Rynki wschodzące przyczyną dobrych wyników Henkel w roku obrotowym 2015

2015 był bardzo dobrym rokiem dla naszej firmy. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zysków, zysku na akcję i kwoty proponowanej dywidendy. Wszystkie trzy sektory biznesowe zarejestrowały wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, a także wypracowały znacznie wyższy zysk – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – Głównym motorem wzrostu były rynki wschodzące, które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrego wyniku. Na rynkach rozwiniętych również zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży.

Opis zdjęcia

 

– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, realizując z powodzeniem naszą strategię i tworząc stabilny fundament przyszłego rozwoju firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszych celów na 2016 r. – powiedział Kasper Rorsted, podsumowując osiągnięcia firmy.

Perspektywy działalności w 2016 r.

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego i celów finansowych na 2016 r., Kasper Rorsted powiedział:

Utrzymywać się będą trudne warunki gospodarcze i polityczne. W związku z tym, będziemy nadal dostosowywać wewnętrzne procesy i struktury do sytuacji na rynkach, dążąc do dalszego zwiększania efektywności i konkurencyjności naszych działań. W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%. W latach 2013-2015 skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną rósł w średnim tempie 9,7% rocznie, co pokazuje naszą determinację do osiągnięcia założonego celu, jakim jest CAGR na poziomie 10% w ramach bieżącego cyklu strategicznego – i wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za 2015 r.

Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2015 wyniosły 18,089 mld euro, co stanowi istotny wzrost wobec roku poprzedniego. Kursy walutowe miały korzystny wpływ na przychody ze sprzedaży – na poziomie 4,4%. Z kolei pozytywny wpływ transakcji przejęć i zbycia aktywów wyniósł 2,7%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 3,0%.

Wszystkie sektory biznesowe odnotowały wysokie tempo wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym i Henkel zwiększył swoje udziały rynkowe. W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,9%. Dział Beauty Care (kosmetyki) odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 2,1%, natomiast sprzedaż działu Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wzrosła w ujęciu organicznym o 2,4%.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem zysków i kosztów o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 2,588 mld euro do 2,923 mld euro (12,9%). Do tak pozytywnego wyniku przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe Henkel. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2 645 mln euro w porównaniu z 2 244 mln euro w 2014 r.

Pozycja finansowa netto na koniec roku wyniosła 335 mln euro (31 grudnia 2014 r.: -153 mln euro).

Wyniki w podziale na segmenty biznesu

W 2015 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) z powodzeniem kontynuował korzystny trend rentownego wzrostu notowany w poprzednich latach. Sprzedaż w ujęciu organicznym zwiększyła się o 4,9% w stosunku do poprzedniego roku, co jest wynikiem znacznie lepszym od wyników odnośnych rynków. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży uległy poprawie o 11,0%, do kwoty 5,137 mld euro, po raz pierwszy przekraczając próg 5 mld euro.

Silny wzrost na rynkach wschodzących pozostał istotnym czynnikiem napędzającym dynamikę sprzedaży w ujęciu organicznym w 2015 r. Bardzo duże stopy wzrostu zanotowano także w Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii). Wzrost w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu, mimo że nadal bardzo wysoki, był jednak wolniejszy niż w roku poprzednim, ze względu na trudne warunki rynkowe.

Wyniki na rynkach rozwiniętych kształtowały się korzystnie. W Ameryce Północnej sprzedaż istotnie wzrosła, a w Europie Zachodniej utrzymała dodatnią dynamikę.

Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 879 mln euro, co oznacza znaczną poprawę, o 17,4%. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,9 pp, do 17,1%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł aż o 27,8%, z 615 mln euro do kwoty 786 mln euro.

Dział Beauty Care (kosmetyki) w roku obrotowym 2015 utrzymał trend wzrostowy z lat poprzednich. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 2,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu sprzedaży na odnośnych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 8,1%, do 3,833 mld euro.

W ujęciu regionalnym, dobre wyniki odnotowano na rynkach wschodzących. Szczególnie wysoki wzrost miał miejsce na rynkach wchodzących Azji (z wyłączeniem Japonii), co należy przypisać udanej ekspansji na rynku chińskim. Stopa wzrostu w regionie Ameryki Łacińskiej osiągnęła poziom dwucyfrowy. Kontynuacja notowanego od kilu lat rozwoju w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu również zaowocowała wysoką stopą wzrostu. Silny wzrost odnotowano także w Europie Wschodniej.

Na rynkach rozwiniętych utrzymuje się silna konkurencja szczególnie pod względem cen skali działań promocyjnych. W tym trudnym otoczeniu biznesowym przychody ze sprzedaży segmentu obniżyły się nieco w stosunku do zeszłorocznego poziomu, głównie w wyniku sytuacji w Europie Zachodniej i na rozwiniętych rynkach regionu Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej, mimo nasilonej konkurencji, odnotowano znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wyższy niż rok wcześniej skorygowany zysk operacyjny na poziomie 610 mln euro (wzrost o 12,2%) był najlepszym wynikiem w historii działu kosmetyków. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się aż o 0,6 pp, do 15,9%. Wykazany zysk operacyjny okazał się lepszy o 33,3%, osiągając poziom 561 mln euro.

