Bezpieczna koloryzacja farby do włosów okiem eksperta

Farby do włosów to zróżnicowana pod względem chemicznym grupa produktów kosmetycznych. Do koloryzacji włosów używa się farb bezpośrednich, farby na bazie składników naturalnych czy farb oksydacyjnych, które w sposób trwały wiążą pigment w strukturze włosa, czego wynikiem jest trwała koloryzacja. Wybór farby uzależniony jest od efektu jaki chcemy uzyskać.

Bezpieczna koloryzacja farby do włosów okiem eksperta

Często do zmiany koloru włosów używa się produktów opartych o barwniki roślinne. Stanowią one alternatywę dla znacznie bardziej inwazyjnych farb trwałych i półtrwałych. Za najstarszy barwnik roślinny uważana jest henna. Hennę uzyskuje się z liści krzewu Lawsonii (Lawsonia Intermis lub Lawsonia Spinosa). Substancją czynną o właściwościach barwiących jest 2 – hydroksyl-2,4,-naftochinon zwana Lawsonem (Rys. 1).

Świeży barwnik jest szaro – zielonym proszkiem. Aby henna zyskała właściwości koloryzujące wymaga środowiska kwaśnego (pH~5.5). W procesie farbowania Lawson łączy się z keratyną zawartą we włosie. Nie jest to całkowicie trwała koloryzacja ponieważ podczas mycia barwnik jest stopniowo wypłukiwany. Odcień włosów uzyskany przy barwieniu henną zależy od jej gatunku.

Naturalna henna barwi włosy na kolor od jasnorudego do kasztanowego. Dostępne są różne mieszanki lawsonii z innymi barwnikami roślinnymi lub syntetycznymi. Częstym składnikiem takich mieszanek jest indygowiec barwierski, który jest ciemnoniebieskim barwnikiem. Dzięki połączeniu z indygo możemy uzyskać różne odcienie, od koloru brązowego aż do czarnego. W zależności od dodatków roślinnych można uzyskać różne odcienie włosów. Większość tego typu mieszanek nazwano henną, mimo iż zawierają również inne składniki lub niekiedy nie zawierają jej wcale. Należy pamiętać, że mogą być stosowane również domieszki składników syntetycznych. Na rynku znajduje się wiele preparatów z zawartością PPD (parafenylenodidamina). Związek ten jest silnym alergenem i może powodować zaczerwienienie, świąd, wysypkę lub pęcherze. Niejednokrotnie zmiany te mają charakter trwały i pozostają na skórze w postaci blizn. PPD jest zabroniony do stosowania na skórę, można go stosować jedynie w farbach do włosów, po umieszczeniu na opakowaniu stosownych ostrzeżeń. Związek ten jest silnym alergenem i rakotwórczą toksyną. Należy więc wykazać się dużą ostrożnością przy zdobieniu ciała przy użyciu „czarnej henny” i stosować preparaty z bezpiecznych źródeł.

Farby bezpośrednie powodują nietrwałe farbowanie włosów. Są zmywalne, co jest efektem zawartości w nich gotowych barwników, najczęściej rozpuszczalnych w wodzie. Są to wysokocząsteczkowe barwniki anilinowe, które tworzą efekt kolorystyczny adsorbując się na powierzchni włosa. Barwniki te wiążą się z keratyną włosa za pomocą wiązania jonowego. Ograniczona liczba miejsc na powierzchni włosa, gdzie barwnik może zostać związany, powoduje w rezultacie, że niewielka ilość substancji barwiącej pozostaje na powierzchni włosa. Barwienie tego rodzaju preparatami nie pozwala na uzyskanie intensywnych nasyconych kolorów czy maskowania siwizny. Stosowane mogą być natomiast do zmiany odcienia włosów czy odświeżenia ich koloru. Nie zawierają one amoniaku czy innych substancji alkalicznych stosowanych do rozpulchniania włosów. Nie zawierają również środków utleniających. Dlatego nie niszczą włosów, a wręcz mogą działać pielęgnująco, poprawiać elastyczność i połysk włosów.

