wyjeżdża na składowisko już od 2001 r. Zużycie wody zredukowaliśmy o 48%. Ponadto już od kilku lat kupujemy zieloną energię, ale naszym największym wyzwaniem jest dostęp do gazu ze zrównoważonych źródeł, który będzie wymagał zmian systemowych. Kontynuując ten program, w czerwcu tego roku ogłosiliśmy „L’Oreal for the Future” - nasze nowe zobowiązania do 2030 roku.

Bazując na dotychczasowych rezultatach firma L’Oréal ogłosiła program „L’Oréal for the Future”, który jest swoistym zobowiązaniem do 2030 r. Jakie są główne obszary nowego programu i które z nich w pierwszej kolejności będą wdrażane w polskiej fabryce koncernu?

Program „L’Oréal for the Future” to kontynuacja długoterminowych działań firmy na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego. L’Oréal konsekwentnie podejmuje konkretne zobowiązania związane z ochroną środowiska. Obejmują one całe przedsiębiorstwo i jego łańcuch wartości – od opracowywania produktów, przez pozyskiwanie składników, po produkcję i dystrybucję. W fabryce zobowiązaliśmy się, że do 2025 r. uzyskamy zerowy bilans dwutlenku węgla poprzez poprawę efektywności energetycznej i będziemy korzystać w 100% z energii odnawialnej. Kontynuujemy naszą pracę nad zielonym sercem fabryki – naszą stacją recyklingu wody, aby 100% wody używanej w naszych procesach przemysłowych było odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w obiegu zamkniętym. Powinno nam się to udać na długo przed 2030 r. Co ważne, 39% naszych butelek PET pochodzi z recyklingu. I oczywiście naszym priorytetem jest też ochrona bioróżnorodności.

Projekt dotyczący bioróżnorodności w L’Oréal Warsaw Plant jest bardzo interesujący. Fabryka znajduje się w Kaniach na obszarze chronionego krajobrazu i otulinie obszaru Natura 2000. Na terenie zakładu rosną drzewa, które są zabytkami przyrody, znajduje się tutaj staw oraz można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt…

Według raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wyginięciem zagrożonych jest milion gatunków zwierząt i roślin głównie z powodu działalności człowieka. Faktycznie L’Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie krajobrazu chronionego oraz w otulinie obszaru Natura 2000. W związku z tym realizacja projektu „Bioróżnorodność” była naturalnym krokiem w kierunku realizacji założeń prośrodowiskowych. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności oraz skorzystaliśmy z ekspertyzy wyspecjalizowanych naukowców, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy dokładnie poznaliśmy bogactwo flory i fauny zamieszkującej okolice naszej fabryki. Na tej podstawie opracowaliśmy trzyletnią strategię działań, która pozwoli nam chronić i rozwijać bioróżnorodność gatunkową obecną na terenach sąsiadujących z nami. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak cenna jest różnorodność biologiczna oraz jakie działania prośrodowiskowe należy podejmować, by chronić żyjące gatunki.

W L’Oréal dbanie o środowisko idzie ramię w ramię z aspektem ekonomicznym, jak to można przełożyć na język praktyki fabrycznej?

W L’Oréal mamy świadomość, że w obecnych czasach środowisko naturalne podlega ciągłej degradacji, a zasoby naturalne się wyczerpują. Dlatego skupiamy się na ich racjonalnym wykorzystaniu i szeroko pojętym recyklingu. Stąd wszelkie działania proekologiczne (np. działania edukacyjne) mogą wymiernie przełożyć się na rzecz ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że nasze nakłady finansowe nie mają szybkiego zwrotu z inwestycji, ale długofalowo przyczynią się do tworzenia lepszego świata, a my jako lider na rynku czujemy się w obowiązku wyznaczać nowe trendy i pokazywać, w którą stronę powinniśmy podążać.

