Nowoczesne metody zatrudniania – połączenie klasyki z dobrodziejstwem nowych narzędzi

Rozmowa z Kamilą Kujawską-Krakowiak – HR Biznes Partner w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris

EWA TRZCIŃSKA: Na kłopoty ze znalezieniem pracowników spełniających oczekiwania wskazało prawie 80% pracodawców, którzy prowadzili rekrutację w ubiegłym roku – tak wynika z raportu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, będącego wspólnym projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to zaskakująco wysoki wynik, biorąc pod uwagę, że tak dużo osób szuka zatrudnienia. Czy wynika to z tego, że firmy stosują większą selektywność naboru, bo w warunkach trudnej sytuacji rynkowej szukają osób zdolnych do jak najszybszego osiągnięcia pełnej wydajności pracy i takich, w których nie trzeba inwestować?

Opis zdjęcia
Kamila Kujawska-Krakowiak – HR Biznes Partner w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris. Specjalizuje się w zagadnieniach nakierowanych na optymalizację współpracy, efektywne zarządzanie zespołami, wzmacnianie zaangażowania i motywacji pracowników oraz zarządzanie talentami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach sektora medialnego, produkcyjnego oraz handlowego,
gdzie obejmowała stanowiska specjalistyczne i kierownicze
poświęcone komunikacji wewnętrznej, rozwojowi kadr oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

KAMILA KUJAWSKA-KRAKOWIAK: Co do zdolności do jak najszybszego osiągniecia pełnej wydajności w pracy – zgoda. Czas to pieniądz, a w otaczającej nas rzeczywistości, która każdego dnia przyspiesza, element ten jest nie do przecenienia. Natomiast odnosząc się do braku inwestycji w pracownika – to działanie na krótką metę. Ryzykowne i wbrew pozorom bardzo kosztogenne. Inwestycja w pracownika to podstawa, bo bardzo prawdziwe, choć nadużywane jest stwierdzenie, że „podstawą sukcesu firmy są jej pracownicy”. Pracodawca, inwestując w kapitał ludzki, inwestuje w swój sukces. Oczywiście rozumiem obawy przedsiębiorców, u podstaw których często leży konieczność ograniczenia zatrudnienia czy wyzwanie związane z dużą rotacją personelu. Niemniej jednak w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości umiejętność zdobywania nowej wiedzy i modyfikowania czy dopasowywania swoich działań do potrzeb firmy jest na wagę złota. A to w dużej mierze gwarantuje dokształcanie i przekwalifikowywanie.

Ilu pracowników zatrudnia firma Dr Irena Eris we wszystkich swoich sektorach i jak duża jest rotacja?

W ramach Grupy Dr Irena Eris funkcjonują trzy spółki: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Hotele SPA oraz Kosmetyczne Instytuty. Obecnie Grupa zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Każda z naszych spółek ma inną specyfikę działania, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom rotacji. W Laboratorium Kosmetycznym pracujemy w stabilnych zespołach – w całej firmie rotacja wynosi około 6%, a w fabryce, która jest jej częścią, nawet 3%. Natomiast Hotele SPA i Kosmetyczne Instytuty reprezentują sektor usługowy, gdzie rotacja na stanowiskach recepcjonistek, kosmetyczek, kelnerów czy pokojowych jest na poziomie 20%.

Jak ocenia Pani sytuację ludzi młodych i świeżo upieczonych absolwentów trafiających na rynek pracy? Zdaniem ekspertów na tym rynku brakuje osób o kompetencjach transferowalnych, czyli przydatnych na większej liczbie stanowisk pracy. Jak sobie radzicie w firmie Dr Irena Eris?

