Wyjście ze strefy komfortu czyli jak zarządzać największą fabryką koncernu L’Oréal

Związana jest Pani od 20 lat z L’Oréal… Chyba dobrze policzyłam? I to jakich lat… To już trzecia fabryka tego koncernu, którą Pani zarządza. L’Oréal Warsaw Plant jest największą fabryką pod względem liczby produkowanych kosmetyków…

Opis zdjęcia
Ewa Urbaniak
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Część swojej edukacji odbyła we Francji otrzymując licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand oraz kończąc studia podyplomowe na ICAM w Lille. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Kariera zawodowa Ewy Urbaniak od początku związana jest z polską fabryką L’Oréal w Kaniach. W 2001 roku rozpoczęła pracę jako inżynier ds. produkcji w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2004 roku stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została oddelegowana w 2007 roku. Sześć lat później została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 roku, objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł. Od kwietnia 2018 roku kieruje jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal Warsaw Plant.

Tak, dokładnie. To trzecia fabryka, którą zarządzam. I rzeczywiście, jest największa pod względem liczby kosmetyków, które produkujemy rocznie. To właśnie pod Warszawą powstają szampony, odżywki do włosów, mleczka do ciała, żele pod prysznic, woda micelarna i farby do włosów. W tym roku wyprodukujemy 375 mln produktów, które trafią na 33 rynki.

Do L’Oréal Warsaw Plant wróciłam w 2018 r. po kilku latach pobytu za granicą i był to sentymentalny powrót do miejsca, w którym zaczynałam pracę. Faktycznie, czeka mnie miły jubileusz w grupie L’Oréal – 20 lat bardzo ciekawych, pełnych różnych wyzwań. L’Oréal dał mi możliwość rozwoju, którą wykorzystałam. Byłam w trzech różnych krajach – w Niemczech, Izraelu i Rosji. Są to kraje różne kulturowo, ale też pogodowo. Kraje, które poznałam bliżej, dzięki temu że mieszkałam tam, zwiedzałam okolice, rozmawiałam z ludźmi, przeżywając z nimi ich aktualne problemy, a także radości i sukcesy. Bardzo wiele się nauczyłam nie tylko zawodowo, ale i prywatnie.

Zderzyła się Pani z różnymi kulturami biznesowymi i różnymi modelami życia. Co uznałaby Pani za największe wyzwanie w trakcie swojej kariery, a co było zupełnym zaskoczeniem?

Było sporo różnych wyzwań na mojej drodze – od poprawy bezpieczeństwa w fabryce w Izraelu, przez rozbudowę fabryki w Moskwie, do dużego transferu produkcyjnego w polskiej fabryce. Ale to są bardzo często projekty techniczne, przy których układa się plan działań i krok po kroku je wykonuje.

Największym wyzwaniem zawsze są ludzie, tym bardziej w różnych kulturach. Zawsze potrzeba czasu, aby zrozumieć ich zasady działania, co ich motywuje, w jaki sposób postępują w różnych sytuacjach. Znaleźć synergię z nimi, by osiągnąć wspólny cel.

Zawsze miło zaskakiwało mnie przyjęcie w tych wspomnianych miejscach. Patrząc na historię Polski, pracowałam w krajach, z którymi na przestrzeni lat różnie nam się układało. Kiedy wyjeżdżałam, miałam pewne obawy – jak zostanę przyjęta, jakie trudności mnie spotkają, z czym będę musiała się zmierzyć. Ludzie, z którymi pracowałam, byli bardzo pomocni, nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym – zawsze mogłam liczyć na poradę, jak i gdzie coś kupić, załatwić, zwiedzić.

Od 2013 r., kiedy koncern zainaugurował pierwszy program zrównoważonego rozwoju, świat się zmienił. Skala wyzwań, przed którymi obecnie stoimy, jest bezprecedensowa. Co w tej chwili jest najtrudniejsze?