W związku z kurczącymi się zasobami wodnymi naszej planety L’Oréal od lat podejmuje zaawansowane działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zużyciu wody w produkcji kosmetyków również w Polsce. Koncepcja fabryki obiegu zamkniętego zakłada, że L’Oréal Warsaw Plant stanie się fabryką zero liquid discharge, co oznacza brak emisji ścieków poza teren fabryki…

Tak, zgadza się. Jak już wspomniałam wcześniej, kontynuujemy naszą pracę nad zmniejszeniem zużycia wody w fabryce. W ostatnich latach udało nam się to o 48%. W tym czasie modyfikowaliśmy programy mycia i dezynfekcji (nasz model użycia pary na początku procesu stał się standardem w grupie), odzyskujemy wodę z płaszczy naszych platform, pomp próżniowych czy koncentratu z układów odwróconej osmozy oraz podejmujemy się wielu innych projektów. To wszystko możliwe jest również dzięki zaangażowaniu każdego w fabryce.

W tym roku uruchomiliśmy naszą stację recyklingu wody, która jest kolejnym krokiem milowym, aby stać się fabryką o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że świeżą wodę z wodociągów będziemy pobierać tylko do produktu i celów sanitarnych. Wszystkie procesy wokół produkcji, które wymagają użycia wody, jak mycie urządzeń produkcyjnych, chłodzenie czy wytworzenie pary, będą zasilane wodą ze stacji recyklingu oraz z wymienionych projektów odzysku wody.

Kolejnym etapem zrównoważonego rozwoju fabryki będzie stanie się fabryką tzw. zero liquid discharge, co będzie oznaczało brak zrzutu/emisji ścieków poza teren fabryki. W tym celu nie uniknione są kolejne inwestycje, np. w technologię wyparną, która pozwoli na dodatkowy odzysk wody poprzez odparowanie i tym samym zmniejszenie do zera ilości ścieków. Powstały przy tym procesie granulat soli będzie mógł być wykorzystywany np. do układów zmiękczaczy na stacji wody.

Od ponad 110 lat celem Państwa marki jest tworzenie piękna. Pracuje nad tym 88 tys. kobiet i mężczyzn – pracowników L’Oréal na całym świecie. Co Państwa wyróżnia?

Naszą specyfiką jest różnorodność produktów i wyjątkowa wiedza, która pozwala nam zrozumieć piękno, poznać pragnienia i aspiracje konsumentów na całym świecie, ale też pasja do tego, co robimy, którą podzielają wszyscy pracownicy. To jest powód, dla którego w fabryce panuje wyjątkowa atmosfera. Bo pracuje tam 450 zaangażowanych specjalistów. Ludzie tworzą nasz sukces, dlatego stawiamy na ich rozwój, podnosimy kwalifikacje i pomagamy w podejmowaniu kolejnych wyzwań. W moim zarządzie, 8 z 10 osób jest z awansów wewnętrznych. A gdy w trakcie koronawirusa wyprodukowaliśmy pierwszy żel i trzeba było poskładać kartony, to ludzie, od operatorów po dyrektorów, sami przychodzili pomagać. Jestem bardzo dumna i jednocześnie cieszę się, że mam przyjemność pracować w tak zgranym zespole.

Dyrektor fabryki, ale też kobieta używająca kosmetyków… Jakie produkty znajdziemy na półce w Pani łazience?

Większość naszych marek. A jest ich bardzo dużo – dobieram produkty świadomie, w zależności od potrzeb, tak więc zawsze znajdę coś dla siebie. Ale nie ukrywam, że testuję również nasze nowości. Różnorodność oferty jest niewątpliwie jednym z filarów sukcesu i to sprawia, że po 20 latach nadal jestem ciekawa kolejnych lansowań i obserwuję, jak zmienia się rynek i branża.

Najbliższe plany i marzenia?

Bardzo dużo podróżuję, lubię odkrywać i poznawać inne kultury. COVID-19 trochę pokrzyżował te plany. Mam jednak nadzieję, że wkrótce wrócę do moich podróży, pewnie nieco zmienionych o nowe nawyki. A na razie korzystam i odkrywam Polskę na nowo z dziećmi i cieszę się, że planeta mogła odżyć, gdy my pozostaliśmy zamknięci, co jeszcze bardziej pokazuje naszą ważną rolę w procesie odnowy planety.

Dziękuję za rozmowę.

