Szampony – przegląd surowców i trendów

Segment kosmetyków do pielęgnacji włosów jest niezwykle rozbudowany. Klasyczny podział rynku na produkty myjące, kondycjonujące, stylizujące i barwiące zdaje się mieć coraz większe ograniczenia. Rynek obfituje w produkty wielofunkcyjne, które łącząc w sobie pierwotne cele produktów z poszczególnych kategorii, zapewniają konsumentom ciekawsze właściwości użytkowe.

Szampony pozostają podstawowymi i niezbędnymi kosmetykami do pielęgnacji włosów, dzięki czemu nadal posiadają największy udział rynku w segmencie Hair Care. Ten wbrew pozorom „prosty” preparat myjący, ze względu na rosnące wymagania i świadomość społeczeństwa, niejednokrotnie przyjmuje formę 3 w 1, a nawet 4 w 1. Producenci kosmetyków w tak złożonym pod względem ilości marek rynku, aby zapewnić sobie konkurencyjność, dodają do podstawowej funkcji szamponów kolejne atrybuty, takie jak działanie kondycjonujące, antystatyczne, ułatwiające układanie, przeciwsłoneczne, przeciwrodnikowe, łagodzące, przyspieszające porost włosów, przeciwłupieżowe. Zachowują przy tym oczekiwane przez konsumentów właściwości aplikacyjne kosmetyków.

Wielofunkcyjność szamponów
Te wysokie wymagania wobec wielofunkcyjności szamponów stanowią spore wyzwanie podczas recepturowania kosmetyków. Dobre właściwości użytkowe produktu, jak zdolność tworzenia stabilnej piany, odpowiednia reologia, dobre właściwości oczyszczające, długie utrzymywanie świeżości włosów i skóry głowy, są trudniejsze do osiągnięcia przy jednoczesnym zachowaniu łagodnego działania produktu na strukturę włosa, silnych właściwości kondycjonujących i ułatwiających rozczesywanie czy zapewnienie sypkości włosów bez efektu elektryzowania. Konsumenci oczekują nie tylko usunięcia kurzu, sebum i resztek po produktach stylizujących, ale również miękkości i elastyczności włosów, połysku, ochrony przed przyszłymi zniszczeniami, ochrony przed wysoką temperaturą i czynnikami atmosferycznymi lub zmniejszenia aktywności gruczołów łojowych bez wysuszania włosów oraz skóry głowy. Do tego istotnym parametrem podczas dokonywania zakupu jest nie tylko sama kompozycja zapachowa formulacji, ale także zdolność długotrwałego utrzymania zapachu na włosach również po ich wysuszeniu.

Formy fizykochemiczne
Z punktu widzenia formy fizykochemicznej szampony do włosów najczęściej występują w postaci wodnych roztworów surfaktantów, rzadziej emulsji. Większość z nich, przy zachowaniu swojej podstawowej funkcji, mogłaby pozostać transparentna. Niemniej dodatek substancji silnie kondycjonujących, wykazujących mniejszą hydrofilowość, może powodować mętnienie układu. Wówczas najkorzystniejsze jest dodatkowe wykorzystanie perłotwórczych środków powierzchniowo czynnych (np. Glycol Distearate), które poza właściwościami kosmetycznymi stwarzają efekt kremowości układu z perłowym połyskiem. Natomiast dla konsumentów zmętnione roztwory surfaktantów kojarzą się z bogatszą formą, większą ilością składników pielęgnacyjnych i łagodniejszym działaniem na strukturę włosa czy skórę głowy. Z tego samego powodu mężczyźni lub kobiety z silnie przetłuszczającymi się włosami chętniej sięgają po klarowne formy. Te bowiem łączone są z silniejszym oczyszczeniem włosów i odświeżeniem skóry głowy. Należy jednak zaznaczyć, że klarowność, kremowość lub perłowość produktu nie musi mieć bezpośredniego przełożenia na jego właściwości użytkowe.