Farby oksydacyjne to produkty o skomplikowanej budowie chemicznej i jedna z najtrudniejszych pod względem oceny bezpieczeństwa grup produktów kosmetycznych. Składają się z mieszaniny chemicznej, którą należy wymieszać przed zastosowaniem. W farbach oksydacyjnych wykorzystywane są syntetyczne barwniki utleniające, do których należą prekursorzy i czynniki sprzęgające. Z punktu widzenia chemicznego są to związki aromatyczne, takie jak aminy aromatyczne czy fenole. Do tej grupy barwników zaliczyć można również diaminopiydyny, dihydroksy- i aminohydroksypirydyny. Do najczęściej wykorzystywanych związków wyjściowych zaliczyć możemy: parafenylenodiaminę, paraminofenol i rezorcinol (Rys. 2).

Jako pierwszy związek do trwałego farbowania włosów wykorzystywano parafenylenodiaminę (PPD). Z uwagi na duży potencjał uczulający, obecność PPD w produktach do farbowania włosów wiążę się z ograniczeniami w zakresie dozwolonego stężenia, jak również warunków użycia. Stosowane są również pochodne PPD, zawierające podstawniki w postaci grupy metylowej czy sulfonowej w pierścieniu aromatycznym, które mają znacznie niższy potencjał uczulający. Barwniki w farbach oksydacyjnych w fazie początkowej są bezbarwnymi związkami. Pod wpływem utleniacza, a następnie reakcji sprzęgania z innymi składnikami mieszaniny tworzą wielkocząsteczkowe barwne związki. W wyniku reakcji, która ma miejsce wewnątrz włosa, powstają niezmywalne, nawet po wielokrotnym myciu, barwniki. Utworzony barwnik składa się z cząsteczek zbyt dużych aby dyfundować z włosa i nie ma możliwości usunięcia go metodami mechanicznymi, jak również przez wycieranie. Na rysunku przedstawiono przebieg powstawania barwnych połączeń w procesie farbowania oksydacyjnego (Rys. 3).

Mechanizm powstawania barwników w procesie utleniania przypomina typowy mechanizm reakcji pochodnych benzenu. Dzięki odpowiednim kombinacjom możliwe jest uzyskanie szerokiej gamy kolorów farbowanych włosów, a efekt zabiegu widoczny jest po 30 minutach od aplikacji. Liczba prekursorów i czynników sprzęgających, występujących w produktach do farbowania włosów jest ograniczona. Ich stężenia różnią się w zależności od odcieni i sposobu tworzenia barwnych połączeń. Dodatkowo jeśli ilość utleniacza jest wyższa niż barwnika, wówczas niszczy on naturalny barwnik włosa, a proces rozjaśniania i utleniania zachodzi równocześnie. W efekcie uzyskać możemy jaśniejszą od pierwotnych barwę włosów czy radykalne zmiany w kolorze włosów. W tabeli (Rys. 4) przedstawiono możliwe połączenia prekursorów i czynników sprzęgających, jak również efekt reakcji.

Istotne jest, aby mieszaninę nałożyć zaraz po sporządzeniu, przed utworzeniem barwnika. Gdy mieszanina nie zostanie nałożona dostatecznie szybko, barwnik utworzony poza włosem, zostanie spłukany. Wynikiem będzie brak efektu barwiącego. Skuteczność działania preparatów oksydacyjnych zależy od szybkości wnikania wyjściowych składników do wnętrza włosa. W celu ułatwienia penetracji składników w głąb włosa dodaje się czynniki spulchniające, najczęściej stosowane są substancje alkaliczne m. in. amoniak. Im bardziej alkaliczny preparat, tym silniej barwi i silniej obciąża włosy. Efekt działania preparatów oksydacyjnych zależy od głębokości wnikania składników w głąb włosa. Zależnie od głębokości barwienia preparaty oksydacyjne podzielono na preparaty półtrwałe i trwałe. W preparatach działających półtrwale wiązki barwiące wnikają pod osłonkę włosa, nie penetrują głęboko. Składniki są tak dobrane, że nie ma konieczności stosowania środków alkalicznych. Dzięki łagodnemu pH, niewielkiej ilości utleniacza preparaty barwiące półtrwale są łagodne, a stosowane zgodnie z przeznaczeniem, nie niszczą włosów.

