Chiny. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu

Wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu podlega regulacjom prawnym. Przepisy mające wpływ na bezpieczeństwo, dostępność składników, wytwarzanie i sprzedaż wyrobów kosmetycznych nie są jednakowe. Jednak wspólnym celem regulacji prawnych, które obowiązują na danych obszarach, jest zapewnienie bezpieczeństwa produktom kosmetycznym oraz kontrola stosowanych substancji.

Przepisy, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo produktów kosmetycznych dla stosujących je konsumentów, wydawane są przez różne organy regulacyjne na świecie. Do liderów tej branży należą UE, USA oraz Chiny. W ciągu ostatnich dwóch dekad, chiński przemysł kosmetyczny przeszedł ogromne zmiany. Obecnie tamtejszy rynek plasuje się na trzecim miejscu co do wielkości w skali globalnej. Zmianie w ostatnim czasie podlegają także ramy ustawodawcze.

Dokumenty prawne i wytyczne regulujące bezpieczeństwo

Obecny system regulacji w Chinach opiera się o Rozporządzenie o Nadzorze Higieny Kosmetyków (The Regulation for the Hygiene Supervision of Cosmetics) wydane przez Ministerstwo Zdrowia w 1989 r. Prócz tego, producenci, eksporterzy oraz dystrybutorzy muszą spełniać wymogi zawarte w Przepisach dot. procedury ubiegania się o zezwolenie higieniczne (Provisions for the Hygiene License Aplicati on Procedure) wydane w 2009 roku przez właściwy organ nadzoru - Chińską Administrację Żywności i Leków (CFDA - China Food and Drug Administration). Przepisy te określają, jakie wymagania formalne musi spełniać kosmetyk, by uzyskać zgodę na dopuszczenie do obrotu. CFDA kompleksowo nadzoruje sektor kosmetyczny, wydaje szereg norm i przepisów dotyczących stosowanych substancji, zasad etykietowania, wymagań higienicznych, technicznych. Zajmuje się także rejestracją składników oraz produktów kosmetycznych.

Definicja i klasyfikacja produktu kosmetycznego
W Chinach „Produkt kosmetyczny” definiowany jest jako produkt chemiczny codziennego użytku, przeznaczony do stosowania na zewnętrznej powierzchni ciała ludzkiego (takiej jak skóra, włosy, paznokcie, usta, itp.) poprzez rozmazywanie, opryskiwanie lub inne podobne sposoby w celu utrzymania czystości, eliminacji nieprzyjemnego zapachu, ochrony skóry oraz poprawy wyglądu ciała i upiększenia. W odróżnieniu od europejskiej definicji, nie uwzględniono w niej produktów przeznaczonych do kontaktu z zębami oraz błoną śluzową jamy ustnej. Jako „kosmetyki” zostały one włączone przez CFDA dopiero w 2013 r. Istotną różnicą pomiędzy europejskimi a chińskimi przepisami jest to, iż chińskie produkty kosmetyczne podzielone są na dwie kategorie – na tzw. kosmetyki zwykłe oraz kosmetyki specjalistyczne (Tabela 1).

Opis zdjęcia
Tabela 1. Podział produktów kosmetycznych.

Rejestracja produktów kosmetycznych

W Chinach przed wprowadzeniem produktu na rynek wymagana jest jego rejestracja. Obowiązkowej rejestracji podlegają kosmetyki importowane obu kategorii oraz kosmetyki specjalistyczne produkcji krajowej. Przepisy odnoszące się do kosmetyków zwykłych produkcji krajowej są mniej rygorystyczne i podlegają jedynie zgłoszeniu w prowincjonalnych oddziałach CFDA. Zgłoszenia podobnie jak w UE można dokonać za pośrednictwem platformy internetowej – National Online Filing System. Wymagane jest przesłanie danych dotyczących receptury oraz opakowań handlowych (łącznie z etykietą i instrukcją użytkowania).W celu wsparcia producentów w Chinach, CFDA przygotowało specjalny przewodnik „Wymogi dotyczące zgłoszenia kosmetyków zwykłych produkcji krajowej”zawierający niezbędne informacje. Pozostała część dossier (opis procesu produkcji, wymagania techniczne, raporty z badań, itp.), przetrzymywana jest przez producenta i udostępniana podczas kontroli. Istotną zmianą, wprowadzoną do regulacji chińskich kosmetyków zwykłych, jest zniesienie w 2013 roku obowiązkowych testów na zwierzętach. Obecnie krajowe firmy kosmetyczne mogą korzystać z alternatywnych metod badawczych w celu udowodnienia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Procedurę rejestracji produktów importowanych oraz kosmetyków specjalistycznych produkcji krajowej można podzielić na kilka etapów (Rysunek 1).