Odżywki oczyszczające
W ostatnich latach coraz częściej spotykane są szampony do włosów w postaci emulsji ze znaczącym udziałem fazy tłuszczowej. Trend ten początkowo pojawił się w segmencie produktów profesjonalnych, aby w naturalny sposób trafić na rynek detaliczny. Preparaty te nazywane są odżywkami oczyszczającymi lub odżywkami myjącymi, co jest bardzo bliskie ich właściwościom. Duża ilość składników pielęgnacyjnych w postaci kwasów tłuszczowych i ich pochodnych, olejów roślinnych, modyfikowanych silikonów itp. wymusza obecność drugiej fazy w układzie. Jednocześnie faza wodna, bogata w surfaktanty o właściwościach myjących, pozwala na oczyszczenie włosów. Dzięki temu możemy osiągnąć efekt łagodnego mycia przy jednoczesnym bardzo silnym działaniu kondycjonującym i odżywczym. Takie formy nie są jednak przeznaczone do każdego rodzaju włosów. Najczęściej kierowane są dla konsumentek o cienkich, delikatnych, mocno uwrażliwionych włosach, zniszczonych zabiegami chemicznymi lub wysoką temperaturą, często farbowanych, a w szczególności rozjaśnianych, które należy chronić przed nadmiernym odtłuszczeniem. Zaleca się stosowanie tych form zamiennie z klasycznymi szamponami, w zależności od struktury włosa, co 2-3 mycie.

Substancje myjące i kondycjonujące w szamponach
W ramowej recepturze szamponu jako bazowe surowce najczęściej występują anionowe środki powierzchniowo czynne (SPC). Ich popularność wynika z bardzo dobrych właściwości użytkowych, jak oczyszczanie i zdolność tworzenia stabilnej piany. Mimo że sama piana nie ma znaczącego udziału w procesie mycia, pozwala na łatwiejsze rozprowadzanie produktu po powierzchni włosów, a co za tym idzie oszczędniejsze zużycie szamponu. Ma to znaczenie nie tylko dla konsumenta, który niepieniący się produkt zużywa szybciej, ale również dla producenta, mogącego szczycić się wydajnością kosmetyku. Surfaktanty te pozawalają również na łatwe i tanie zagęszczanie formulacji poprzez tworzenie mieszanych miceli z niejonowymi/amfoterycznymi SPC (które i tak z reguły są obecne w preparacie) lub dodatek elektrolitu (np. NaCl). Powyższe cechy powodują, że anionowe SPC stanowią idealny kompromis między dobrymi właściwościami użytkowymi a dość niską ceną.

Najpowszechniej spotykanymi anionowymi detergentami w szamponach, podobnie do innych preparatów myjących, są sole siarczanów oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, np. w postaci soli sodowej siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego (SLES). Spełniają one niekiedy szereg sprzecznych wymagań, które stawiane są wielofunkcyjnym szamponom. Z jednej strony charakteryzują się doskonałymi właściwościami myjącymi, dobrym działaniem pianotwórczym oraz stabilnością piany, nawet w obecności substancji tłuszczowych, oraz są odporne na twardą wodę. Mają przy tym stosunkowo niski potencjał drażniący oraz alergogenny. Potencjał ten dodatkowo obniża się poprzez modyfikacje samej cząsteczki SPC (np. zmianą jonów sodowych na magnezowe) bądź dodatek substancji kompleksujących (np. hydrolizatów protein), które tworząc aglomeraty, utrudniają wnikanie cząsteczek surfaktantów w powierzchniowe kompartymenty skóry i włosów. Z drugiej strony silne właściwości odtłuszczające soli siarczanów oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych mogą wpływać na strukturę włosa poprzez nadmierne odtłuszczanie mytych powierzchni.

Osłonka włosa, będąca jego najbardziej zewnętrzną strukturą, stanowi warstwowo ułożone blaszkowate komórki białkowe zlepione tłuszczowym spoiwem. Ich dachówkowate ułożenie pozwala na pokrycie całej powierzchni włosa, tworząc coś na kształt ochronnej tuby. W skład najbardziej zewnętrznej warstwy osłonki wchodzi kwas 18-metyloarachidowy nazywany 18-MEA. Kwas ten, łącząc się z niżej położonymi strukturami białkowymi, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu hydrofobowego charakteru powierzchni włosa.