W preparatach barwiących trwale synteza barwnika następuje w całej masie włosa. Niezbędne jest zastosowanie środków alkalicznych w celu zwiększenia penetracji mieszanki barwiącej. Efekt jaki uzyskujemy to całkowicie trwała koloryzacja. Barwienie oksydacyjne wiąże się z zastosowaniem utleniaczy i czynników alkalicznych, które obciążają strukturę włosa. Zaletą tego typu preparatów jest uzyskanie trwałej koloryzacji, z możliwością uzyskania odcienia znacznie jaśniejszego od wyjściowego, jaskrawego oraz całkowicie pokrywającej włosy siwe. Preparaty te jednak nie są obojętne dla włosów. Stopień obciążenia włosów zależy od uzyskanego efektu. Im bardziej drastyczna zmiana, tym większe ryzyko uszkodzeń. Stosując preparaty oksydacyjne należy zachować szczególną ostrożność, przestrzegać instrukcji oraz środków ostrożności wskazanych na opakowaniu. Wymagane jest zachowanie odpowiednich odstępów czasowych między zabiegami oraz stosowanie odpowiednio dobranych preparatów regenerujących strukturę włosa.

Regulacje prawne w zakresie składników farb do włosów

Liczba barwników występujących w produktach do farbowania włosów na terenie Unii Europejskiej jest ograniczona. Towarzyszą im ograniczenia prawne w zakresie stężeń, a maksymalne dopuszczalne ich ilości określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009. Rozporządzenie definiuje produkt do włosów jako produkt przeznaczony do stosowania na włosy lub owłosienie twarzy, z wyjątkiem rzęs. W praktyce oznacza to wiele zmian w uregulowaniach prawnych dla tej grupy barwników. Nie wszystkie bowiem barwniki do włosów mogą być stosowane w preparatach do rzęs. Barwniki do farbowania włosów podlegają ograniczeniom, a szczegółowe regulacje w chwili obecnej znajdują się w załączniku III. Docelowo barwniki dozwolone do stosowania mają zostać wpisane w zakres załącznika IV, który stanowi wykaz barwników dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych. Obecny status prawny barwników do włosów jest efektem strategii Komisji Europejskiej czyli tzw. „Hair Dye Strategy”. Opublikowana przez Komisję Europejską w 2003 strategia miała na celu kompleksową ocenę bezpieczeństwa składników farb do włosów i w efekcie końcowym utworzenie pozytywnej listy substancji stosowanych w farbach do włosów. Na początku prac nad oceną bezpieczeństwa spośród 318 substancji chemicznych stosowanych w farbach do włosów zakazano stosowania 17 substancji, natomiast 3 zostały sklasyfikowane jako CMR. Strategia oceny bezpieczeństwa składników farb do włosów składała się z 3 etapów. Pierwszym etapem było dostarczenie kompletu badań toksykologicznych dla każdej substancji. Barwniki oraz prekursorzy barwników, dla których nie dostarczono kompletnej oceny bezpieczeństwa lub które nie posiadały pozytywnej opinii w zakresie bezpieczeństwa zostały wpisane na listę składników niedozwolonych do stosowania w kosmetykach. Drugim etapem była ocena dostarczonej dokumentacji. W konsekwencji 22 substancje chemiczne, dla których nie przedstawiono dla nich w ustalonym terminie dokumentacji na temat bezpieczeństwa stosowania, zostały zakazane do stosowania w produktach kosmetycznych. A zakaz opublikowano w formie aktu prawnego jako Zalecenie Komitetu Naukowego SCCS w 2006 roku.

Lista zakazanych substancji:

• 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt

• 2,3-Naphthalenediol

• 2,4-Diaminodiphenylamine

• 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine

• 2-Methoxymethyl-p-Aminophenol

• 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt

• 4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate

• 4-Chloro-2-Aminophenol

• 4-Hydroxyindole

• 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt

• 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate

• N,N-Diethyl-m-Aminophenol

• N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HCl salt

• N-Cyclopentyl-m-Aminophenol

• N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl salt

• 2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt

• 1,7-Naphthalenediol

• 3,4-Diaminobenzoic acid

• 2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt

• Solvent Red 1 (CI 12150)

• Acid Orange 24 (CI 20170)

