Design opakowań perfumeryjnych – spotkanie estetyki, marketingu i technologii

Opakowanie perfum powinno przykuwać uwagę, wywoływać pozytywne emocje, odpowiadać na potrzeby klienta, a także być ładne, funkcjonalne i pozwalać zachować rentowność na odpowiednim poziomie – czyli powinno być odpowiednio zaprojektowane. Jednak żeby łączyło w sobie te wszystkie cechy, musi być stworzone zgodnie ze sztuką wzorniczą, której istotą jest estetyka, marketing i możliwości techniczne.

Projektując opakowanie perfum, mamy – jak już wspominałem we wcześniejszych artykułach opublikowanych na łamach „Świata Przemysłu Kosmetycznego” – mnogość możliwości. Wybieramy komponenty, bazując na gotowych propozycjach butelek czy nasadek, a w przypadku większych budżetów mamy możliwość stworzenia autorskich kształtów, zdobienia komponentów, dekorowania flakonów, zmiany kolorów nasadek i nanoszenia na nie swojego logo. Jak w takim razie opracować odpowiedni design produktu? Jakie wybrać zastosowania, aby zdobyć serca klientów? I oczywiście zmieścić się w przewidywanym budżecie?

Jak wspomina Artur Borcuch:

„W aspekcie gospodarczym design stanowi jedną z ważniejszych faz tworzenia produktu, mającą duże znaczenie ekonomiczne oraz oddziałującą na atrakcyjność i konkurencyjność danego produktu. Design ma na celu określenie wartości formalnych produktu, takich jak jego cechy zewnętrzne, spójność oraz funkcjonalność” [1]

Polski termin „wzornictwo”, inaczej też „design”, sam w sobie odnosi się do sztuki użytkowej [2]. Można śmiało więc stwierdzić, że wzornictwo nierozerwalnie łączy się z przemysłem i biznesem.

Design w ujęciu biznesowym (szczególnie w odniesieniu do opakowań) z pewnością nie powinien być – co nie zawsze zdaje się być oczywiste – analizowany tylko przez pryzmat estetyczny. Kwestią co najmniej równie istotną jest marketing, rozumiany jako odniesienie się do potrzeb klienta. Ważne staje się więc to, jakie emocje wywołuje, czy przykuwa wzrok, jak świadczy o klasie produktu i czy jest spójny z wartościami marki. Na znaczeniu przybierają kwestie funkcjonalne, np. czy flakon dobrze leży w dłoni i czy mieści się do torebki. Projektując opakowanie, należy też pamiętać o kwestiach technicznych. Zawsze poruszamy się w obrębie możliwości, jakie daje nam obecna technologia. W dzisiejszych czasach technologia pozwala na realizację ogromnej ilości koncepcji, choć w pewnym momencie może nas spotkać ograniczenie – techniczne lub finansowe. Butelkę o nieregularnych kształtach trudniej będzie zdobić, kartonik z dużą ilością uszlachetnień będzie droższy i czasem nie będziemy mogli zabarwić płynu perfumeryjnego na kolor niebieski, ponieważ dodawana kompozycja zapachowa będzie miała intensywny żółty odcień – jeżeli dodamy niebieski barwnik, płyn stanie się zielony (kompozycje zapachowe mogą mieć różne barwy, w zależności od jej składu: od przezroczystej, poprzez żółty, aż po brązowawy). Design jest więc mieszanką, w której spotyka się estetyka, marketing oraz technologia. Odpowiednie połączenie składników jest pierwszym krokiem do sukcesu produktu.

Estetyka

Chociaż naukowych definicji „estetyki” znaleźć w literaturze możemy wiele, to i bez ich przytaczania każdy intuicyjnie rozumie, czym ona jest. Estetyczne jest to, co nam się podoba. To, co jest ładne. Choć zrozumiałe, że odczucia na temat piękna zawsze będą subiektywne. Kształtować je będą nie tylko obiektywne walory, takie jak symetria, odpowiedni kontrast, granie światłem i kolorami. Istotna staje się też moda i trendy – był już czas, kiedy to brzydota stała na piedestale, a w sztuce przeważał turpizm. Natomiast dzisiaj w nowoczesnych projektach dużą rolę gra asymetria.