W L’Oréal głęboko wierzymy, że zrównoważony rozwój jest skuteczną i słuszną strategią biznesową, która stanowi wyraz odpowiedzialności za los planety i dziedzictwo, jakie pozostawimy przyszłym pokoleniom. W 2013 r. wdrożyliśmy program „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi” (Sharing Beauty with All), który konkretnie definiuje cele, jakie pragniemy osiągnąć w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in. zobowiązaliśmy się do 2020 r. zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko o 60% w stosunku do 2005 r. Teraz nadchodzi czas na podsumowanie i dalsze kroki. Wytwarzane odpady zmniejszyliśmy o 48% w porównaniu do 2005 r. Nasze odpady są w pełni przetwarzane, poddawane recyklingowi lub odzyskiwana jest z nich energia. Nic nie wyjeżdża na składowisko już od 2001 r. Zużycie wody zredukowaliśmy o 48%. Ponadto już od kilku lat kupujemy zieloną energię, ale naszym największym wyzwaniem jest dostęp do gazu ze zrównoważonych źródeł, który będzie wymagał zmian systemowych. Kontynuując ten program, w czerwcu tego roku ogłosiliśmy „L’Oreal for the Future” - nasze nowe zobowiązania do 2030 roku.

Bazując na dotychczasowych rezultatach firma L’Oréal ogłosiła program „L’Oréal for the Future”, który jest swoistym zobowiązaniem do 2030 r. Jakie są główne obszary nowego programu i które z nich w pierwszej kolejności będą wdrażane w polskiej fabryce koncernu?

Program „L’Oréal for the Future” to kontynuacja długoterminowych działań firmy na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego. L’Oréal konsekwentnie podejmuje konkretne zobowiązania związane z ochroną środowiska. Obejmują one całe przedsiębiorstwo i jego łańcuch wartości – od opracowywania produktów, przez pozyskiwanie składników, po produkcję i dystrybucję. W fabryce zobowiązaliśmy się, że do 2025 r. uzyskamy zerowy bilans dwutlenku węgla poprzez poprawę efektywności energetycznej i będziemy korzystać w 100% z energii odnawialnej. Kontynuujemy naszą pracę nad zielonym sercem fabryki – naszą stacją recyklingu wody, aby 100% wody używanej w naszych procesach przemysłowych było odzyskiwane i ponownie wykorzystywane w obiegu zamkniętym. Powinno nam się to udać na długo przed 2030 r. Co ważne, 39% naszych butelek PET pochodzi z recyklingu. I oczywiście naszym priorytetem jest też ochrona bioróżnorodności.

Projekt dotyczący bioróżnorodności w L’Oréal Warsaw Plant jest bardzo interesujący. Fabryka znajduje się w Kaniach na obszarze chronionego krajobrazu i otulinie obszaru Natura 2000. Na terenie zakładu rosną drzewa, które są zabytkami przyrody, znajduje się tutaj staw oraz można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt…

Według raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wyginięciem zagrożonych jest milion gatunków zwierząt i roślin głównie z powodu działalności człowieka. Faktycznie L’Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie krajobrazu chronionego oraz w otulinie obszaru Natura 2000. W związku z tym realizacja projektu „Bioróżnorodność” była naturalnym krokiem w kierunku realizacji założeń prośrodowiskowych. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności oraz skorzystaliśmy z ekspertyzy wyspecjalizowanych naukowców, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy dokładnie poznaliśmy bogactwo flory i fauny zamieszkującej okolice naszej fabryki. Na tej podstawie opracowaliśmy trzyletnią strategię działań, która pozwoli nam chronić i rozwijać bioróżnorodność gatunkową obecną na terenach sąsiadujących z nami. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak cenna jest różnorodność biologiczna oraz jakie działania prośrodowiskowe należy podejmować, by chronić żyjące gatunki.

W L’Oréal dbanie o środowisko idzie ramię w ramię z aspektem ekonomicznym, jak to można przełożyć na język praktyki fabrycznej?

W L’Oréal mamy świadomość, że w obecnych czasach środowisko naturalne podlega ciągłej degradacji, a zasoby naturalne się wyczerpują. Dlatego skupiamy się na ich racjonalnym wykorzystaniu i szeroko pojętym recyklingu. Stąd wszelkie działania proekologiczne (np. działania edukacyjne) mogą wymiernie przełożyć się na rzecz ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że nasze nakłady finansowe nie mają szybkiego zwrotu z inwestycji, ale długofalowo przyczynią się do tworzenia lepszego świata, a my jako lider na rynku czujemy się w obowiązku wyznaczać nowe trendy i pokazywać, w którą stronę powinniśmy podążać.

