Nowe doniesienia w zakresie koloryzacji włosów

Ludzki włos posiada skomplikowaną, kompleksową budowę, składającą się z trzech morfologicznie różnych elementów (medulli, kory i osłonki), w których keratyna stanowi główny materiał budulcowy (od 65% do 95% całego włosa).

Opis zdjęcia

Profil aminokwasów, tworzących poszczególne fragmenty włosa może być różny i zależny od miejsca, w którym rosną oraz ich wieku. Pigmenty nadające włosom odpowiednią barwę, produkowane są przez melanocyty, znajdujące się w mieszku włosa w tzw. macierzy, określanej potocznie cebulką. Prawidłowy podział komórek macierzy odpowiada za wzrost łodygi (trzonu) włosa. Środkową część łodygi stanowi rdzeń nazywany medullą. Jest on otoczony przez korę (cortex), zbudowaną z nitkowatych, włóknistych struktur (fibryli). Warstwa korowa jest bardzo wytrzymała i zapewnia włosom odporność mechaniczną na całej ich długości. Zewnętrzną warstwę włosa stanowi osłonka (cuticule), zbudowana z płaskich, nachodzących na siebie komórek nazywanych łuskami. Stanowi ona barierę ochronną, pozwalającą utrzymać we włosie odpowiedni poziom wilgoci i nadającą połysk.

Naturalny kolor włosów pochodzi od pigmentów, które w procesie wzrostu włosa, trafiają do kory i medulli. Stopień polimeryzacji, ilość i rozmieszczenia tych naturalnych barwników w obrębie trzonu włosa nadaje mu różne odcienie. Naturalny
kolor włosów, jest przede wszystkim wynikiem obecności (w różnych proporcjach i różnej ilości) dwóch rodzajów pigmentów: eumelaniny (czarno-brązowa) i feomelaniny (czerwono-żółta).

Ze względu na wewnętrzną potrzebę człowieka do poprawy własnego wyglądu, na pułkach sklepowych pojawia się coraz więcej produktów przeznaczonych do zmiany naturalnego koloru włosów. Już od starożytności poszukiwano sposobów, aby zmienić lub podkreślić piękno włosów. Pierwszymi preparatami mającymi na celu sprostać kobiecym oczekiwaniom były produkty pochodzenia roślinnego, głównie oparte na hennie. Henna jako substancję aktywną zawiera lawson, który reaguje z keratyną włosów tworząc nowe, barwne związki. Ze względu na przebieg reakcji uzyskany efekt kolorystyczny zależy od wielu czynników, w tym od wieku rośliny oraz części z jakiej pozyskano surowiec. Dodatkowo preparaty te ze względu na zawarte garbniki bardzo silnie pielęgnują włosy. Aktualnie rynkowe preparaty oparte na hennie zawierają często również barwniki bezpośrednie. Związki te charakteryzują się wysoką substantywnością do powierzchni włosa, dzięki czemu wiążą się z nimi tworząc coś na kształt barwnej, półprzezroczystej otoczki. Barwniki te mogą również występować w produktach do bezpośredniego farbowania włosów, bez henny oraz czynników utleniających, stosowanych w produktach utleniających. Nie mają one dużej siły krycia, w związku z czym nie nadają się do włosów siwych oraz nie pozwalają na spektakularną zmianę koloru włosa. Dodatkowo, w trakcie codziennej pielęgnacji, odrywają się od centrów aktywnych włosa i ulegają wymyciu, pozwalając powrócić do naturalnego koloru włosów. Farby bezpośrednie, sprzedawane najczęściej w postaci saszetek lub pianek, pozwalają zmienić kolor włosów na 6 do 8 myć.