• Acid Red 73 (CI 27290)

Ostatnim etapem „Hair Dye Strategy” była ocena bezpieczeństwa substancji powstających w procesie utleniania. Ocenie toksykologicznej należało poddać nie tylko składniki wyjściowe, ale również szereg przejściowych związków pośrednich, powstających na włosach oraz skórze głowy, na które narażony jest konsument. Związki te zostały szczegółowo opisane w opiniach Komitetu Naukowego SCCS: SCCP/0941/05 i SCCP/1004/06. Badania i dokumentację dla wszelkich możliwych kombinacji złożono do końca 2007 roku. Obecnie stosowane składniki farb do włosów są całkowicie bezpiecznie. Po szczegółowej ocenie toksykologicznej uzyskały pozytywną opinię Komitetu Naukowego w zakresie bezpieczeństwa.

Farby do włosów stanowią specyficzną grupę produktów kosmetycznych. Ze względu na duży potencjał uczuleniowy zawartych składników, towarzyszy im obowiązek umieszczania dodatkowych ostrzeżeń na etykiecie. Mają one na celu zapewnienie najwyżej ochrony konsumenta. Na etykiecie farb do włosów muszą znajdować się między innymi informacje:

„Stosunek zmieszania”

• Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny”

„Zawiera fenylenodiaminy”

„Nie stosować do barwienia brwi i rzęs”

„Stosować rękawice ochronne”

Przystępując do farbowania włosów należy wykonać tzw. test płatkowy. Test umożliwia określenie tolerancji skórnej na stosowany preparat. Test uczuleniowy należy wykonać przed każdą koloryzacją 48 godzin przed planowanym zabiegiem. Pozytywna reakcja oznacza nadwrażliwość na jeden ze składników farby, co może objawiać się obrzękiem, świądem lub zmianami rumieniowymi w obrębie twarzy i szyi. Wynik pozytywny próby uczuleniowej oznacza alergię na składnik bądź składniki preparatu i uniemożliwia zastosowanie danego preparatu. W celu ochrony w trakcie zabiegu należy używać rękawic ochronnych. Chronią one dłonie i paznokcie przed zabarwieniem oraz ograniczają kontakt z czynnikami potencjalnie szkodliwymi. Preparaty do koloryzacji włosów dostępne na rynku muszą być bezpieczne w normalnych i dających się przewidzieć warunkach użycia. Należy jednak pamiętać o konieczności zapoznania się z instrukcją użycia oraz ulotką informacyjną i stosowania się do zaleceń w nich zawartych.

Regulacje w zakresie stosowania barwników do włosów określa Rozporządzenie 1223/2009/WE. Dodatkowo Rozporządzenie 658/2013/WE (Dz. U. UE L 190/38), które ukazało się z dniem 11.07.2013, wprowadza zmiany w załącznikach II i III, w zakresie stosowania grupy składników farb do włosów stosowanych w produktach do barwienia rzęs. Substancje te są teraz dozwolone do stosowania w produktach przeznaczonych wyłącznie do stosowania profesjonalnego (produkty, które nie mogą być udostępniane konsumentom do samodzielnego stosowania). Rozporządzenie zmienia również maksymalne dozwolone stężenie Tolueno-2,5-Diaminy. 

Składniki farb do włosów podlegają ciągłej rewizji przez Komitet Naukowy SCCS, który regularnie publikuje informacje na temat ich bezpieczeństwa, a nowe opinie w zakresie dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. Dostępne są oceny pod względem bezpieczeństwa stosowania barwników w farbach do włosów, nadal nie uregulowanych prawnie: Acid Black 1, Hydroxyanthraquinone aminopropyl methyl morpholinium methosulfate, 2-chloro-p-phenylenediamine, Disperse Red 17, Hydroxyethoxy Aminopyrazopyridine HCl, 3-amino-2,6-dimethylphenol, Acid Orange 7, Basic Blue 99. Dla składników pozytywnie ocenionych, z kompletem danych toksykologicznych możemy spodziewać się zmian w obecnych uregulowaniach prawnych.