Nie dostrzegamy tego problemu. Być może wynika to z tego, że w doborze młodych pracowników bazujemy na inteligencji emocjonalnej, umiejętnościach komunikacyjnych, postawie, ogólnie rzecz ujmując, potencjale pracownika. Kilka lat temu zmieniliśmy założenia polityki rekrutacyjnej. Jako organizacja działająca od ponad 30 lat, nieskromnie możemy powiedzieć, że wiedza związana z produkcją i sprzedażą kosmetyków jest już w nas, w naszych wieloletnich pracownikach. To, czego nam trzeba, to nie nowi eksperci, specjaliści wskazujący co i jak robić, tylko ludzie z otwartymi głowami, którzy od nas tę wiedzę przejmą.

Stąd koncentracja na potencjale, a nie doświadczeniu i stąd też idea programu Laboratorium Talentów? Proszę przybliżyć ten projekt.

Grupa Dr Irena Eris zawsze szła i będzie iść własną drogą. Czerpiemy inspiracje z otoczenia, z zainteresowaniem śledzimy poczynania najlepszych, jednak nigdy nie szliśmy po śladach innych. Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, dobrze wiemy, dokąd zmierzamy i jak tam dojść. Chcemy, by ta droga była naszą drogą. Wiedza jest w nas, doświadczenie również. To, czego nam potrzeba, to otwarte głowy, które utożsamią się z naszym sposobem prowadzenia biznesu i tworząc synergię doświadczenia z energią młodości, będą gotowe czerpać od nas jak najwięcej. Tak właśnie narodziła się koncepcja programu Laboratorium Talentów – 2-letniego programu stażowego dla absolwentów uczelni wyższych. Założenia programu są następujące: co roku ustalamy, w którym obszarze jest zapotrzebowanie na tak zwany talent i do tych obszarów rekrutujemy od dwóch do pięciu osób. Zatrudnieni obejmują stanowisko specjalisty ds. projektów i przez okres dwóch lat przechodzą przez różne komórki organizacyjne, ucząc się specyfiki ich działania i wspierając je w pracy bieżącej.

W jaki sposób nowi pracownicy są witani w Państwa firmie i wprowadzani w jej kulturę organizacyjną?

Do procesu wprowadzenia nowego pracownika przykładamy bardzo duże znaczenie. Pierwszego dnia pracy umieszczamy „na naszej stronie internetowej” notę biograficzną nowego pracownika (wraz ze zdjęciem). Taką informację nowy członek przygotowuje sam, podaje w niej podstawowe informacje: skąd do nas przychodzi, czym się interesuje, co robi w czasie wolnym. Następnie chodzimy z danym pracownikiem po całej firmie, wchodzimy do każdego pokoju, zwiedzamy fabrykę. To bardzo ważny moment w naszym programie, ponieważ nowo zatrudniona osoba ma szansę poznać wielu współpracowników w bardzo krótkim czasie i poczuć klimat organizacji. Mamy świadomość, że im więcej troski i uwagi poświęcimy pracownikowi w pierwszych tygodniach pracy, tym szybciej zaadaptuje się on do nowych warunków i wdroży w powierzone mu zadania. Kluczowe są dwa aspekty adaptacji – po pierwsze, zapoznanie z kulturą organizacyjną firmy, po drugie, z zasadami działania przedsiębiorstwa, procesami wewnętrznymi, specyfiką pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, kończąc na szkoleniach produktowych Pierwsze trzy do siedmiu dni są bardzo intensywne. HR organizuje kilka standardowych spotkań grupowych i szereg spotkań indywidualnych. Najważniejszymi celami tych spotkań są: poznanie osób, z którymi nowy pracownik będzie współpracował, a także zapoznanie go z obszarem odpowiedzialności i wzajemnych powiązań. Nadrzędny jest tu jednak pierwszy, osobisty kontakt i nawiązanie relacji.

Ile trwa program wprowadzania nowego pracownika i kto jest odpowiedzialny za jego adaptację w firmie?

Długość programu adaptacji uzależniona jest od stanowiska; im wyżej osadzone w strukturze, tym więcej wiedzy musimy przekazać. Wówczas takie wdrożenie może trwać nawet do trzech miesięcy.

Co określiłaby Pani jako specyfikę zatrudnienia w firmie kosmetycznej? Co sprawia najwięcej problemów?