Bernd Schmitt i Alex Simonson przywołują pojęcie estetyki w marketingu, która „(...) odnosi się do strukturalnych »i« referencyjnych jakości estetyki organizacji i marek” [3]. Ukazując doniosłość znaczenia estetyki w biznesie, wskazują takie jej funkcje, jak zapewnienie lojalności, możliwość dyktowania większych cen produktu i wpływ na rozpoznawalność marki. [4]

Trudno zaprzeczyć, że w codziennym życiu kierujemy się poczuciem estetyki. Lubimy rzeczy urodziwe. Uzasadnia to zresztą psychologia. Tak zwany efekt aureoli polega na tym, że, jeżeli coś w naszym odczuciu jest ładne, to przypisujemy temu pozytywne cechy (umysł człowieka musi dokonywać pewnych uproszczeń, aby podejmować szybsze decyzje i radzić sobie z natłokiem informacji). Dlatego, opracowując design, należy pamiętać, że wygląd opakowania może stanowić o „być albo nie być” naszego produktu.

Marketing

Pojęcie marketingu jest obszerne i mimo że wiele osób utożsamia je z promocją, ta stanowi tylko jego część. Podstawą wszystkich działań marketingowych są badania, mające na celu rozpoznanie potrzeb klienta, czyli rozeznanie rynku (ang. market). I tak nasze zamysły w obrębie estetyki musimy przefiltrować przez pryzmat punktu widzenia klienta. Istotne w tym kontekście będą także spójność marki i unikalność. Mamy więc trzy ważne kwestie:

– Punkt widzenia klienta
Aby dobrze poznać punkt widzenia klienta, warto przeprowadzić badania, dzięki którym będziemy pewni jego potrzeb. Badania nie muszą być przeprowadzone jako ankieta. Pewną formą badań będzie zapoznanie się z literaturą, statystykami i wywiadami. Można też wypuścić próbne partie produktu, aby potem, na podstawie feedbacku z rynku, zdecydować o dalszych krokach. W marketingu jest znane pojęcie „insightu konsumenckiego”, gdzie badane są ukryte motywacje klientów – takie, o których klienci często sami nie wiedzą lub nie chcą się do nich przyznać (a jednak na ich podstawie wkładają produkty do zakupowego koszyka). Jakie mogą być potrzeby klientów? Poniżej podaję przykłady (nie zawsze jednak będą miały one zastosowanie, ponieważ, jak wspominałem, mogą być potwierdzone dopiero na podstawie rzetelnej analizy grupy docelowej):

 • klient może preferować mniejszą pojemność butelki perfum, ponieważ jest to rozwiązanie tańsze (w przypadku jednorazowego zakupu) i pozwalające na dokonywanie częstszych zmian w obrębie wybieranych zapachów (czasem zapach może się po prostu znudzić – wtedy perfumy tylko zalegają na półce);
 • klientka może szukać odpowiedniego flakonu, który zmieści się nawet w małej torebce – odpowiednie będą kształty podłużne i mniejsze pojemności;
 • jeżeli dla klienta ważna jest ekologia, dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie kartonika (opakowania zewnętrznego) z ekologicznego papieru czy zastosowanie drewnianej nasadki.

– Spójność marki
Nowoczesne rozumienie marki odbiega od utożsamiania jej ze znakiem handlowym. Zakłada jednak, że marka to obietnica odpowiedniej jakości, ceny, obsługi klienta i... designu. Czymże jest spójność marki w obrębie wzornictwa? Oczywiście, co warto zaznaczyć już na wstępie, nie chodzi o powtarzanie zastosowań na każdym z produktów sygnowanym danym brandem. Istotą jest pewna konwencja. Jeżeli pozycjonujemy markę jako elegancką, to nasze opakowanie (w przypadku perfum będą to m.in. butelka, nasadka i kartonik) też powinno być eleganckie. Jeśli podążamy za trendem młodzieżowym, odpowiednie mogą się okazać żywe kolory i niekonwencjonalne połączenia

– Unikalność
Jeżeli design jest częścią obietnicy marki, to warto zapewnić mu pewną unikalność. Co zrozumiałe, nie zawsze będzie to osiągalne w równym zakresie. Spójrzmy na przykład butelki przeznaczonej do eleganckiej linii perfum. Elegancja w tym przypadku polega na pewnej prostocie, zamknięciu się w pewnych ramach, w obrębie których się poruszamy. Często, w przypadku stonowanych kreacji, projektanci wybierają symetryczne kształty – prostokątne lub kuliste. To oczywiście ogranicza w pewien sposób możliwości zróżnicowania między produktami bazującymi na podobnych koncepcjach. Jednakże wciąż możemy produkt wyróżnić, np. poprzez niespotykane zdobienie butelki czy unikatowe uszlachetnienia kartonika. Jako przykład, może służyć wyjątkowe opakowanie zewnętrzne perfum Cas Tiziana Terenzi, gdzie zamiast kartonika, zostało zastosowane pudełko przypominające te na luksusowe zegarki. Kiedy otworzymy górną klapę opakowania, znajdujący się w pudełku flakon zostaje oświetlony zamontowaną w środku żarówką