Podsumowanie

W chwili obecnej na rynku dostępne są produkty do farbowania włosów o różnorodnym działaniu i składzie. Najbardziej popularną i najszerzej stosowaną grupę stanowią preparaty do koloryzacji trwałej. Na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają na celu poprawę efektywności i komfortu stosowania, ograniczając jednocześnie szkodliwy wpływ na stan skóry i włosów. Bezpieczeństwo farb do włosów to temat kontrowersyjny. W literaturze dostępnych jest wiele publikacji potwierdzających zwiększone ryzyko występowania nowotworów u osób stosujących farby do włosów. Na chwilę obecną brak wiarygodnych dowodów wskazujących ich działanie rakotwórcze, a badania epidemiologiczne nie potwierdzają związku pomiędzy stosowaniem farb do włosów a występowaniem nowotworów. Doniesienia prasowe na temat rakotwórczego działania tej grupy produktów nie są zgodnie ze stanem faktycznym. Przeprowadzone badania potwierdzają bezpieczeństwo stosowania tego rodzaju preparatów. Wyzwaniem z punktu oceny bezpieczeństwa są również właściwości uczulające farb do włosów. Wśród barwników do włosów znajdujemy substancje o wysokim potencjale uczuleniowym. Ich obecność jest nieunikniona, gdyż dla tych substancji brak zamienników. Mimo wysokiego potencjału uczuleniowego, stosowane są w produktach do farbowania włosów. Dokonując przeglądu farb do włosów dostępnych na rynku, analizując ich skład chemiczny, działanie, obecne na rynku preparaty można ocenić jako skuteczne i nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia. Ryzyko występowania działań niepożądanych podczas stosowania produktów kosmetycznych jest nieuniknione. Możemy je jednak ograniczyć stosując produkty zgodnie z przeznaczeniem, uwzględniając instrukcje użycia i środki ostrożności. Podsumowując farby do włosów stosowane w racjonalnych, dających się przewidzieć warunkach użycia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Opracowanie: 
mgr inż. Urszula Ptaszek
Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków

 

 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Świat Przemysłu Kosmetycznego" 4/2014

Literatura dostępna u autora.

Udostępnij materiał w

Podaj adres email
I nie przegap więcej żadnego wydarzenia

Nowości kosmetyczne

 • 2537

  Sei bellissima! Jesteś piękna! Trendy w manicure na sezon wiosna / lato 2017 od Nails Company

  Tegoroczna wiosna zapowiada się wyjątkowo soczyście! Po jesiennych trendach w manicure, w których królowały bardziej stonowane odcienie lakierów, nadchodzi czas na prawdziwie kolorystyczny zawrót głowy! Nails Company wita wiosnę serią rajskich błękitów, dziewczęcych różów oraz apetycznych neonów. Czytaj dalej

 • 2642

  RÓŻANY KREM NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY 30+ z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2641

  RÓŻANY KREM ROZŚWIETLAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI z serii ROSE REVITA EXPERT™ Eveline Cosmetics

  Przełomowa, innowacyjna TECHNOLOGIA REGENERACJI KOMÓREK zainspirowana została badaniami nad mechanizmem naprawy uszkodzeń DNA komórek skóry (nagroda Nobla w dziedzinie chemii w 2015 roku). Stymuluje skórę do wytwarzania tioredoksyny, białka zaangażowanego w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem promieniowania UV, przedłużającego życie komórek. Czytaj dalej

 • 2640

  Natalia Szroeder ambasadorką lakierów Nails Company

  Natalia Szroeder uznawana jest za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. To artystka, która nie boi się wyzwań. Tym razem będziemy mogli zobaczyć ją w roli ambasadorki lakierów hybrydowych marki Nails Company. Czytaj dalej

 • 2623

  Przeciwzmarszczkowe Serum Maksymalnie Odmładzające Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS 100% KWAS HIALURONOWY

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2622

  Intensywnie - Liftingujący Krem - Koncentrat Regenerujący 60+ Multi - Lifting Hybrydowy 24H LA LUXE PARIS

  MULTI-LIFTING HYBRYDOWY™ to skuteczna seria gwarantująca spektakularny efekt anti-aging. Działa niczym aktywna fuzja 3 zabiegów estetycznych: nici hialuronowych, wypełnienia kolagenowego oraz liftingu peptydowego. Silnie ujędrnia i napina, wygładza zmarszczki i modeluje owal twarzy, przywracając mu odpowiednie proporcje oraz młodzieńczy kształt zbliżony do litery V. Czytaj dalej