W związku z kurczącymi się zasobami wodnymi naszej planety L’Oréal od lat podejmuje zaawansowane działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zużyciu wody w produkcji kosmetyków również w Polsce. Koncepcja fabryki obiegu zamkniętego zakłada, że L’Oréal Warsaw Plant stanie się fabryką zero liquid discharge, co oznacza brak emisji ścieków poza teren fabryki…

Tak, zgadza się. Jak już wspomniałam wcześniej, kontynuujemy naszą pracę nad zmniejszeniem zużycia wody w fabryce. W ostatnich latach udało nam się to o 48%. W tym czasie modyfikowaliśmy programy mycia i dezynfekcji (nasz model użycia pary na początku procesu stał się standardem w grupie), odzyskujemy wodę z płaszczy naszych platform, pomp próżniowych czy koncentratu z układów odwróconej osmozy oraz podejmujemy się wielu innych projektów. To wszystko możliwe jest również dzięki zaangażowaniu każdego w fabryce.

W tym roku uruchomiliśmy naszą stację recyklingu wody, która jest kolejnym krokiem milowym, aby stać się fabryką o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że świeżą wodę z wodociągów będziemy pobierać tylko do produktu i celów sanitarnych. Wszystkie procesy wokół produkcji, które wymagają użycia wody, jak mycie urządzeń produkcyjnych, chłodzenie czy wytworzenie pary, będą zasilane wodą ze stacji recyklingu oraz z wymienionych projektów odzysku wody.

Kolejnym etapem zrównoważonego rozwoju fabryki będzie stanie się fabryką tzw. zero liquid discharge, co będzie oznaczało brak zrzutu/emisji ścieków poza teren fabryki. W tym celu nie uniknione są kolejne inwestycje, np. w technologię wyparną, która pozwoli na dodatkowy odzysk wody poprzez odparowanie i tym samym zmniejszenie do zera ilości ścieków. Powstały przy tym procesie granulat soli będzie mógł być wykorzystywany np. do układów zmiękczaczy na stacji wody.

Od ponad 110 lat celem Państwa marki jest tworzenie piękna. Pracuje nad tym 88 tys. kobiet i mężczyzn – pracowników L’Oréal na całym świecie. Co Państwa wyróżnia?

Naszą specyfiką jest różnorodność produktów i wyjątkowa wiedza, która pozwala nam zrozumieć piękno, poznać pragnienia i aspiracje konsumentów na całym świecie, ale też pasja do tego, co robimy, którą podzielają wszyscy pracownicy. To jest powód, dla którego w fabryce panuje wyjątkowa atmosfera. Bo pracuje tam 450 zaangażowanych specjalistów. Ludzie tworzą nasz sukces, dlatego stawiamy na ich rozwój, podnosimy kwalifikacje i pomagamy w podejmowaniu kolejnych wyzwań. W moim zarządzie, 8 z 10 osób jest z awansów wewnętrznych. A gdy w trakcie koronawirusa wyprodukowaliśmy pierwszy żel i trzeba było poskładać kartony, to ludzie, od operatorów po dyrektorów, sami przychodzili pomagać. Jestem bardzo dumna i jednocześnie cieszę się, że mam przyjemność pracować w tak zgranym zespole.

Dyrektor fabryki, ale też kobieta używająca kosmetyków… Jakie produkty znajdziemy na półce w Pani łazience?

Większość naszych marek. A jest ich bardzo dużo – dobieram produkty świadomie, w zależności od potrzeb, tak więc zawsze znajdę coś dla siebie. Ale nie ukrywam, że testuję również nasze nowości. Różnorodność oferty jest niewątpliwie jednym z filarów sukcesu i to sprawia, że po 20 latach nadal jestem ciekawa kolejnych lansowań i obserwuję, jak zmienia się rynek i branża.

Najbliższe plany i marzenia?

Bardzo dużo podróżuję, lubię odkrywać i poznawać inne kultury. COVID-19 trochę pokrzyżował te plany. Mam jednak nadzieję, że wkrótce wrócę do moich podróży, pewnie nieco zmienionych o nowe nawyki. A na razie korzystam i odkrywam Polskę na nowo z dziećmi i cieszę się, że planeta mogła odżyć, gdy my pozostaliśmy zamknięci, co jeszcze bardziej pokazuje naszą ważną rolę w procesie odnowy planety.

Dziękuję za rozmowę.

Ewa Urbaniak, dyrektor L’Oréal Warsaw Plant,
w rozmowie z Teresą Kubsz-Miller

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2020

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3757

  Nowość od Affect paleta cieni Lunar Spell

  Poczuj magię dwunastu odcieni inspirowanych blaskiem księżyca. Siedem matowych, chłodnych cieni zestawionych z pięcioma kosmicznymi, migoczącymi barwami srebra, błyszczącego różu, księżycowego pyłu i ametystu. Łącząc je dowolnie możemy stworzyć marzycielskie, pełne klasy makijaże z nutka tajemnicy. Nów efektów i pełnia kobiecości w jednym. Czytaj dalej

 • 3756

  JESIENNA PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY WEDŁUG EKSPERTA

  Skóra po wakacjach? Najwyższy czas o nią zadbać! Po urlopowych szaleństwach wracamy do rzeczywistości i spokojnego rytmu. Także skórę trzeba ukoić, uspokoić oraz przygotować na trudniejszy okres jesieni i zimy. Jak to zrobić? Odpowiada dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert. Czytaj dalej

 • 3751

  Ten owoc ma moc... pielęgnacji!