Wydaje mi się, że zatrudnianie w firmie kosmetycznej nie różni się zbytnio od zatrudniania w innych branżach. Jednak specyfika zatrudniania w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris z pewnością jest odmienna od pozostałych firm. W naszej szczególną wagę przykładamy do osobowości kandydata – jego kultury osobistej, wartości, nastawienia na otwartą komunikację i współpracę. Chcemy, aby nowy pracownik czuł się dobrze w naszym towarzystwie, ale i my chcemy być pewni, że jest to właściwa osoba. Dzięki takiemu podejściu tworzymy wyjątkową atmosferę pracy, co potwierdzają badania Great Place to Work.

Proszę się pochwalić wynikami tych badań. Za co zostaliście specjalnie wyróżnieni?

Badanie Great Place to Work odnosi się do dwóch aspektów: wskaźnika zaufania (Trust Index), odzwierciedlającego opinie samych pracowników o relacjach panujących w firmie, oraz audytu kultury organizacyjnej (Culture Audit), czyli analizy praktyk HR. Nasze noty w obu przypadkach były na tyle wysokie, że w ostatecznym rozrachunku okazało się, że aż 80% naszych pracowników uważa, że jesteśmy wspaniałym miejscem pracy. Pracownicy docenili kompetencje zarządzających firmą, ich etyczny i uczciwy sposób prowadzenia biznesu, ale także warunki socjalne, troskę o bezpieczeństwo pracowników czy równe traktowanie.

W jaki sposób firma/kierownictwo inspiruje pracowników, aby czuli oni, że ich praca ma szczególne znaczenie, że nie jest tylko pracą?

Główną inspiracją dla pracowników zatrudnionych w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris są jej właściciele – osoby, które są z nami na co dzień, często uczestniczą w ważnych dla pracownika momentach jego życia. Ludzie czują, że pracując w tej firmie, uczestniczą w czymś wyjątkowym, a realizując swoje marzenia, realizują jednocześnie marzenia właścicieli.

Duże wrażenie na nowych pracownikach zawsze odgrywa kontakt z szefową dr Ireną Eris.

Tak, to prawda. Wielu z nich niedowierza, że pani Irena Eris co dzień przyjeżdża do pracy, wspólnie z pracownikami świętuje ich jubileusze, celebruje sukcesy. Pierwszy kontakt z dr Ireną Eris nowy pracownik ma w pierwszym dniu pracy – oprowadzanie po firmie i przedstawianie go pracownikom zawsze zaczynamy od jej gabinetu. Te kilkanaście zdań zamienionych z założycielką firmy, uścisk dłoni, przywitanie w zespole na długo pozostają w pamięci.

Jak dużą rolę w polityce zatrudnienia odgrywa transfer wiedzy i współpraca międzypokoleniowa?

Z uwagi na fakt, że firma powstała w 1983 roku, a trzon naszej kadry pracowniczej stanowią osoby, które pracują tu praktycznie od samego początku, siłą rzeczy praca w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo jest naszym chlebem powszednim. Pracujemy w poszanowaniu dla doświadczenia i wiedzy starszych pokoleń, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, elastyczności i otwartości charakterystycznej dla młodych. Wszystkie pokolenia – a w firmie mamy przedstawicieli zarówno pokolenia BB, jak i X oraz Y – chętnie wymieniają się wiedzą, wykorzystują sprawdzone metody działania, próbują nowych, a co najważniejsze dostrzegają osobiste i zawodowe korzyści płynące ze współpracy międzypokoleniowej.

W każdej firmie mogą wystąpić problemy przy współpracy pomiędzy różnymi pionami. Czy u Państwa też miało lub ma to miejsce?

To oczywiste, że przy dużym obciążeniu pracą, przy naglących terminach i dziesiątkach realizowanych projektów dochodzi do konfliktów międzydziałowych, których źródłem są w wielu przypadkach nieporozumienia czy błędnie przyjęte założenia. W takich sytuacjach staramy się reagować na bieżąco – poprzez rozmowy z kierownikami komórek, na spotkaniach grupowych i na team-coaching skończywszy.