 • 2621

  Ultranawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert Eveline Cosmetics

  Ultra nawilżające mleczko do ciała BAMBUS I ALOES z linii Botanic Expert marki Eveline Cosmetics błyskawicznie rewitalizuje, regeneruje i energizuje skórę. Czytaj dalej

 • 2620

  PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY Z serii MEN X-TRÊME anti-age

  Nowatorska formuła kremu oparta na zaawansowanej technologii TRIPLE FORCE X-TRÊME ANTI-AGE™ działa kompleksowo przeciw wszystkim oznakom starzenia się skóry oraz problemom skóry po goleniu. Zapewnia wielokierunkowe działanie redukujące zmarszczki i opóźniające proces starzenia się skóry. Intensywnie nawilża, odżywia, zwiększa dotlenienie komórek, dostarcza energii oraz zapewnia cerze świeży wygląd. Regeneruje, ujędrnia i napina skórę. Czytaj dalej

 • 2619

  LUKSUSOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z DROBINKAMI ZŁOTA z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  UKIERUNKOWANY LIFTING KORYGUJĄCY NIEDOSKONAŁOŚCI CIAŁA LUKSUSOWE SERUM UJEDRNIAJĄCE z formułą zawierająca kompozycje starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych zapewnia efekt profesjonalnego liftingu i wysmuklenia sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, wzbogacona 24k złotem, wspiera odbudowę siatki kolagenowych włókien podporowych, wzmacniając strukturę skóry. Redukuje podskórna tkankę tłuszczową, uwypuklając zgrabne kształty ciała. Skoncentrowana formuła serum dzień po dniu przeciwdziała zwiotczeniu skóry, wyszczupla i pomaga modelować atrakcyjną sylwetkę. Efekt 14 dniowej kuracji to zmniejszona objętość tkanki tłuszczowej oraz ujędrnienie partii ciała objętych spadkiem sprężystości. Czytaj dalej

 • 2618

  LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE BRZUCH, UDA, POŚLADKI z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  ANTI-CELLULITE SHAPING EXPERT ZAAWANSOWANY RYTUAŁ SILNIE UJĘDRNIAJĄCY LUKSUSOWE SERUM MODELUJĄCE wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota zapewnia efekt precyzyjnego konturowania sylwetki. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, pomaga modelować kształty ciała oraz intensywnie wygładza niedoskonałości problematycznych obszarów ciała spowodowane cellulitem. Dzień po dniu, serum pozwala udoskonalić kształty ciała, unosząc zwiotczałą skórę i przywracając jej naturalne napięcie. Rezultat: skóra ciała jest silnie ujędrniona, kontury ciała wymodelowane, o idealnych kształtach. Czytaj dalej

 • 2617

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU z serii 24K GOLD Eveline Cosmetics

  LUKSUSOWE SERUM LIFTINGUJĄCE DO BIUSTU wzbogacone drobinkami czystego 24-karatowego złota wykorzystuje efekt zaawansowanego nieinwazyjnego liftingu piersi. Rewolucyjna formuła na licencji światowych patentów, oparta na najskuteczniejszych kompleksach aktywnych, działa niczym biostymulator kolagenu, odbudowując siatkę włókien podporowych skóry i widocznie zwiększając napięcie oraz sprężystość biustu. Już po pierwszej aplikacji serum tworzy mikrosiateczkę liftingująca, zapewniając efekt maksymalnie uniesionych, zaokrąglonych piersi. Czytaj dalej

 • 2616

  EKSPRESOWY SAMOOPALACZ W ŻELU DO TWARZY I CIAŁA z serii SUMMER GOLD Eveline Cosmetics

  Stosowanie kosmetycznych metod samoopalających jest popularną, zdrową i wygodną alternatywą do wizyt w solarium lub kąpieli słonecznych, które często mają negatywny wpływ na kondycję skóry. Forma żelu samoopalającego to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na równomierną, łatwą w aplikacji i naturalną opaleniznę bez wysuszania skóry. Czytaj dalej

 • 2576

  Oczyszczanie twarzy - Seria Facemed+

  Seria Facemed+ została opracowana przez nową linię technologiczną Eveline Cosmetics, w ścisłej współpracy z dermatologiem. Facemed+ to innowacyjna seria kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Wyróżniają je wyjątkowo skuteczne składniki aktywne i optymalna tolerancja nawet dla najbardziej wrażliwej skóry - bez parabenów i alkoholu, fizjologiczne pH. Czytaj dalej

 • 2575

  Profesjonalna pielęgnacja z organicznym olejem arganowym Intensywna odbudowa włosów na wiosnę!