  Owoc mango to często wykorzystywany składnik w kuchni indyjskiej. Cztery tysiące lat temu Hindusi uznali go nawet za "owoc bogów". Nie każdy jednak wie, że to nie miąższ, a pestka jest tu prawdziwą gwiazdą. Pomijana w kuchni, z powodzeniem znalazła swoje miejsce w kosmetyce. Tłoczone z pestki masło mango bogate jest w mnóstwo naturalnych substancji odżywczych. Jego wszechstronne – nawilżające, natłuszczające i kojące – działanie na skórę można poznać dzięki kosmetykom z serii Botanic Origin. Czytaj dalej

 • 3743

  Nowy zapach od Avon – stworzony dla kobiety, takiej jak Ty!

  Czasem elegancka i stylowo ubrana, a czasem naturalna i bez makijażu. Zazwyczaj towarzyska i wygadana, dzisiaj nieco introwertyczna i ceniąca sobie spokój – jedna kobieta, a ma tak wiele różnych oblicz. By odzwierciedlić wszystkie aspekty kobiecej osobowości, Avon stworzył nowe perfumy w linii Eve – Embrace, dzięki którym pokochasz każdą wersję siebie i poczujesz się dobrze w swojej skórze. Ambasadorką całej linii zapachów Eve została artystka Natalia Kukulska. Czytaj dalej

 • 3737

  Twoje HAIR SPA z Philip Kingsley!

  Włosy zmęczone mocnym słońcem, wilgotnym powietrzem i wiatrem są przesuszone i matowe. Trudno się je czesze i układa. Na ratunek przychodzi dogłębne nawilżenie, czyli specjalnie przygotowany na te okazję rytuał SPA od Philip Kingsley, do przygotowania w domu! Czytaj dalej

 • 3732

  Oto nowy, kremowy róż Nature Enhanced Blush od IsaDora!

  Pod koniec lata, nie mamy jeszcze ochoty na pełny makijaż. Noszenie ciężkich fluidów czy pudrów to zbyt duży wysiłek dla naszej cery, która, tak jak my, chce jak najdłużej cieszyć się ciepłym powietrzem i swobodą. Wystarczy tak naprawdę lekki krem, tusz do rzęs i róż. Najlepiej taki, który nada nam delikatnego rumieńca, jakbyśmy spędziły całe popołudnie na upalnej plaży. Przed Wami nowy, naturalny róż do policzków w kremie Nature Enhanced Blush od IsaDora! Czytaj dalej

 • 3726

  Lato lekkich stóp!

  Wsunięte w odkryte sandałki, japonki czy tenisówki bez skarpetek – lato to czas, kiedy stopy mogą wreszcie odpocząć. Ale czy na pewno? Odpowiedź brzmi nie, a na pewno niekoniecznie! Często wysoka temperatura czy nie do końca wygodne obuwie (ale za to jakie ładne!) sprawiają, że nogi wyjątkowo szybko się męczą, puchną, a nawet bolą. Dlatego należy dbać o nie przez cały rok, ale pielęgnację dopasowywać do sezonu. Pomogą w tym profesjonalne produkty z linii Nivelazione Skin Therapy PROTECT oraz EXPERT. Czytaj dalej

 • 3725

  Najlepsze scenariusze pisze samo życie. Mydło Biały Jeleń często odgrywa w nich główną rolę

  Mydło potasowe jest niewątpliwie kosmetycznym i gospodarczym dziedzictwem krajowym. Formulacje oparte o ten drogocenny składnik stanowią podróż do przeszłości, gdy mydło potasowe stanowiło nieodzowny element codziennych rytuałów higienicznych oraz piorących. Czytaj dalej