Ewa Urbaniak, dyrektor L’Oréal Warsaw Plant,
w rozmowie z Teresą Kubsz-Miller

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2020

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3177

  BASF: Nowa koncepcja spersonalizowanych kosmetyków

  Coraz więcej osób uważa czynności pielęgnacyjne za klucz do indywidualizmu i różnorodności. BASF spełnia rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące produktów kosmetycznych odzwierciedlających ich indywidualne potrzeby i niuanse ich codziennego życia dzięki nowej koncepcji spersonalizowanych kosmetyków. Czytaj dalej

 • 3431

  Polska marka kosmetyków podbija nowe rynki zagraniczne. Produkty ZEW for men dostępne w kolejnych krajach w Europie i Azji

  Jesień 2020 roku to dla marki ZEW for men kolejny krok milowy w ekspansji zagranicznej i wkroczenie na nowe rynki Europy i Azji. Produkty ZEW for men są teraz dostępne także w perfumeriach Douglas w Hiszpanii, Niemczech, Estonii i na Łotwie, a od listopada będą również w Rumunii i na Litwie. Marka rozpoczęła także sprzedaż w Skandynawii za pośrednictwem platformy Lyko.com oraz w Azji na Flexlane.co. Czytaj dalej

 • 3428

  Lawendowe nowości od SYLVECO

  Długie – krótkie, swobodnie opadające… Zdrowe i lśniące włosy stanowią nasz atut niezależnie od fryzury, a odpowiednio dobrany kosmetyk do pielęgnacji, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ich prawidłowej kondycji. Włosy, w zależności od typu, wymagają jednak szczególnej troski, aby zachwycały zdrowym wyglądem. Czytaj dalej

 • 3425

  Wszystko w twoich rękach - nowa marka kosmetyków do pielęgnacji dłoni Shehand od jesieni na polskim rynku

  Polscy konsumenci już od 6 lat dbają o swoje stopy przy pomocy kosmetyków SheFoot i ManFoot. Dzięki nim codzienna pielęgnacja stóp stała się jedną z przyjemniejszych chwil w ciągu dnia. SHE Cosmetics postanowiła zadbać teraz także o kobiece dłonie, wprowadzając tej jesieni na rynek nową linię dermokosmetyków do rąk, sygnowanych marką SheHand. Czytaj dalej

 • 3421

  Odnajdź prawdziwe ukojenie i harmonię w japońskim stylu z zestawem pielęgnacyjnym Matcha Latte Set od GLOV

  Perfekcja i minimalizm to główne cechy japońskiego stylu. To także najlepsze określenia nowości od GLOV - zestawu pielęgnacyjnego Matcha Latte Set. Znajdziesz w nim niezbędne akcesoria kosmetyczne w kolorze inspirowanym zdrowym napojem matcha latte. Pozwól sobie na chwilę relaksu z zestawem, który zawiera wszystko to, czego potrzebuje Twoja skóra, aby wyglądała pięknie, zdrowo i naturalnie. Czytaj dalej

 • 3419

  „Herbapol-Lublin” S.A. wprowadza nową markę kosmetyczną

  Korzystając z ponad 70-letniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej ziół i roślin, Herbapol wprowadza na rynek nową markę kosmetyczną Polana. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentek, które szukają skutecznych, a zarazem bezpiecznych sposobów dbania o urodę. Polana to oparte na naturalnych składnikach produkty tworzone w Polsce. Czytaj dalej

 • 3417

  Zamiast ukrywać, lepiej skutecznie się pozbywać

  Na początku roku przedstawiłyśmy Wam nowości z linii sebio. - matujący krem korygujący BB, głęboko oczyszczającą maskę-peeling gommage z czystym srebrem oraz musujący żel-peeling z kamforą do mycia twarzy. Czytaj dalej

 • 3415

  Laura Conti Botanical Organic ekologia na 100%

  LAURA CONTI Botanical Organic to trzy balsamy do ust o wyjątkowo wartościowym, naturalnym składzie. Tym razem jednak organiczna formuła to nie wszystko. Balsamy są w 100% ekologiczne, gdyż opakowanie jest zrobione z papieru. To pierwsze balsamy, które nie pozostawiają śladu w środowisku. Czytaj dalej

 • 3412

  Papaja, papryczka chilli, a może limonka?