  Laboratorium Naukowo- Technologiczne MARION opracowało profesjonalną linię do kompleksowej pielęgnacji włosów. Bazuje ona na organicznym oleju arganowym z kontrolowanych upraw ekologicznych. Olej arganowy jest źródłem odżywczych kwasów omega 6 i 9 oraz witaminy E. W formułach produktów został on połączony z naturalnymi aktywnymi substancjami dobranymi do indywidualnych problemów, aby dostarczyć 100% satysfakcji z pięknych, zdrowych i lśniących włosów. Czytaj dalej

 • 2555

  Przyspieszacz opalania na plażę i do solarium SPF 10 makadamia & kukui oils

  PRZYSPIESZACZ OPALANIA NA PLAŻĘ I DO SOLARIUM o jedwabistej, szybko wchłaniającej się formule z fotostabilnym filtrem SPF 10, aktywuje procesy opalania w skórze i w krótkim czasie pozwala osiągnąć intensywny, złocisty odcień opalenizny. Czytaj dalej

Czytaj inne

Ciekawostki ze świata

 • 2474

  Jak zmienić klienta „rozglądającego się” w „kupującego”?

  Największym wyzwaniem dla sprzedawców odzieży oraz innych produktów nieżywnościowych, jest dziś konwersja klientów. Jeżeli sprzedawca zrozumie drogę do zakupu, jaką pokonują jego klienci, to może zwiększyć swoje szanse na przekształcenie klientów typu „rozglądam się” w typ „kupuję”. Jak tego dokonać? Czytaj dalej

 • 2276

  Częściej i chętniej sięgamy po łatwiejsze w użyciu kapsułki do prania

  Z danych gromadzonych w ramach Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż rynek kapsułek do prania w płynie odnotowuje obecnie dynamiczny wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się segment spośród środków do prania. W ostatnich 12 miesiącach wartość zakupów kapsułek dokonanych przez gospodarstwa domowe wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Czytaj dalej

 • 1584

  Wodorosty znów na fali

  Najnowsze premiery produktów konsumenckich po raz kolejny chcą udowodnić wszechstronność wodorostów jako składnika, ale tym razem na światowym rynku kosmetyków do pielęgnacji ciała. Czytaj dalej

 • 1579

  Kolory 2016 roku

  Pantone, światowy autorytet w dziedzinie koloru, wybrał dwa kolory, które będą królować w 2016 roku: Rose Quartz (# 13-1520) i Serenity (# 15-3919). Rose Quartz prezentuje się jako subtelny odcień różu, z kolei Serenity jako jasnoniebieski. Czytaj dalej

 • 2551

  Wydatki młodych Polek nakręcają koniunkturę na rynku kosmetyków

  Młode kobiety w wieku 18–29 lat stanowią podstawową grupę konsumentek dla niemal wszystkich kanałów dystrybucji kosmetyków. Bezkonkurencyjnie najpopularniejszym miejscem zakupu kosmetyków zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, są drogerie. Ponad 90 proc. nabywców kupuje w tym kanale regularnie. Czytaj dalej

 • 2430

  Urządzenia mobilne stają się najważniejszym narzędziem zakupowym

  Bycie nieustannie podłączonym do internetu daje konsumentom poczucie wygody. Korzystając z urządzeń mobilnych, na bieżąco sprawdzają informacje i dokonują zakupów. Czytaj dalej

Partner serwisu

Partner serwisu
Partner
serwisu

Współpracujemy z

 • http://www.kosmetyczni.pl/
 • http://www.kosmetyki-detergenty.pl/
 • http://www.kosmetyka.edu.pl/
 • http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/
 • http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/