Aktualnie największy segment rynku stanowią jednak produkty do trwałego i półtrwałego farbowania włosów. W trwałym (oksydacyjnym) procesie farbowania, nowa barwa włosa powstaje w reakcji kondensacji oksydacyjnej zachodzącej we wnętrzu włosa. Produkty tego typu są najczęściej dwukomponentowe. Jeden z komponentów zawiera podstawę barwnika, czynnik sprzęgający (coupler) oraz środek alkaliczny. Ten ostatni rozpulchnia włos i pozwala na wniknięcie składników obu komponentów do jego wnętrza. Drugi komponent zawiera środek utleniający, który reagując z podstawą barwnika, pozwala na stworzenie barwnych związków. W zależności od ilości czynnika alkalicznego i stopnia „otwarcia” włosa, barwny związek powstaje w całej objętości włosa (farbowanie trwałe), bądź jedynie płytko, pod osłonką włosa, skąd może ulegać stopniowemu wymywaniu (farbowanie półtrwałe – do 24-30 myć).

Ze względu na liczne doniesienia związane z drażniącym i alergizującym działaniem niektórych składników produktów do barwienia trwałego, takich jak kwas tioglikolowy, amoniak, fenylenodiamina lub inne aminy aromatyczne, w ostatnich latach poświęcono więcej uwagi preparatom do barwienia włosów o wysokim bezpieczeństwie.

Coraz większą popularnością cieszą się naturalne sposoby zmiany koloru włosa. Niestety wiele preparatów nazywanych „naturalnymi” lub „organicznymi” posiada domieszki związków potencjalnie drażniących lub uczulających. Dodatkową wadą tego typu produktów jest to, iż posiadają one związki barwne o większych rozmiarach cząsteczek, co utrudnia, bądź całkowicie uniemożliwia, trwałą zmianę koloru. W konsekwencji efekty farbowania włosów, trwałość produktów i wygoda w ich stosowaniu wciąż nie są zadowalające.

Rozwiązaniem przedstawionych niedogodności jest zgłoszenie patentowe o numerze US8313537 B2, którego celem było dostarczenie nieoksydacyjnego, naturalnego produktu do trwałego farbowania włosów, zwłaszcza do przyciemniania koloru włosów. Przedstawiony w zgłoszeniu, naturalny produkt do farbowania włosów, nie tylko jest bezpieczny, ale również posiada wysoką stabilność i użyteczność. Wynalazek jest znamienny dzięki temu, że zawiera komponent (zaprawę) stworzony z soli żelaza, substancji antyoksydacyjnej i opcjonalnie wody. Dodatkowo kompozycja składa się z czynnika zmiękczającego i czynnika koloryzującego. Wynalazek charakteryzuje się tym, iż nie zawiera kwasu tioglikolowego, związków aromatycznych, takich jak p-fenylenodiamina oraz wody utlenionej, dzięki czemu nie powoduje podrażnień i uszkodzeń włosa.

Twórcy wynalazku stwierdzili, że sól żelaza w obecności kwasu galusowego, naturalnie występującego w taninach, może tworzyć we wnętrzu włosa barwne kompleksy, dając efekty o szerokiej chromatyczności i odporności na wymywanie.

Ponieważ kwas galusowy posiada wiele grup hydroksylowych w pozycjach orto w pierścieniu aromatycznym, może być stosowany jako hydroksy-ligand w reakcji kompleksowania z jonami żelaza, tworząc stabilny, zwarty chelat. Według autorów podobne zastosowanie znajdą estry kwasu galusowego.

Naukowcy dostrzegają fakt, iż zewnętrzna warstwa włosa w postaci osłonki powoduje utrudnienia w przenikaniu do jego wnętrza zarówno kwasu galusowego jak i jonów metali. Jako środek redukujący wiązania disiarczkowe i zwiększający przepuszczalność osłonki włosa zaproponowano acetylocysteinę. Acetylocysteina redukując wiązania -S-S- do –SH, występujące w keratynie osłonki, powoduje zmiękczenie włosa, rozchylenie łusek (otwarcie włosa) i penetrację jonów żelaza oraz kwasu galusowego do warstwy korowej. Tam w reakcji kompleksowania powstają czarne makrocząsteczki zmieniające barwę włosa.