Jakie piony są najbardziej narażone na konflikty?

Zazwyczaj te, które muszą ze sobą współpracować, a jednocześnie mają odmienne priorytety, inne perspektywy. Książkowo jest to marketing i sprzedaż, ale może też być planowanie i zaopatrzenie, marketing i R&D, i wiele innych.

W jaki sposób pracownicy mogą zadawać pytania, przekazywać informacje zwrotne albo w inny sposób komunikować się z menedżerami (w szczególności z kierownictwem wyższego szczebla)?

Jedną z naszych firmowych kompetencji jest otwarta i rzetelna komunikacja, a przykład zastosowania jej w praktyce idzie z samej góry, czyli z najwyższych szczebli struktury. Jesteśmy firmą, która ceni sobie nieformalne formy komunikacji – mówimy sobie po imieniu, preferujemy osobistą rozmowę nad wymianę e-maili, jesteśmy otwarci na kontakty ze współpracownikami bez względu na to, jaką grupę roboczą reprezentują. Taka atmosfera sprzyja bezpośrednim kontaktom, więc większość pracowników nie ma oporów, by z trudnymi tematami zapukać do drzwi kierownika, dyrektora czy nawet prezesa.

W jaki szczególny sposób firma pomaga pracownikom zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i rodzinnym? Jakie polityki i praktyki prorodzinne oferuje (wsparcie dla matek i ojców)?

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zatrudnia blisko czterysta osób, z czego 60% stanowią kobiety. Najwyższe stanowiska w spółce w 70% obsadzone są przez panie. Mając pełną świadomość ich oczekiwań i potrzeb, spółka wypracowała politykę personalną, sprzyjającą pogodzeniu ról zawodowych i prywatnych. Jej podstawowe założenia to między innymi elastyczność w dopasowaniu godzin pracy do obowiązków rodzinnych. Wiele osób pracuje według zadaniowego czasu pracy. Czas pracy wielu grup zawodowych jest elastyczny – pracownicy działów, takich jak marketing czy sprzedaż, mają możliwość samodzielnego ustalania godzin rozpoczynania i zakończenia pracy. Kolejny aspekt to szanowanie wyborów związanych z macierzyństwem oraz wsparcie młodych matek, kobiet planujących ciążę lub wychowujących dzieci. Umowy na zastępstwo, indywidualny program powrotu po urlopie macierzyńskim, dostęp do informacji, awansów i rozwoju to zaledwie kilka ze stosowanych w firmie rozwiązań, które budują poczucie przynależności do organizacji, ale przede wszystkim zwiększają poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracy. Z wielu takich rozwiązań korzystają również ojcowie, choć ewidentnie o wiele rzadziej.

Jakie stanowisko najtrudniej obsadzić?

Aktualnie specjalistyczne, wymagające szczególnych kompetencji i uprawnień, kadrę inżynieryjną. Z pozostałymi stanowiskami nie mamy większego problemu. Siła marki i renoma firmy, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku pracy, bardzo się sprawdza.

Metody zarządzania koncentrujące się na autorytarnym przywództwie przestały być efektywne. Organizacje zaczęły szukać liderów inteligentnych społecznie i emocjonalnie. Naukowcy z MIT w Cambridge i Carnegie Mellon University przeprowadzili badanie, które potwierdziło jednoznacznie, iż wysoki poziom IQ w nieznacznym stopniu wpływa na powodzenie członków zespołu i jego lidera. O sukcesie decyduje w dużym stopniu empatia i zgodna współpraca, a nie indywidualny wyścig szczurów. Firmy skupiają się na szukaniu „jak najbardziej produktywnych jednostek”, prawie pomijając miękkie kompetencje, które według badań (także Uniwersytetu Harvarda) stanowią podstawowy czynnik sukcesu lidera/menadżera XXI wieku.