  Nie, tym razem to nie jest przepis na egzotyczne danie, ale na egzotyczną świeżość. Z kuchni przenosimy się do łazienki, żeby moc tych niesamowitych składników wycisnąć wprost na szczoteczkę. natureON charcoal to nowa linia naturalnych past do zębów, które zaskakują niespotykanymi dotąd wariantami smakowymi. Każda z sześciu past to unikalne połączenie węgla aktywnego ze składnikami, które do tej pory znane były nam raczej z przepisów kulinarnych. Czytaj dalej

 • 3407

  Czas regeneracji i przygotowania skóry na chłodniejsze dni ze / skin regimen

  Okres jesienno-zimowy to przede wszystkim pora zmiennych temperatur, wiatru oraz deszczu – czynników, przez które skóra traci swój blask. Dodatkowo zmęczona po ekspozycji na słońce, kąpielach w słonej wodzie staje się szorstka. Do jej regeneracji sprawdzą się produkty o mocnej koncentracji składników aktywnych, takie jak olejki, serum czy koncentraty. / skin regimen / posiada w swojej ofercie kosmetyki stworzone w oparciu o innowacyjne formuły, aktywne kompleksy roślinne i unikalne składniki aktywne, które odpowiednio zregenerują i odżywią skórę. Czytaj dalej

 • 3403

  Pozytywna energia z naturalnych składników – poznaj nową linię ZEW for men z olejem konopnym

  Chcąc zrekompensować wszystkim mężczyznom koniec lata i pomóc przetrwać jesienne chłody, marka ZEW for men stworzyła nową linię produktów z olejem konopnym, o zapachu drzewa sandałowego i piżma. Linia konopna to na początek trzy produkty do brody – balsam oraz dwa olejki: rewitalizujący – nadający połysk i regenerujący – matowy. Ich wspólny mianownik to nowy składnik aktywny – odżywczy olej konopny, a także zmysłowy zapach drzewa sandałowego i piżma. Czytaj dalej

 • 3402

  Marka KIKO Milano chce podbić polski rynek

  KIKO Milano, włoska marka profesjonalnych kosmetyków, która oferuje nowoczesne linie makijażu oraz pielęgnacji twarzy i ciała, związała się umową dystrybucyjną z Primavera Parfum. Dzięki współpracy polskie klientki zyskają dostęp do pełnego asortymentu produktów tego brandu. Czytaj dalej

 • 3400

  Celebruj Jesień z nowym zapachem świecy od Hagi Cosmetics

  Firma Hagi Cosmetics wprowadziła na rynek nową odsłonę świecy z naturalnymi olejkami eterycznymi. Boso po mchu, bo taką nazwę nosi świeca zawiera wosk sojowy oraz naturalne olejki eteryczne z amyrisu, cedru, buchu, pomarańczy, mandarynki i liści cynamonu. Bogactwo naturalnych składników i oryginalny, leśny zapach otula zmysłowym aromatem jesieni. Czytaj dalej

 • 3398

  Poznaj nową, rozgrzewającą jesienną kolekcje Autumn Make-Up 2020 IsaDory!

  Jesień sprawia, że stajemy się spokojniejsi. Po ekscytującym i upalnym lecie, pozwala nam na chwilę zwolnić. Ale nie w makijażu! W tym sezonie królują wyraziste kolory, zdecydowane kreski i szalone połączenia. IsaDora przygotowała kolekcje Autumn Make-Up, w której znajdziemy wszystko co potrzebujemy do wykonania najmodniejszych jesiennych make-upów, które nas dobrze rozgrzeją! Czytaj dalej

 • 3397

  tołpa® holistic nowa innowacyjna linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych

  Po czym poznać, że nasza skóra jest szczęśliwa? Kiedy jest odprężona, zregenerowana i pełna blasku. By to osiągnąć należy pamiętać o odpowiedniej ilości snu, właściwej diecie i aktywności fizycznej. To jednak nie wystarczy. Bodźce emocjonalne podobnie jak fizyczne, mają wpływ na nasz organizm. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/