Nowoczesne metody badań kosmetyków na przykładzie linii Skalpel

W ciągu ostatnich dwudziestu lat można zaobserwować w Polsce intensywny rozwój kosmetologii, który jest związany ze zmianami pokoleniowymi, rosnącymi potrzebami społeczeństwa, ale przede wszystkim intensywnym rozwojem nauk medycznych. Można zauważyć, że rozwój tej dziedziny pełni ważną rolę w życiu człowieka, który od wieków stale poszukiwał preparatów, eliksirów i specyfików, mających zapewnić mu wieczną młodość i urodę.

 

Dziś wiadomo, że procesy starzenia można jedynie opóźnić. Dlatego każdego dnia w laboratoriach (ośrodkach badawczych) powstają coraz bardziej innowacyjne produkty kosmetyczne oraz zostają opracowane nowe metody ich aplikacji, mające na celu poprawić wywoływany przez nie efekt i zwiększyć ich skuteczność. Firmy kosmetyczne prześcigają się w poszukiwaniu na rynku nowych surowców, głównie składników aktywnych. Powstają coraz to nowsze preparaty, mające na celu sprawić, że niezależnie od wieku człowiek czuje się i wygląda młodziej [1, 2].


Jedną z prężnie rozwijających się firm na polskim rynku jest Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., która opracowała linię Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek. Zabieg ten jest skierowany do osób ze skórą dojrzałą. Zawiera między innymi smoczą krew, kwas hialuronowy oraz ciągle popularny i doceniany olej arganowy.

Smocza krew jest miękką żywicą naturalną, pozyskiwaną z drzewa dracena smocza zwanego także drzewem smoczym lub smokowcem. Posiada silne właściwości regenerujące, odżywcze i wygładzające. Spowalnia oznaki starzenia, doskonale nawilża oraz poprawia sprężystość i elastyczność skóry [3].

Kwas hialuronowy stanowi jeden z najbardziej wartościowych składników nawilżających stosowanych w kosmetyce. Przyczynia się do odbudowy uszkodzonego naskórka, tworzy na skórze film ochronny zapobiegający utracie wody, wygładza, ujędrnia oraz poprawia elastyczność skóry.

Olej arganowy nawilża i ujędrnia skórę, działa rewitalizująco, przeciwdziała procesom starzenia się skóry, poprawia jej elastyczność i jędrność, wspomaga odnowę komórek. Wygładza, uspokaja podrażnioną skórę oraz działa przeciwzapalnie [3].

Badania doświadczalne

Głównym przedmiotem badań były preparaty kosmetyczne firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek. Do badań wykorzystano emulsje do masażu, koncentrat liftingujący, maskę oraz krem. 

Badania na kosmetykach można podzielić na dwa rodzaje: obowiązkowe i dodatkowe. Do badań obowiązkowych zalicza się wymagane prawnie: badania dermatologiczne, aplikacyjne, ocenę bezpieczeństwa oraz tzw. test konserwacji. Producent przeprowadza szereg badań kosmetyku przed zatwierdzeniem samej receptury, w trakcie produkcji oraz po jej zakończeniu. Są to badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, różnego rodzaju testy stabilności w czasie itp. Mają one na celu przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo produktu, ale także określić, czy jego receptura jest właściwa, odpowiednio skomponowana i adekwatna do założeń [2, 4].

Do badań dodatkowych zalicza się między innymi badania aparaturowe i sensoryczne. Najbardziej cenione są badania aplikacyjne inaczej zwane użytkowymi. Przeprowadza się je pod nadzorem lekarzy dermatologów i kosmetologów na wybranej grupie probantów, którzy przez określony czas i w ściśle ustalony sposób stosują preparaty kosmetyczne oraz wypełniają specjalne ankiety, zawierające opinie na temat ich działania. Wyniki tych badań są podawane w formie skali procentowej. Reprezentatywne próby dla badań aplikacyjnych określa się dla 10-15 i większej liczby osób, które są dobrane w taki sposób, aby było możliwe dokładne określenie zakresu i skuteczności działania preparatu.