Wymywanie 18-MEA i pozostałych lipidów tłuszczowego spoiwa powoduje odsłonięcie leżących poniżej struktur oraz narażenie ich na działanie czynników atmosferycznych, w tym utratę wilgoci. Niszczenie bariery hydrofobowej w konsekwencji prowadzi do podnoszenia się i złuszczania komórek osłonki, szorstkości i płatania się włosów, a w konsekwencji utraty budulca włosa z głębiej położonych warstw. Z tego też względu obecność soli siarczanów oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych powinna być równoważona wysokiej jakości środkami kondycjonujących, chroniącymi włos przed nadmiernym odtłuszczaniem oraz uzupełniającymi ochronną warstwę hydrofobową włosa.

Podobnie skutecznymi pod względem mycia i pianotwórczości, ale o nieco mniejszych zdolnościach odtłuszczających, są sulfonowane parafiny lub alfa-olefiny.

Najczęściej stosuje się pochodne z 14-16 atomami węgla. Stosowane pojedynczo pozostawiają uczucie tępych włosów, co z łatwością niweluje się dodatkiem substancji kondycjonujących. Równie popularne, tanie i o łagodnych właściwościach myjących są sole alkilosulfobursztynianów. Niestety piana powstała z ich użyciem szybko gaśnie w obecności sebum i lipidowych substancji kondycjonujących.

Kolejną atrakcyjną grupą surfaktantów wykorzystywanych w szamponach do włosów są amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Najczęściej spotykane są amidowe pochodne acylowane kwasami oleju kokosowego. Są kompatybilne z większością środków powierzchniowo czynnych, obniżają potencjał drażniący anionowych SPC, a ich wodne roztwory są łatwe do zagęszczania. Dodatkowo wykazują właściwości kondycjonujące ze względu na obecność grup naładowanych dodatnio (przy pH poniżej punktu izoelektrycznego SPC). Najpopularniejszym amfoterycznym SPC jest Cocamidopropyl betaine. W preparatach do mycia włosów dzieci, ze względu na wyjątkowo łagodne działanie, znajdziemy również Cocoamphocarboxyglycinate czy Cocoamidopropylhydroxysultaine (Rys. 1.).

Ze względu na swoje bardzo łagodne działanie najbardziej pożądaną grupą surowców myjących są niejonowe środki powierzchniowo czynne, najczęściej występujące w postaci alkilopoliglukozydów. Ich niewątpliwą zaletą są: kompatybilność z jonowymi surfaktantami, łagodzenie potencjału drażniącego anionowych SPC oraz dobra rozpuszczalność w wodzie. Dodatkowo, w zależności od długości łańcucha alkilowego, mogą wykazywać silne właściwości kondycjonujące włosy. Obok najpopularniejszych alkilopoliglukozydów, jak Lauryl Glucoside czy Coco Glucoside, możemy również spotkać estry sorbitanu, glikoli, glicerolu i poliglicerolu, kopolimery tlenku propylenu lub etylenu, tlenki amin czy oksyetylenowane pochodne alkoholi tłuszczowych. Z uwagi na cenę spotykane są w droższych preparatach do włosów o wielofunkcyjnym działaniu, kierowanych do włosów mocno uwrażliwionych, podatnych na uszkodzenia lub w kosmetykach dla dzieci. Bardzo popularne są również alkanoloamidy kwasów tłuszczowych oraz ich oksyetylenowane pochodne (PEG-11 Cocamide), które poza właściwościami stabilizującymi pianę wykazują zdolność do renatłuszczania skóry i kondycjonowania włosów. Mimo lepszych właściwości użytkowych, dietanoloamidy (Cocamide DEA, Cocamide DIPA) są wypierane przez monoalkanoloamidy (Cocamide Methyl MEA, Cocamide MEA, Cocamide MIPA) ze względu na możliwość tworzenia nitrozwiązków. Z tego również powodu ich kosmetyczne zastosowanie jest ograniczone załącznikiem III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Poza bazowymi i pomocniczymi surfaktantami w szamponach do włosów znajdziemy związki o właściwościach stricte pielęgnacyjnych o różnym mechanizmie działania. Ich podstawowymi funkcjami są m.in. ułatwienie rozczesywania włosów, wygładzenie, zwiększenie połysku poprzez stworzenie na ich powierzchni dodatkowego filmu, działanie antystatyczne oraz nawilżające. Niektóre surowce, jak niskocząsteczkowe proteiny bądź ich modyfikowane pochodne (np. Steardimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin), mogą uzupełniać ubytki w strukturze włosa, zapewniając efekt trwalszy niż samo kondycjonowanie, najczęściej utrzymujące się tylko do kolejnego mycia.