Opis zdjęcia
Rysunek 1. Schemat rejestracji produktu kosmetycznego.

•• Krok 1: Wyznaczenie pełnomocnika
Zagraniczni producenci zobowiązani są do składania wniosków za pośrednictwem pełnomocnika, który musi być chińskim podmiotem prawnym. Punkt ten nie dotyczy producentów krajowych.

•• Krok 2: Sprawdzenie zgodności receptury, prawidłowości etykiety i umieszczonych claim’ów
Produkt nie może zawierać substancji zabronionych lub substancji, które przekraczają dopuszczalne stężenia. Szczegółowe regulacje dotyczące ww. składników zamieszczone są w Standardzie Higienicznym dla Kosmetyków z 2007 roku (Hygienic Standard for Cosmetics 2007), wydanym przez Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo w Chinach regulacji podlegają także składniki dopuszczone do stosowania, które określone są w wykazie IECIC (Inventory of Existing Cosmetic Ingrediens In China). Każda substancja nie ujęta w wykazie IECIC, traktowana jest jako tzw. nowy składnik, który wymaga oddzielnego zatwierdzenia ze strony CFDA. Poprawność oznakowania sprawdzana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie krajowej GB 5296.3-2008 (Instruction for Use of Consumer Products—General Labelling for Cosmetics), która określa ogólne zasady etykietowania kosmetyków (Tabela 2). Wszystkie informacje znajdujące się na etykiecie, umieszczone muszą być w języku chińskim, łącznie z wykazem składników INCI. Kontroli poddawane są także umieszczane oświadczenia, przypisujące produktom kosmetycznym różne właściwości. Zabronione jest umieszczanie informacji wprowadzających w błąd bądź sugerujących działanie lecznicze. Mocno kwestionowane przez CFDA są również stwierdzenia typu „100% naturalny” lub „hipoalergiczny”.

Opis zdjęcia
Tab. 2. Informacje obowiązkowo umieszczane na etykiecie.

•• Krok 3: Badania produktów kosmetycznych
Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem produktu na rynek, wszystkie importowane kosmetyki muszą zostać przebadane w zaaprobowanych przez CFDA laboratolaboratoriach, nawet jeśli zostały przetestowane i ocenione jako „bezpieczne” za granicą. Obecnie istnieje 27 zatwierdzonych przez CFDA krajowych laboratoriów badawczych. Wszystkie umieszczone są na terenie Chin. Rodzaj wymaganych badań jest zależny od rodzaju i właściwości produktu kosmetycznego (Tabela 3). Również czas przeprowadzania badań zależy od kategorii kosmetyku. Na ogół wynosi około 40-60 dni dla kosmetyków zwykłych oraz 80 dni dla kosmetyków specjalistycznych. W wypadku produktów modelujących sylwetkę, poprawiających wzrost włosów, powiększających piersi lub zawierających filtry UV, czas ten znacznie się wydłuża (do 150 dni), ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dotyczących ich skuteczności.

Opis zdjęcia
Tab. 3. Badania produktów kosmetycznych.