Dynamiczny rozwój przemysłu kosmetycznego sprawił, że wzrasta zainteresowanie właściwościami reologicznymi kosmetyków, ponieważ reometria staje się jedną z rutynowych technik kontroli jakości produktu i ważnym narzędziem w pracach badawczo – rozwojowych [5]. Właściwości reologiczne preparatów kosmetycznych nie tylko wpływają na ich właściwości użytkowe, ale często są dobrane do rodzaju kosmetyku, jego przeznaczenia i działania na skórę, włosy czy paznokcie. Często wymaga się, by niektóre preparaty pozostawały pewien czas na skórze, należą do nich np. maseczki kosmetyczne. Inne mogą mieć rzadszą konsystencję, związaną z koniecznością lepszego rozprowadzania na większej powierzchni, np. balsamy do ciała. W niektórych przypadkach celem stosowania danego kosmetyku jest stworzenie ochronnego filmu na skórze. Z tych powodów właściwości reologiczne preparatów powinny się weryfikować z deklaracjami producentów, związanymi z przeznaczeniem i funkcją kosmetyku.

Ogromne znaczenie ma prowadzenie badań w zakresie testowania zmian właściwości reologicznych gotowych preparatów podczas ich użytkowania. Daje to możliwość udoskonalenia już wprowadzonych kosmetyków i poprawy ich właściwości, np. łatwości rozsmarowania, lepkości lub odczucia przy ich aplikacji na skórę. Dla producentów kosmetyków właściwości reologiczne stanowią parametr, dzięki któremu możliwa jest kontrola jakości otrzymanego produktu. Możliwość uzyskania jednorodnej i stabilnej emulsji może zależeć między innymi od dostępności i pochodzenia surowców, temperatury wytwarzania i otoczenia a także warunków przechowywania [6, 7].

Materiały i metody badań

Przeprowadzono badania aplikacyjne na odpowiednio dobranej grupie probantów, mające na celu potwierdzenie użytkowych właściwości badanego preparatu. Badania użytkowe wykonuje się również po to, aby zapewnić konsumenta o bezpieczeństwie stosowania produktów oraz wykluczyć niepożądane działania i potencjalne zagrożenia. Badania aplikacyjne przeprowadzono na 10 kobietach w wieku od 30 do 40 lat, które poddały się 5 zabiegom z użyciem kosmetyków z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek, w odstępach czasowych 7 dni.

Dodatkowo wykorzystując urządzenie do badania skóry Visioscope® PC, przeprowadzono dokładną diagnostykę skóry probantów.Kamera do oceny skóry pozwala na oglądanie powierzchni skóry, porów, zmarszczek, blizn, przebarwień, znamion oraz włosów w powiększeniu. Badanie to wykonano przed i po zastosowaniu preparatów kosmetycznych z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek. W kolejnym etapie przeprowadzono badania reologiczne, które wykonano za pomocą reometru rotacyjnego HAAKE RS75.

Analizie poddano właściwości tiksotropowe wybranych kosmetyków fi rmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. Właściwości te mogą być mierzone w różny sposób. Jednak zgodnie z doniesieniami literaturowymi nie udało się opracować uniwersalnej metody pomiaru jednoznacznie opisującej to zjawisko. Właściwości tiksotropowe są uzależnione zarówno od metodyki pomiaru, sposobu przygotowania i rodzaju emulsji kosmetycznej, a także od czasu trwania eksperymentu. Dlatego z punktu widzenia reologii właściwości tiksotropowe są cechą emulsji, związaną z niszczeniem jej struktury wewnętrznej oraz uzależnioną od czasu i szybkości ścinania.

Badania reologiczne przeprowadzono w trzech krokach:

• sporządzono wykres krzywej płynięcia w trybie CS zwiększając liniowo naprężenie styczne aż do osiągnięcia wartości szybkości ścinania g= 500 s-1;

• próbkę emulsji poddawano ścinaniu w trybie CR przy szybkości ścinania g= 500 s-1 przez czas 60 s, rejestrując zmiany naprężenia ścinającego;

• w trybie CR stopniowo obniżano szybkość ścinania do zera rejestrując zmiany naprężenia stycznego. Właściwości reologiczne kosmetyków badano w temperaturze 32°C, która odpowiada temperaturze aplikacji preparatu na skórze.

Omówienie wyników badań

Probantki, które wybrano do badań posiadały skórę suchą. W pierwszej kolejności wykonywano 20 minutowy masaż kosmetyczny, następnie na oczyszczoną skórę zaaplikowano koncentrat liftingujący. Po wmasowaniu koncentratu nałożono pędzelkiem cienką warstwę maski i pozostawiono ją na około 15-20 minut. Po upływie tego czasu stonizowano skórę i wmasowano krem liftingujący na zakończenie zabiegu.