 • 3719

  Delikatne wybielanie Pasty do zębów [BE YOU.] od Curaprox

  Używanie pasty jest nieodłącznym elementem codziennej higieny jamy ustnej. I mogłoby nam się wydawać, że już nic w tej kwestii nas nie zaskoczy, a jednak. W ofercie marki Curaprox znajdziemy pasty do zębów [BE YOU.] w sześciu orzeźwiających smakach i w sześciu żywych kolorach, które są tak piękne, że rozjaśniają nawet poniedziałkowy poranek. Zawierają wyłącznie naturalne składniki, a w tym enzym oksydazę glukozową dającą efekt delikatnego wybielenia zębów. Dodatkowo zamknięte są w ekologicznych opakowaniach o pojemności 60 ml, co umożliwia szybszą zmianę ulubionych smaków. Poznaj nowy wymiar zdrowia jamy ustnej i poczuj świeżość oraz pewność siebie długo po umyciu zębów. Czytaj dalej

 • 3717

  Włos na Radical-nej terapii!!

  Wypadanie, przetłuszczanie się i łupież – to bez wątpienia 3 najczęstsze problemy, jakie dotykają włosy i skórę głowy. Przyczyny? Nieprawidłowa pielęgnacja, źle zbilansowana dieta, ogólnoustrojowe choroby czy skutki uboczne zażywanych lekarstw. Na szczęście w większości to kłopoty przejściowe, z którymi uporać się pomagają odpowiednio dobrane preparaty. Takie jak te z linii RADICAL med, których wysoce aktywne składniki zapewniają kompleksową terapię o szerokim spektrum działania w zależności od indywidualnych potrzeb. Czytaj dalej

 • 3715

  Odkryj soczyste kompozycje z Grasse od Adopt!

  Lato w pełni! A podczas cieplejszych dni mamy ochotę na trochę słodsze i lżejsze kompozycje zapachowe. Adopt’ posiada w swojej ofercie zapachy zawierające w sobie owocowe, soczyste szaleństwo! Wszystkie znajdziesz na półce w drogeriach Rossmann. Czytaj dalej

 • 3713

  POLSKA PREMIERA MARKI RITUALS COSMETICS

  Już 4 sierpnia, Rituals Cosmetics otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. Marka powstała w 2000 roku w Holandii. Zachęca do tego, aby odnajdować szczęście w małych rzeczach i pragnie zmieniać nawet codzienne, rutynowe czynności w wyjątkowe momenty. Jak mówi założyciel i CEO marki Raymond Cloosterman “naszym zamiarem nie jest to, aby sprzedać Ci piękno – naszym celem jest zapewnić Ci doskonałe samopoczucie”. Rituals, zgodnie ze swoją ideą, podkreśla, że każdy moment dnia, pozornie nieistotne, jak poranny prysznic czy nałożenie kremu na ręce, mogą być wyjątkowe, o ile w ten sposób będziemy je traktować. Dzięki bogatej gamie produktów do domu i do pielęgnacji ciała, inspirowanych mądrością i tradycjami starożytnych kultur, codzienne czynności stają się chwilami, które nabierają głębszego znaczenia. Czytaj dalej

 • 3710

  Nowość od Matis Paris – Cell Expert & Cell Skin na ratunek oznakom lockdown ageing!

  Współczesny styl życia większości społeczeństwa oraz niepewna sytuacja związana z pojawieniem się pandemii wywołała u wielu z nas bardzo duży stres, który nie wpłynął jedynie na nasze samopoczucie, ale także zostawił ślad na naszych skórach. Lockdown ageing to termin, który pojawił się stosunkowo niedawno w kosmetologii. Jest to efekt wywołany przez skutki pandemii i życie w niepokoju z nią związane. Czytaj dalej

 • 3701

  Słoneczna matematyka

  Wybierając preparat „na słońce” często, nawet o tym nie wiedząc, kierujemy się matematyką. Wydaje nam się, tak na logikę, że wyższa liczba przy literach SPF, to lepsza ochrona. Ile w tym prawdy? Czym jest w ogóle ten skrót i dlaczego „pięćdziesiątka” jest naprawdę skuteczniejsza od „dwudziestki”? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w towarzystwie zapewniającej przeciwsłoneczną ochronę linii Nivelazione Skin Therapy SUN. Czytaj dalej

 • 3700

  Poznaj najnowszy zapach z linii Little Black Dress

  Historia zapachów Little Black Dress rozpoczęła się dwie dekady temu. Od tego czasu są one jednymi z najchętniej wybieranych przez kobiety na całym świecie. Z okazji celebracji 20. urodzin kultowej linii powstał nowy, ekskluzywny wariant zapachu – The Dress. To urzekająca, kwiatowo-orientalna kompozycja, dzięki której zostaniesz królową letnich nocy! Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/