- Cóż… słysząc te słowa, uśmiecham się radośnie. Cieszę się, że inni dostrzegli to, co u nas sprawdza się od dawna. Jak już wspominałam, w rekrutacji staramy się przede wszystkim dostrzec potencjał kandydata. Robimy to na wiele sposobów – badamy jego umiejętność dopasowania, samoświadomość, samoocenę, samokontrolę, motywację, nastawienie na współpracę, otwartą komunikację czy wartości. Z takiego wachlarza kompetencji psychologicznych łatwo jest wyczytać predyspozycje kandydata, które stoją u podstaw jego skuteczności i decydują o wynikach podejmowanych przez niego działań.

Na czym polega Państwa program zarządzania talentami w ramach Akademii Rozwoju Osobistego?

Akademia Rozwoju Osobistego (ARO) to projekt adresowany do pracowników firmy, którzy chcą wykorzystać swój potencjał do realizacji aktualnych i przyszłych celów organizacji. W ramach ARO uczestnicy biorą udział w szkoleniach, dzięki którym zwiększają świadomość siebie oraz swojego wpływu na organizację, usprawniają umiejętność komunikowania i zarządzania zaangażowaniem własnym oraz grup projektowych. Największym jednak wyzwaniem jest realizacja projektu biznesowego spoza obszaru codziennej pracy uczestnika. I tak handlowiec realizuje projekt inżynierski, HR-owiec – księgowy, a brygadzista produkcji – marketingowy. Dzięki ARO rozwijamy pracowników poprzez nowe wyzwania, dzięki temu chętniej podejmują działania niestandardowe, a przede wszystkim dostrzegają możliwości szerszego rozwoju nie tylko w obszarze swojej odpowiedzialności.

Kto decyduje u Państwa o konkretnych przyjęciach?

Zapotrzebowanie na rekrutacje wynika bezpośrednio ze struktury firmy. Uruchamiane są przez kierownika komórki, w której występują wakaty. HR początkowo prowadzi rekrutację samodzielnie, po czym włącza bezpośrednich menadżerów, a w końcowej fazie menadżerów wyższego szczebla. Do doboru właściwych ludzi przykładamy bardzo dużo uwagi i mimo że jest to bardzo czasochłonne, nie rezygnujemy. Im więcej czasu i uwagi poświęcimy na poszczególnych etapach rekrutacji, tym większe korzyści obserwujemy po przyjęciu pracownika do pracy.

Stawiacie na rekrutację wewnętrzną czy przez firmy rekrutujące?

Bazujemy na rekrutacji prowadzonej przez nasz Dział Personalny. W przypadkach, gdy jest wiele projektów rekrutacyjnych naraz lub poziom trudności projektu jest dość wysoki (kadra kierownicza, szczególne kwalifikacje), wspieramy się naszymi partnerami.

Dziś to prawdopodobnie HR-owa nowość, ale być może za kilka lat będzie to standard – rekrutujący kręcą filmy zachęcające kandydatów do aplikowania na wolne stanowiska. Taki filmik ma umacniać dobry wizerunek firmy i wspomóc tradycyjną rekrutację. Do wyboru są: wideo autopromocyjne, wideo z udziałem pracowników oraz samego rekrutującego, który zachęca do aplikowania do firmy. Czy stosujecie tego typu metody?

Nie stosujemy. Póki co przyglądamy się im z zainteresowaniem.

Rekrutacja w XXI wieku stanowi nie lada wyzwanie. Tradycyjne metody nie dają wysokiej skuteczności na znalezienie kandydatów spełniających kryteria danej organizacji. Ogłoszenia, udział w Targach Pracy, profesjonalna strona kariery, direct search czy system poleceń to coraz częściej za mało, aby przyciągnąć najlepszych. Rozwiązania mogą przynieść nowoczesne narzędzia rekrutacyjne, dzięki którym możemy zyskać przewagę nad konkurentami poszukującymi pracowników o tym samym profilu kompetencyjnym. Jakie narzędzia uważa Pani za najbardziej skuteczne w rzeczywistości firmy kosmetycznej?