•• Krok 4: Przesłanie dokumentacji technicznej i zatwierdzanie.
Po przedstawieniu dokumentacji rejestracyjnej i próbek produktów do CFDA, panel ekspertów analizuje następujące aspekty: poprawność oznakowania produktu kosmetycznego (głównie tłumaczenia składników), skład wyrobu (istotny jest opis substancji, wyjaśnienie skuteczności, uzasadnienie ich zastosowania oraz identyfikacja zakazanych substancji i toksycznych zanieczyszczeń obecnych w składnikach), badania chemiczne i mikrobiologiczne (poszczególne substancje oraz produkt końcowy muszą spełniać określone wymagania w zakresie obecności metali ciężkich i mikroorganizmów), dane toksykologiczne (produkt nie powinien wywoływać reakcji alergicznych lub podrażnień skóry), ocenę bezpieczeństwa (analizowane są wyniki badań klinicznych, które nie powinny wykazywać żadnych widocznych działań niepożądanych).

Postępowanie administracyjne, mające na celu formalne sprawdzenie wszystkich złożonych dokumentów,
trwa od 5 do 10 dni. W tym czasie wnioskodawca zostaje powiadomiony przez CFDA, czy jego wniosek został przyjęty. W przypadku nieprzyjęcia wniosku CFDA dostarcza stosownych wyjaśnień. Przegląd techniczny złożonej dokumentacji i dokonanie oceny produktu trwa od 25-30 dni (kosmetyki zwykłe) do około 90 dni (kosmetyki specjalistyczne). Natomiast 20 dni zajmuje wydanie zezwolenia przez CFDA (tzw. CFDA approval Certificate). Łączny czas rejestracji produktów kosmetycznych wynosi na ogół 4 - 6 miesięcy. Koszty rejestracji obejmują opłaty za badania, tłumaczenia, ocenę CFDA, certyfikat, opłaty notarialne, opłata consulting’owa. Szacunkowa kwota za rejestrację wynosi do 5000 USD. Po uznaniu przez CFDA produktów kosmetycznych za bezpieczne do stosowania, mogą być one wprowadzone na rynek. Wszelkie zmiany wprowadzone do zatwierdzonego produktu kosmetycznego powinny być zgłaszane do CFDA. Odnosi się to zarówno do zmian składników produktu, jak i informacji na etykiecie.

Kinga Popek
Specjalista ds. badań i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
EUPHORA Grzegorz Wnęk Sp.J.

Literatura

Cao E: China Cosmetics Regulation 2014. URL: https://chemlinked.com/chempedia/china-cosmetics-regulation#registration-of-cosmetic-products

Cao E.: Pilot New Online Filing System for Non-special Use Cosmetics Produced in China 2014. URL: https://chemlinked.com/chempedia/china-cosmetics-regulation#registration-of-osmetic-products

Cao E.: China Cosmetics Regulation 2015.

URL: https://cosmetic.chemlinked.com/chempedia /china-cosmetics-regulation

CFDA: Guide of cosmetics products import into Chinese Market.

URL: http://www.sfdachina.com/info/110-1.htm

CFDA: SFDA registration cost and timetable for general cosmetics.

URL: http://www.sfdachina.com/info/118-1.htm

CFDA: Safety, applicability and efficacy test of cosmetics in china.

URL: http://www.sfdachina.com/info/103-1.htm

CFDA: China import cosmetics registration license(CFDA approval certificate).

URL: http://www.sfdachina.com/info/159-1.htm

CIRS: New Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China Launched (IECIC 2015, Final Version) 2016. URL: http://www.cirs-reach.com/news-and-articles/new-inventory-of-existing-cosmetic-ingredients-in-china-launched-(iecic-2015,-final-version).html

Fellous R., Li Z.: Cosmetic legislation in China 2013.  

URL: http://www.specchemonline.com/articles/view/cosmetic-legislation-in-china#.VgUx P33SnfI

Hu A.: Inventory Existing Cosmetic Ingredients in China (IECIC) 2015.

URL: https://cosmetic.chemlinked.com/node/2689

Hu A.: Chinese Cosmetic Regulation 2016.

URL: https://cosmetic.chemlinked.com/chempedia /chinese-cosmetic-regulation

Kong T.: EU like Registration of New Cosmetics Ingredient (NCI) in China 2014. URL: http://www.in-cosmetics.com/RXUK/RXUK_In‑Cosmetics/ 2014‑website/Documents/REACH%20Presentation.pdf?v=635339465036374851

Udostępnij materiał w

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/