Technologia

Przełożenie zamysłów estetycznych na fizyczny produkt (czy też opakowanie) jest zależne od możliwości technicznych. Zdobienie butelki, dekorowanie nasadki czy druk kartonika (razem z uszlachetnieniami), to wszystko zależy w głównej mierze od maszyn. Technologia jednak postępuje i dzisiaj możliwości są naprawdę ogromne – zdecydowanie większe niż miało to miejsce rok czy dwa lata temu. Jednak wciąż są ograniczenia stricte technologiczne oraz finansowe. Niektórych rzeczy po prostu nie da się zrobić. Inne się da, ale mogą generować wysokie koszty, np. wyprodukowanie autorskiej butelki wymaga opłacenia drogiej formy i zapewnienia hucie szkła odpowiednich odbiorów. Jeżeli chcemy zrobić próbną partię perfum, tańszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowych kształtów. Zawsze więc musimy patrzeć na to, czy naszą ideę uda się wprowadzić w życie. Jeżeli tak, to z jakimi będzie się to wiązało kosztami.

Podsumowanie

Cytowany wcześniej Artur Borcuch opisuje koncepcję design thinking (myślenia projektowego) jako „(...) umiejętność połączenia empatii, kreatywności i racjonalnego myślenia, wykorzystujący [sic] doświadczenie użytkowników. Za każdym razem rozwiązania poszukiwane są w oparciu o współpracę interdyscyplinarnych zespołów ekspertów oraz bezpośrednich użytkowników (...)” [5]

. Wskazuje, że jest to „(...) umiejętność wykorzystywania sprzecznych pomysłów w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. (...) Łączenie atrakcyjności (czyli potoczne rozumienie designu jako wyglądu, mody, ładnego kształtu) z możliwościami technicznego wykonania i opłacalnością produktu(...)” [6]

Wzornictwo jest sztuką użytkową, a co za tym idzie musi mieć zastosowanie w codziennym życiu. Jeżeli mówimy o biznesie, musimy brać pod uwagę względy technologiczne, kosztowe i marketingowe. Wszechstronność w biznesie okazuje się coraz częściej niezbędna – łączenie zagadnień i koncepcji z różnych obszarów nauki daje efekt synergii. Tak samo jest w przypadku designu, który wydaje się być konstrukcją, w której każda składowa jest nierozerwalnie połączona, a odpowiednie proporcje dają znakomite efekty, takie jak rozpoznawalność, przewaga konkurencyjna i co najważniejsze – torują drogę do serc klientów.

Bibliografia

 1. Artur Borcuch, Ekonomia designu, Wydawnictwo CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2014, s. 39; na podstawie P. Tumiel, Czym jest design?, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP. Wydanie Specjalne”, marzec 2011, s. 2.
 2. Tamże.
 3. Bernd Schmitt, Alex Simonson, Estetyka w marketingu: strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, przeł. Marek Bernacki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 42–43.
 4. Tamże, s. 45–47.
 5. Artur Borcuch, dz. cyt., s. 51.
 6. Tamże, s. 52

Mikołaj Buczyński
AromaPartners (marka usługowa City Cosmetics Sp. z o.o.)
http://www.aromapartners.eu/

Artykuł został opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 1/2018

Udostępnij materiał w

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2938

  Pielęgnacja okolic oczu. Delikatna skóra pod specjalnym nadzorem

  Piękne spojrzenie wymaga pięknej oprawy i nie chodzi nam w tym momencie o wystrzałowy makijaż. Skóra w okolicach oczu jest niezwykle delikatna, niemal pozbawiona gruczołów łojowych, co sprawia, że starzeje się najszybciej. Dodatkowo wszystkie wiemy, że śmiech to zdrowie, ale nawet ono ma swoją cenę… Ale na pewno nie będziemy nikogo zniechęcać do rozdawania uśmiechów, wręcz przeciwnie. Więc co zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Czytaj dalej

 • 2929

  BIO warto - kremowa odsłona piękna

  Niedawno na rynku pojawiła się nowa seria kosmetyków BioDermic Dermocosmetics sygnowanych hasłem „BIO warto”. Marka podkreśla, że warto, „bio” udoskonalone receptury kosmetyków pozwalają uzyskać efekty zbliżone do profesjonalnych zabiegów kosmetycznych i sprawić by skóra była piękna i zdrowa. W czym tkwi sekret? Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/