Poza hydrolizatami protein stosuje się pochodne czwartorzędowych soli amoniowych (Rys. 2.), silikony (częściej w postaci modyfikowanych pochodnych, np. Amodimethicone/Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer), lipidy oraz naturalne i syntetyczne polimery modyfikowane czwartorzędowo (np. Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride).

Ich zadaniem jest znoszenie ładunku elektrostatycznego charakterystycznego dla włosów zniszczonych (związki z grupami funkcyjnymi mogą nietrwale wiązać się z centrami aktywnymi włosa) lub adsorbcja na powierzchni włosa (w przypadku niepolarnych składników lipidowych za pomocą wiązań van der Waalsa), dająca w efekcie ochronny film hydrofobowy.


Substancje czynne
Poza substancjami myjącymi i kondycjonującymi w szamponach, podobnie jak w treatmentach, znajdziemy również substancje czynne, np. witaminy, ekstrakty roślinne, ceramidy i inne, spełniające określoną funkcję kosmetyczną, jak również substancje wpływające jedynie na formę fizykochemiczną produktu, takie jak zagęstniki, sekwestranty, regulatory pH, konserwanty, kompozycje zapachowe czy elektrolity. Ich szersze omówienie będzie przedmiotem kolejnych opracowań.

Należy podkreślić, że spora ilość opisanych surowców to syntetyczne środki powierzchniowo czynne. Dla konsumentów, pozostających w trendzie produktów naturalnych, kosmetyki wytwarzane z ich udziałem, mimo wysokich walorów użytkowych, nie są atrakcyjne. W tym przypadku w miejsce syntetycznych surfaktantów stosuje się saponiny, będące naturalnymi składnikami o właściwościach myjących. Charakteryzują się łagodnym działaniem oczyszczającym i stosunkowo stabilną pianą. Obecne są w roślinach, takich jak Kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum), Mydlnica lekarska (Saponaria offi cinalis), czy też Zapian właściwy, znany jako Reetha (Sapindus Mukorossi).


• Arct J., Skład i zasady komponowania szamponów, Wiadomości PTK, 2001, 3(1): 10-20.
• Sułek M.W., Zięba M., Wpływ pochodnych silikonów o wysokim stopniu etoksylowania na właściwości użytkowe szamponów, Polish
Journal of Cosmetology 2010, 13(2): 100-113
• Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska, Receptura kosmetyku. Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, 1/2012, ISBN: 83-89678-64-0
• Robbins C.R., Chemical and Physical Behavior of Human Hair, Springer-Verlag New York, Inc, 2002, ISBN 0-387-95094-X
• Barve K., Dighe A., The Chemistry and Applications of Sustainable Natural Hair Products, Springer International Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-29419-3
• Kabayashi E., Składniki kondycjonujące o działaniu skierowanym na powierzchniową strukturę włosów, SOFW Journal Wydanie Polskie, 2012, 1/2(5): 2-9

 

Magdalena Krulikowska
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia;
Scientific & Regulatory Adviser, Henkel Polska

 

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2017

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/