Pod tym względem wciąż jesteśmy tradycjonalistami, zarówno jeśli chodzi o kanały dotarcia do potencjalnych kandydatów, jak i sam proces rekrutacji. Ogłoszenia publikujemy na portalach rekrutacyjnych oraz na naszej stronie internetowej. Jesteśmy rozpoznawalną firmą, więc zazwyczaj te narzędzia zapewniają nam satysfakcjonujący poziom spływu aplikacji. Nasi rekruterzy prowadzą projekt od początku do końca, co daje nam gwarancję, że proces nie zostanie zaburzony przez niespójne założenia, wyobrażenia czy oczekiwania. Samodzielnie przeprowadzają preselekcję, dokładnie analizują każde nadesłane CV. Osobiście umawiają kandydata na rozmowę rekrutacyjną, którą przeprowadzają podczas bezpośredniego spotkania, a następnie towarzyszą mu w kolejnych etapach procesu. Te metody wymagają wiele czasu, dużego zaangażowania, uważności i koncentracji na kandydacie, ale to też stanowi o ich skuteczności.

Jak wynika z sondaży, za idealnego pracodawcę uważamy takiego, u którego nie musimy bać się zwolnień czy zaniedbywania rodziny, mamy możliwość rozwoju zawodowego. Idealna praca powinna być pełna nowych wyzwań i dawać niezależność oraz możliwość zarządzania ludźmi. Co ciekawe, poczucie misji, kreatywność czy kariera międzynarodowa okazały się celami zawodowymi dla najmniejszej liczby osób. Wynagrodzenie również jest ważnym czynnikiem w ocenie „idealności” pracodawcy. Pokolenie obecnych specjalistów to tak zwana klasa średnia na dorobku, obarczona zobowiązaniami finansowymi, dlatego zachowanie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia jest dla nich ważne. Jednak gdy firma oferuje bardzo intratne warunki zatrudnienia, ale nie spełnia innych oczekiwań pracownika, takich jak: atmosfera, szacunek, poczucie bezpieczeństwa czy rozwój, to znacznie obniża to efektywność i zaangażowanie. Czy macie Państwo w firmie podobne przekonanie i doświadczenie?

Zdecydowanie tak. Na tym właśnie opieramy naszą kulturę organizacyjną – na szacunku, współpracy i zaufaniu pracowników do siebie nawzajem, pracowników do organizacji oraz organizacji do pracowników. W naszej działalności bazujemy na czterech zasadach, które są dla nas fi larami codziennej pracy: innowacyjności, efektywności, odpowiedzialności i niezależności. Dwie ostatnie są bezpośrednio powiązane z warunkami pracy, poczuciem bezpieczeństwa i niezależnością finansową.

Z punktu widzenia pracodawcy konkurencyjność finansowa ma też swoje granice. Są pułapy, których pracodawcy nie będą w stanie przeskoczyć i też nie będą chcieli. I wtedy właśnie na szali firma położy to, co oferuje poza wynagrodzeniem. Co w Państwa firmie uznałaby Pani za ten specyficzny języczek u wagi?

Tu znów muszę się odnieść do bytu niematerialnego – do tożsamości firmy, do jej kultury organizacyjnej. Nasz system wartości, zestaw reguł i norm postępowania, przywiązanie do tradycji – to wszystko wpływa na kształt naszej firmy i zachowanie pracujących w niej osób. W firmie panuje atmosfera życzliwości, otwartości, uczciwości. Myślę, że jest to nie do przecenienia.

Czy może Pani podać konkretne przykłady, które pokazują, że kultura organizacyjna Państwa firmy przyczynia się do odnoszenia sukcesów przez nią?