Kolejnym ciekawym innowacyjnym rozwiązaniem w produktach do farbowania włosów jest wynalazek opisany w zgłoszeniu pod numerem US 8410036 B2. Patent dotyczy emulsji olej w żelu glikolowym o budowie lamelarnej, która zawiera co najmniej jeden glikol, co najmniej jeden alkohol tłuszczowy, co najmniej jeden kationowy środek powierzchniowo czynny, co najmniej jeden niejonowy środek powierzchniowo czynny i co najmniej jeden aminokwas. Zdaniem autorów kompozycja do farbowania włosów oparta na budowie lamelarnej jest w stanie poprawić dystrybucję oraz dyfuzję barwnika do włókien keratynowych oraz ułatwić interakcję środków barwiących we wnętrzu włosa, czego skutkiem jest długotrwała intensywność koloru i opóźnienie procesu odbarwień.

Zastosowanie odpowiedniego nośnika dla prekursorów barwników wydaje się być sprawą kluczową dla otrzymania oczekiwanego efektu. Jak do tej pory najpopularniejsze formy fizykochemiczne dla tego typu preparatów to wodne roztwory, emulsje, pseudo-emulsje, zawiesiny lub proszki. Zdaniem autorów, w niektórych przypadkach całkowita dyspersja środków barwiących w tego typu nośnikach jest niemożliwa. Producenci preparatów kosmetycznych w wielu przypadkach uzależniają efekt końcowy barwienia włosów od kompozycji substancji barwiących włókno włosa, zapominając o ich efektywnym dostarczeniu do jego wnętrza.

Autorzy wynalazku zapewniają, że dyspersja prekursorów barwników w produkcie do farbowania, a także jego dyfuzja i dystrybucja do wnętrza włosa jest ułatwiona w przypadku zastosowania preparatów w formie olej w żelu glikolowym o strukturze lamelarnej. Wynalazek nie tylko zapewnia intensywność i żywotności kolorów ale również opóźnia proces powstawania odbarwień lub przebarwień.

Kolejnym ciekawym patentem opublikowanym w 2013 roku jest kompozycja zgłoszona przez Procter & Gamble Company, w której zastosowano nieamoniakalny czynnik alkalizujący. W segmencie preparatów do oksydacyjnego farbowania włosów od dawna znane są produkty oparte na innych niż amoniak czynnikach alkalicznych. Autorzy wynalazku opatentowali jednak kompozycje przeznaczone do trwałej zmiany koloru włosów oparte na mieszaninie nieamoniakalnych czynników alkalicznych zastosowanych w określonym, zastrzeżonym w zgłoszeniu stosunku. Najkorzystniej kompozycja powinna zawierać co najmniej 1,5% środka alkalizującego, wybranego z grupy składającej się z monoetanoloaminy, dietanoloaminy, trietanoloaminy, monopropanoloaminy, dipropanoloaminy, tripropanolamine, 2-amino-2-metylo-1,3-propanodiolu, 2-amino-2-metylo -1-propanolu, 2-amino-2-hydroksymetylo-1,3-propanodiolu lub ich mieszaniny oraz od 0,5% do 4% nadtlenku wodoru, przy czym stosunek wagowy wspomnianego środka alkalizującego do nadtlenku wodoru jest większy lub równy 1.10. Zdaniem autorów, tak skomponowana receptura pozwala otrzymać skuteczny produkt do trwałej koloryzacji przy jednoczesnym jak najmniejszym uszkodzeniu struktury włosa.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 3/2015

Magdalena Krulikowska
Wykładowca w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Scientific & Regulatory Affairs; Henkel Polska

Literatura
1. Franbourg A, Leroy F. The Science of Hair Care. Taylor Francis Group. LLC 2005,
2. Fraser RDB, Gillespie JM, MacRae TP. Tyrosine-rich proteins in keratins. Com Biochem Physiol 1973; 44B:943–947
3. Liu Hu i inni, Mordant and hair coloring products containing the same, US8313537 B2, 2012
4. Alexandra Bazito Agarelli i inni, Composition for permanent or semipermanent tinting of keratin fibers with oil-in-glycol lamellar gel, US 8410036 B2, 2013
5. Juergen Schmenger i inni, Hair coloring compositions with a non-ammonia alkalizing agent, US 8382854 B2, 2013
6. Leleń-Kamińska K., Krulikowska M., Chyczewska K. Oksydacyjne i nieoksydacyjne farby do włosów w świetle ostatnich doniesień patentowych, Cosmetology Today: Patents and Inventions 4/2013.

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/