Wyniki w podziale na regiony

W regionie Europy Zachodniej, charakteryzującym się nadal bardzo silną konkurencją, przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 6,045 mld euro. W ujęciu organicznym odnotowano niewielki spadek przychodów o 0,3%. Dobre wyniki w takich krajach, jak Francja czy Wielka Brytania nie były w stanie w pełni zrekompensować spadków odnotowanych w Szwajcarii i krajach północnoeuropejskich. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej, które ukształtowały się na poziomie 2,695 mld euro, były niższe niż w poprzednim roku ze względu na znaczne osłabienie rubla i innych walut krajów regionu. Jednocześnie w ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła, o 7,3%, głównie dzięki rozwojowi działalności w Rosji i Turcji. Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej i społecznej w niektórych krajach tej części świata, sprzedaż w Afryce i na Bliskim Wschodzie wzrosła nominalnie o 17,3%, do 1,329 mld euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym osiągnął poziom 6,8%, przy znacznym wkładzie każdego z segmentów działalności.

W regionie Ameryki Północnej odnotowano istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, o 26,5% do 3,648 mld euro, głównie za sprawą korzystnego kształtowania się kursów walutowych oraz przejęć dokonanych w 2014 r. Także w ujęciu organicznym w regionie nastąpił znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży, na poziomie 2,3%. W Ameryce Łacińskiej sprzedaż zwiększyła się o 7,9%, do 1,110 mld euro, a jej wzrost w ujęciu organicznym sięgnął 8,8%, przy czym szczególnie wysoki udział miał w nim Meksyk. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wyniosły 3,134 mld euro, co oznacza znaczny, 17,1-procentowy wzrost rok do roku. Mimo spowolnienia wzrostu w Chinach, w ujęciu organicznym sprzedaż w tym regionie zwiększyła się o 2,5%.

Przychody ze sprzedaży na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji (z wyłączeniem Japonii) znacznie się poprawiły w porównaniu z poprzednim rokiem, o 6,2%, osiągając poziom 7,797 mld euro. Dynamikę organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 5,9% osiągnięto dzięki wyższym przychodom we wszystkich segmentach biznesowych. Rynki wschodzące miały po raz kolejny ponadprzeciętny wpływ na odnotowane wyniki pod względem wzrostu w ujęciu organicznym. Z uwagi na wpływ kursów wymiany, udział sprzedaży na rynkach wschodzących nieco się obniżył, do poziomu 43%. Na rynkach rozwiniętych sprzedaż w ujęciu organicznym wzrosła do 10,164 mld euro, czyli o 0,7%.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2016 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 2% a 4%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z sektorów biznesowych firmy. Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekiwany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu ok. 16,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży w poszczególnych sektorach biznesowych powinna kształtować się na ubiegłorocznym poziomie lub powyżej tego poziomu. Zgodnie z oczekiwaniami firmy, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.

 

Źródło: komunikat prasowy Henkel Polska Sp. z o.o.                                                      

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3177

  BASF: Nowa koncepcja spersonalizowanych kosmetyków

  Coraz więcej osób uważa czynności pielęgnacyjne za klucz do indywidualizmu i różnorodności. BASF spełnia rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące produktów kosmetycznych odzwierciedlających ich indywidualne potrzeby i niuanse ich codziennego życia dzięki nowej koncepcji spersonalizowanych kosmetyków. Czytaj dalej

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 3104

  COLGATE WPROWADZA PASTY DO ZĘBÓW SMILE FOR GOOD OPRACOWANE ZE SZCZEGOLNĄ TROSKA O ŚRODOWISKO

  Nowa linia past dostępna jest w pierwszej tubce colgate w pełni nadającej się do recyclingu oraz z transparentnie przedstawionymi składnikami i ich działaniem Czytaj dalej

 • 2965

  Kremowe hity na wakacje. Dermokosmetyki, które zmieszczą się w każdej torebce!

  Ile razy zastanawiałaś się przed wyjściem, wziąć ze sobą krem, a może nie będzie wcale potrzebny? Ile razy podczas pakowania, szukałaś opakowania, do którego mogłabyś przełożyć trochę kremu, by nie musieć brać całego słoiczka? Ile razy okazało się, że Twoja torebka jest za mała i krem się do niej po prostu nie mieści? Jeśli kiedykolwiek musiałaś zadawać sobie te pytania lub miałaś podobne dylematy, to te czasy właśnie się skończyły. A to wszystko za sprawą wygodnego, praktycznego opakowania w wersji podróżnej od BioDermic Dermocosmetics. Czytaj dalej

 • 2938

  Pielęgnacja okolic oczu. Delikatna skóra pod specjalnym nadzorem

  Piękne spojrzenie wymaga pięknej oprawy i nie chodzi nam w tym momencie o wystrzałowy makijaż. Skóra w okolicach oczu jest niezwykle delikatna, niemal pozbawiona gruczołów łojowych, co sprawia, że starzeje się najszybciej. Dodatkowo wszystkie wiemy, że śmiech to zdrowie, ale nawet ono ma swoją cenę… Ale na pewno nie będziemy nikogo zniechęcać do rozdawania uśmiechów, wręcz przeciwnie. Więc co zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Czytaj dalej

 • 2929

  BIO - kremowa odsłona piękna

  Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria kosmetyków BioDermic Dermocosmetics sygnowanych hasłem „BIO warto”. Marka podkreśla, że warto, „bio” udoskonalone receptury kosmetyków pozwalają uzyskać efekty zbliżone do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i sprawić by skóra była piękna i zdrowa. W czym tkwi sekret? Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/