Przykładów tych jest mnóstwo – to nasz każdy nowy produkt na rynku. Zakończone sukcesem wdrożenie stanowi kompilację pracy wielu zespołów – od kreatywnego działu marketingu, poprzez laborantów, technologów, IT, wspierające zaplecze informatyczne, kontrolerów jakości, HR, zapewniające właściwy poziom motywacji, dział mas, konfekcję, inżynierów produkcji, sprzedaż, magazynierów, na biurze obsługi klienta skończywszy. A właściwie skończywszy na naszych ekspertach ds. pielęgnacji i makijażu, przedstawicielach ds. kluczowych klientów czy przedstawicielach medycznych, bo to oni są ostatnim ogniwem łańcucha, który łączy nas z klientem. Wszyscy ci ludzie mają swój osobisty wkład w sukces firmy, a jest to możliwe dzięki atmosferze współpracy, nastawieniu na otwartą komunikację, wzajemnemu szacunkowi, poczuciu wspólnoty i działaniu na rzecz wspólnych celów – dzięki naszej wyjątkowej kulturze organizacyjnej.

Czy zgodzi się Pani ze mną, że możemy nasz wywiad podsumować myślą J. W. Goethego: „Cokolwiek możesz zrobić albo wymarzyć, zaczynaj. Śmiałość ma w sobie geniusz, magię i siłę”?

Zdecydowanie tak.

 

Dziękuję za rozmowę.

Ewa Trzcińska

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 2/2017

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 3177

  BASF: Nowa koncepcja spersonalizowanych kosmetyków

  Coraz więcej osób uważa czynności pielęgnacyjne za klucz do indywidualizmu i różnorodności. BASF spełnia rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące produktów kosmetycznych odzwierciedlających ich indywidualne potrzeby i niuanse ich codziennego życia dzięki nowej koncepcji spersonalizowanych kosmetyków. Czytaj dalej

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 3104

  COLGATE WPROWADZA PASTY DO ZĘBÓW SMILE FOR GOOD OPRACOWANE ZE SZCZEGOLNĄ TROSKA O ŚRODOWISKO

  Nowa linia past dostępna jest w pierwszej tubce colgate w pełni nadającej się do recyclingu oraz z transparentnie przedstawionymi składnikami i ich działaniem Czytaj dalej

 • 2965

  Kremowe hity na wakacje. Dermokosmetyki, które zmieszczą się w każdej torebce!

  Ile razy zastanawiałaś się przed wyjściem, wziąć ze sobą krem, a może nie będzie wcale potrzebny? Ile razy podczas pakowania, szukałaś opakowania, do którego mogłabyś przełożyć trochę kremu, by nie musieć brać całego słoiczka? Ile razy okazało się, że Twoja torebka jest za mała i krem się do niej po prostu nie mieści? Jeśli kiedykolwiek musiałaś zadawać sobie te pytania lub miałaś podobne dylematy, to te czasy właśnie się skończyły. A to wszystko za sprawą wygodnego, praktycznego opakowania w wersji podróżnej od BioDermic Dermocosmetics. Czytaj dalej

 • 2938

  Pielęgnacja okolic oczu. Delikatna skóra pod specjalnym nadzorem

  Piękne spojrzenie wymaga pięknej oprawy i nie chodzi nam w tym momencie o wystrzałowy makijaż. Skóra w okolicach oczu jest niezwykle delikatna, niemal pozbawiona gruczołów łojowych, co sprawia, że starzeje się najszybciej. Dodatkowo wszystkie wiemy, że śmiech to zdrowie, ale nawet ono ma swoją cenę… Ale na pewno nie będziemy nikogo zniechęcać do rozdawania uśmiechów, wręcz przeciwnie. Więc co zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Czytaj dalej

 • 2929

  BIO - kremowa odsłona piękna

  Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria kosmetyków BioDermic Dermocosmetics sygnowanych hasłem „BIO warto”. Marka podkreśla, że warto, „bio” udoskonalone receptury kosmetyków pozwalają uzyskać efekty zbliżone do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i sprawić by skóra była piękna i zdrowa. W czym tkwi sekret? Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/