 

Wszystkie probantki po każdym zabiegu kosmetycznym wypełniały ankietę, w której dokonywały oceny efektów zabiegu. Wyniki przedstawiono graficznie na rysunkach od 1 do 2 Analizując wyniki badań (rys. 1 i 2) aplikacyjnych linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek, można zauważyć, że już po pięciu zabiegach widoczne są rezultaty. Skóra jest nawilżona i zdecydowanie wygładzona. 90% osób poddanych zabiegowi zauważyło poprawienie sprężystości i elastyczności skóry.

Przed przeprowadzeniem i po wykonaniu pięciu zabiegów Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek wykonano zdjęcia skóry twarzy urządzeniem do badania skóry Visioscope® PC (rys. 3 i 4).

Analizując zdjęcia, przedstawione na rysunkach 3 i 4, zauważalne jest rozjaśnienie i wygładzenie skóry. Skóra wyglądała na nawilżoną, a zmarszczki stały się mniej widoczne. Z punktu widzenia przemysłu kosmetycznego, jednym z najważniejszych badań kosmetyków są pomiary właściwości reologicznych (tiksotropowych). Na rysunku 5 przedstawiono wyniki badań tiksotropii na przykładzie kosmetyków z linii Skalpel – bezinwazyjna redukcja zmarszczek.

Uzyskane wyniki pomiarów (rys.5) wskazują, że właściwości reologiczne przebadanych próbek zależą od czasu ścinania, nie dają jednak odpowiedzi, czy emulsje te są płynami tiksotropowymi, to znaczy, czy nastąpiła trwała degradacja struktury wewnętrznej płynu, czy też nastąpi jej odbudowa. Dla maski, bezpośrednio po zakończeniu testu pętli histerezy ponownie wyznaczono krzywe płynięcia przy wzrastającej i malejącej szybkości ścinania. Krzywe płynięcia pokryły się, co wskazuje, że struktura płynu podczas tego eksperymentu nie ulega zmianie. Kształt krzywych płynięcia, przedstawionych na rysunku 5, wskazuje, że użyte w badaniach kosmetyki są płynami z granicą płynięcia. Wielkość tę wyznaczono dla badanych próbek, wykorzystując zależności naprężenia stycznego od szybkości ścinania uzyskane w 1 kroku testu pętli histerezy przy kontrolowanym naprężeniu stycznym.

Podsumowanie

Opisane powyżej metody badawcze pozwalają na podniesienie konkurencyjności wyrobów przez zwiększenie ich atrakcyjności dla konsumentów. Badania reologiczne mogą być stosowane w trakcie opracowywania nowych receptur kosmetyków oraz oceny gotowych produktów kosmetycznych. Badania aplikacyjne pozwalają potwierdzić deklaracje producentów umieszczane na opakowaniach na temat działania kosmetyku. Wszystkie te metody umożliwiają dostosowanie kosmetyku do potrzeb konsumentów.

Opracowanie: 
dr Joanna Płocica
Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych Farmona Sp. z o.o.
dr hab. inż., prof. nadzw. PK Barbara Tal–Figiel
dr inż. Wiesław Figiel
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2014

Literatura

1] Mrukot M., Receptariusz kosmetyczny, Wydawnictwo MWSZ, Kraków 2004.

2] Sarbak Z., Jachymska – Sarbak B., Sarbak A., Chemia w kosmetyce i kosmetologii, Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław 2013.

3] Materiały szkoleniowe – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o.

4] Płocica J., Turek P., Figiel W., Tal – Figiel B, Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, Polish Journal of Cosmetology 2013,

16/2, 163-167.

5] Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym, Ćwiczenia, dostęp on line: 15.12.2011, http://www.kchn.uph.edu.pl/metody_analityczne/MA_cwiczenie_5.pdf

6] Brummer R., Hamer G.: Rheological Methods to Characterize Cosmetic Products; Second World Congress on Emulsion, 1997, 2, 2-4.

7] Brummer, R.; Godersky, S., Rheological studies to objectify sensations occurring when cosmetic emulsions are applied to the skin, Colloids and Surfaces – A – Physiochemical and Engineering Aspects, 1999 , 1- 2, 89 – 94.

 

Udostępnij materiał w

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/